De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Logistiek College 3 Rotterdam, 00 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Logistiek College 3 Rotterdam, 00 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Logistiek College 3 Rotterdam, 00 januari 2007

2 Logistiek concept Wat is logistiek? Logistieke doelstellingen
Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) DuPontschema Pareto

3 1. Wat is logistiek? Logistiek Doel is om
Omvat organisatie, planning en besturing van… de goederenstroom (van begin tot eind), informatie-, geld- en returnstromen Doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoefte van de markt teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen

4 Logistiek concept Wat is logistiek? Logistieke doelstellingen
Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) DuPontschema Pareto

5 2. Logistieke doelstellingen
verbetering van de leverbetrouw- baarheid verkorting van de doorlooptijd Customer Service Customer Service verlaging van de integrale kosten Verhogen duurzaamheid verhoging van de flexibiliteit Customer Service

6 2. Logistieke doelstellingen
leverancier grondstoffen + halffabrikaten Productie - Planning - Proces Voorraad eind- product Import. / Detaillist Consu- ment

7 2. Logistieke doelstellingen
Logistieke doelstellingen: Waarom Op tijd leveren Flexibiliteit Lage voorraden Capaciteit benutting Logistieke aandachtsgebieden: hoe? Maar, hoe ‘bouw’ je dan de logistiek? Hoe ‘bouw’ je de organisatie, planning en besturing van de goederenstroom zodat je de doelen haalt?

8 Logistiek concept Wat is logistiek? Logistieke doelstellingen
Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) DuPontschema Pareto

9 Doelstellingen en aandachtsgebieden
Logistieke doelstellingen: Waarom Op tijd leveren Flexibiliteit Lage voorraden Capaciteit benutting Logistieke aandachtsgebieden: hoe? Grond vorm Besturing Informatie voorziening Personele organisatie =Fysieke inrichting =Planning = Systemen = wie doet wat

10 3. Integraal Logistiek Concept
Doorgaans GRONDVORM genoemd

11 3. Integraal Logistiek Concept Grondvormen; Basismodellen
Shared resource Pijplijn Keten Divergentie Convergentie Netwerk

12 3. Integraal Logistiek Concept Divergent - Convergent
Vrachtwagen, opgebouwd uit 500 onderdelen. Convergent of divergent? Melk. Kan je dat gebruiken in een divergente productiestroom?

13 3. Integraal Logistiek Concept Grondvorm
Grondvorm bestaat altijd uit 3 elementen: Productieproces(sen) (Transformatie) Transportproces(sen) (Translatie) Voorraadpunt(en) (Transponatie)

14 3. Integraal Logistiek Concept
Logistieke doelstellingen: Waarom Op tijd leveren Flexibiliteit Lage voorraden Capaciteit benutting Logistieke aandachtsgebieden: hoe? Grond vorm Besturing Informatie voorziening Personele organisatie =Planning

15 3. Integraal Logistiek Concept Besturing
Push: produceren op basis van voorspelling Wat verwachten we te verkopen? Producten worden de keten ingeduwd. Pull: produceren op basis van klantenvraag Wat vraagt de klant echt? Producten worden de keten uitgetrokken.

16 Logistiek concept Wat is logistiek? Logistieke doelstellingen
Integraal Logistiek Concept Klant-Order-Ontkoppel-Punt (KOOP) DuPontschema Pareto

17 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP
De definitie van KlantOrderOntkoppelPunt: Het klantorderontkoppelpunt is het punt dat aangeeft hoe ver (stroomopwaarts in een bedrijfskolom) een order van een klant in het productie- of distributieproces doordringt van de aanbieder van een product of dienst.

18 gebaseerde activiteiten klantgerichte activiteiten
3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP onder- delen assem- blage installatie inkoop productie distributie verkoop leveranciers KOOP 1 2 3 4 5 maken voor lokale voorraad centrale voorraad assembleren op order maken op order inkopen en maken op order gebaseerde activiteiten op planning klantgerichte activiteiten

19 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP
Inkopen en maken op order Maken op order Assembleren op order Maken voor centrale voorraad Maken voor lokale voorraad

20 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP
Inkopen en maken op order -> Geen voorraad, product wordt gemaakt voor de klant. Maken op order -> Grondstoffen worden op voorraad gehouden. Product wordt voor klant gemaakt. Assembleren op order -> Product wordt gemaakt voor een specifieke klant. Maken voor centrale voorraad -> Gemeengoed product, geen enkele klantwens mogelijk. Voorraad bij groothandel. Maken voor lokale voorraad -> Gemeengoed product, geen enkele klantwens mogelijk. Voorraad bij detaillist.

21 gebaseerde activiteiten klantgerichte activiteiten
3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP onder- delen assem- blage installatie inkoop productie distributie verkoop leveranciers KOOP 1 2 3 4 5 maken voor lokale voorraad centrale voorraad assembleren op order maken op order inkopen en maken op order gebaseerde activiteiten op planning klantgerichte activiteiten

22 inkopen en maken op order
risicokosten het voldoen aan leververplichtingen voorraden vaste activa KOOP 5 inkopen en maken op order KOOP 4 maken op order KOOP 3 assembleren op order KOOP 2 maken voor centrale voorraad KOOP 1 maken voor lokale voorraad

23 stroomopwaarts stroomafwaarts 23

24 Push Pull

25 3. Integraal Logistiek Concept Logistieke ICT

26 3. Integraal Logistiek Concept Personele organisatie
Hoeveel mensen heb je nodig? En hoe ga je deze mensen inzetten? Full-time/part-time, avonddiensten, volcontinue? Wie is verantwoordelijk waarvoor

27 Logistiek bouwen Integraal logistiek concept

28 Logistiek concept Wat is logistiek? Logistieke doelstellingen
Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) DuPontschema Pareto

29 5. DuPont schema Omzet en winst: wat is het effect van deze beslissingen in de logistiek? Logistiek kost geld, maar brengt ook geld op Opbrengsten – kosten Wat is de verhouding tussen opbrengsten en kosten? Hoe zie je dat terug in je organisatie? Return on investment! (ROI) Wat wil je weten als onderneming: De opbrengsten – kosten. Dit noemen we winstgevendheid Hoe goed je ROI is kun je vergelijken met spaarrente: wat als je het niet geinvesteerd hebt? 29 29

30 5. DuPont schema Enkele logistieke invloeden/beslissingen:
Marktverbreding (Product-marktmatrix) Verlaging integrale kosten Afweging tussen voorraadhoogte en de bestellingen (omloopsnelheid) Uitbesteding van activiteiten (zie hfd. 11) Maar wat betekent dit nu voor je organisatie? Waar zie je het terug? RETURN ON INVESTMENT DuPont analyse 30

31 5. DuPont schema 31

32 5. DuPont schema Wat is het effect op de ROI van een verlaging
met 20 mln van Voorraad en onderhandenwerk? 32

33 Logistiek concept Wat is logistiek? Logistieke doelstellingen
Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) DuPontschema Pareto

34 Pareto-Principe “De 80/20- regel”
De veralgemeende regel beschrijft dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt worden door 20% van de oorzaken. 20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet, 20% van de artikelen zorgt voor 80% van de afzet, 20% van de kinderen zorgt voor 80% van het lawaai, 20% van de zorgt voor 80% van de ,

35 Pareto-Principe “De 80/20- regel”

36

37 “Goudmijn-analyse”

38 Tot slot.. Klant tevreden houden, baas ook tevreden houden.
Logistiek kan je bouwen met behulp van het logistiek concept. Het KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) geeft aan hoe ver de wens/eis van een klant doordringt in de keten richting de producent. Het KOOP hangt ook samen met de besturing (push/pull) van de keten. Logistiek beïnvloed het bedrijfsresultaat van een onderneming, zoals terug te zien is in het DuPontschema.


Download ppt "Presentatie titel Logistiek College 3 Rotterdam, 00 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google