De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 7 – 8 welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 7 – 8 welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 7 – 8 welkom

2 voorstellen Bart Verschuuren 39 jaar Oudenbosch Getrouwd 1 dochter, 2e kind op komst Voetbal, carnaval en muziek

3 Organisatie Meneer Bart: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Juf Lianne\invalster: woensdag Gym= maandag en vrijdag

4 dagtaken CITO vakken: Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend Lezen en Woordenschat Zaak vakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuurkunde (studievaardigheden) Lezen, Schrijven, Verkeer, Kanjer, Trefwoord, Gym en Beeldende Vorming

5 weektaken wanneer? Als ze klaar zijn met hun dagtaken Elke vrijdag om 15:15u af Leerlingen werken zelfstandig Differentiatie mogelijk bij leerlingen Eigen tempo

6 Huiswerk maakwerk: Rekenen / taal / spelling/ begrijpend lezen
Leerwerk: Dictee woorden, woordenschat samenvattingen voor aardrijkskunde, natuurkunde en geschiedenis. Inleveren : donderdag Mogelijkheid tot VOORblijven

7 Samen 10 regels opgesteld consequenties afgesproken
Afspraken Samen 10 regels opgesteld KANJERGEDRAG consequenties afgesproken 3 waarschuwingen = nablijven

8 toetsen Reguliere toetsen van Cito
(januari en juni. Groep 8 alleen januari) Entreetoets groep 7 (april 2015) Cito eindtoets groep 8 Methode gebonden toetsen

9 Voortgezet Onderwijs -PLAATSINGSWIJZER
-Advies school ( werkhouding, betrokkenheid en kennis ) - Cito eindtoets ( kennis ) Adviesgesprekken 29 februari 2015

10 Hier ziet u een overzicht van alle schooltypen van voortgezet onderwijs en het mogelijke vervolg hierop. Het lachebekje geeft het inde van de leerplicht aan m.i.v. augustus 2007: Dus minstens niveau 2 mbo, havo of vwo diploma. Elk blokje stelt 1 leerjaar voor. Bijvoorbeeld: het VMBO duurt 4 jaar en de HAVO 5 jaar. SBO staat voor Speciaal Basis Onderwijs. Alle andere afkortingen komen gedurende deze presentatie van zelf aan bod. Dat geldt ook voor de uitleg over de leerwegen en elk schooltype afzonderlijk. Deze dia komt elke keer terug, zodat u weet welk type we net besproken hebben en welk type daarna aan bod komt. Opmerking: tussen vmbo gemengde- en theoretische leerweg alsmede tussen atheneum en gymnasium hebben wij gekozen voor een stippellijn aangezien de ‘niveauverschillen’ hiertussen zeer klein zijn. SBO / Basisschool

11 Activiteiten Bezoek voortgezet onderwijs (jan 2016)
Verkeersexamen ( april 2016 ) Musical groep 8 (12 juli 2016) Schoolkamp (18,19 en 20 juli 2016 )

12 Via e-mail: b.verschuuren@borgesius.net
Vragen Deur staat altijd open (na schooltijd) Via

13 Wij verwachten een gezellig en leerzaam schooljaar!
Slot Wij verwachten een gezellig en leerzaam schooljaar!

14

15 Basisberoepsgerichte leerweg (VMBO basis)
De basisberoepsgerichte leerweg - leerwerktraject. Ruimte voor stage of werk. (uitstroom niveau 2 van het MBO ) Kaderberoepsgerichte leerweg (VMBO kader) richt zich op de praktijk en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het MBO. Gemengde leerweg (VMBO gl) ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt je voor op de vak- en middenkaderopleidingen op niveau 3 of 4 van het MBO. Theoretische leerweg (VMBO tl) Oude MAVO Met een diploma van de theoretische leerweg kun je in het MBO vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen op niveau 4. Met een diploma van de theoretische leerweg kun je ook naar het HAVO. Van leerwegkeuze naar sectorkeuze Voordat ze door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten leerlingen nóg een keuze maken. Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Het gaat hier om de sectorkeuze. Er zijn vijf sectoren: landbouw, techniek, zorg en welzijn, intersectoraal en economie.


Download ppt "Informatieavond Groep 7 – 8 welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google