De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen De collectedoelen van D.V. zondag 8 november zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kassen landelijk kerkverband uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen. D.V. zondag 8 november a.s. hoopt voor te gaan: 10.00 uur ds. A.G.M. Weststrate 15.00 uur ds. Schenau (doopdienst) D.v. zondag 8 november na de dienst Gezin, School, Kerk is het koffiedrinken. Willen de basisschool leerlingen na deze dienst blijven om liedjes te oefenen voor de Gezin, School, Kerk-dienst?

4 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

5 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

6 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

7 Ps. 100: 1, 3 NB Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt, gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den HEER dienstvaardig zijn.

8 Treedt statig binnen door de poort, Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam. Ps. 100: 1, 3 NB

9 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

10

11 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

12 Ps. 12: 4 NB Gods mond alleen spreekt woorden die niet falen, zuivere woorden, onvervalst en klaar, als zilver dat de smeltkroes zeven malen gelouterd heeft. Al wat God spreekt is waar.

13 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

14 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

15 Ps.119: 53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed Bevestigen, in al mijn levensjaren, Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, Door Uw genâ bestendig zal bewaren.

16 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

17 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

18 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

19 LVK 326: 1, 5 Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Hebt moed, gij die op reis zijt, want daarmee kunt gij voort. Gods woord is ons een licht, en elk die in vertrouwen daarnaar zijn leven richt, die zal erin aanschouwen des Heren aangezicht.

20 LVK 326: 1, 5 O Gij die wilt ontmoeten wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luist'ren stil. Geef dat tot U, o Heer, 't woord van uw welbehagen niet ledig wederkeer', maar dat het vrucht mag dragen, uw grote naam ter eer.

21 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

22 Preek Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 >> Ps. 73: 13 Een ding is nodig!

23 Preek Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 >> Ps. 73: 13 Een ding is nodig! Waarschuwing Aanwijzing Belofte

24 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

25 Ps. 73: 13 Wien heb ik nevens U omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, Op aarde nevens U toch lusten? Niets is er, waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit, in bitt’re smart Of bangen nood, mijn vlees en hart, Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

26 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

27 Onderwijs Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 >> Opw. 40: 1, 2 Bijbellezen in de praktijk

28 Onderwijs Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 >> Opw. 40: 1, 2 Bijbellezen in de praktijk Wanneer Wat Hoe

29 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

30 Opw. 40: 1, 2 Zoek eerst het koninkrijk van God, en zijn gerechtigheid. En dit alles krijgt u bovendien, hallelu haleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

31 Opw. 40: 1, 2 Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord. dat door de Heer gesproken word, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

32 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

33 Collecte Vandaag bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

34 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

35 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande

36 Opw. 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Daarom buig ik mij voor U.

37 Opw. 462 Ja ik verkies nu om bij U te zijn, en om naar U te luisteren. In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.

38 Opw. 462 Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats Daarom kniel ik neer bij U Om bij U te zijn is de grootste eer, Daarom buig ik mij voor U. Daarom buig ik mij voor U.

39 Opw. 462 Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij. U bent een Vader die vertroost en beschermt. En ik kom tot rust bij U. En ik kom tot rust bij U. En ik kom tot rust bij U.

40 Liturgie zondag 1 november Mededelingen Ps. 100: 1, 3 NB *Stil gebed *Votum en groet Ps. 12: 4 NB Wetslezing Ps.119: 53 Gebed Schriftlezing: Lukas 10: 38 - 42 LVK 326: 1, 5 Preek Ps. 73: 13 Onderwijs Opw. 40: 1, 2 Collecte Dankgebed *Opw. 462 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A. G. M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google