De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap 36De opkomst van de politiek-maatschappelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap 36De opkomst van de politiek-maatschappelijke."— Transcript van de presentatie:

1

2 30De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap 36De opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme Voorbeelden stofomschrijving Frankfurter Parlement (30 & 36)

3 Liberalen wilden politieke invloed Liberale revoluties – Frankrijk, België Industrialisatie leidde tot grotere ongelijkheid. Oplossing? ‘Proletariërs aller landen, verenigt U!’ Opkomend en verder ontwikkelend nationalisme Volkeren eisen zelfbeschikking 1800 1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 Achtergrond revolutiejaar 1848

4 Revolutionaire golf door Europa met als doelen Instellen liberaal politiek systeem Afdwingen liberale grondwet Verdrijven vreemde overheersers Startte weer in Frankrijk, februari 1848 Arbeiders en burgers uit de middenlaag Deelname socialisten Opstand onder arbeiders bloedig neergeslagen Oprichting Tweede Republiek 1800 1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 1848

5

6 In Frankrijk verdween de monarchie én Denemarken en Nederland werd haar macht uitgehold. Let op een raar zinnetje in het boek: “Maar veel ….te bereiken” (p. 168) Oostenrijk-Hongarije In maart riep Hongarije de onafhankelijkheid uit Er waren rellen in Wenen De gehate Von Metternich (in 1815 voorzitter Congres van Wenen) vluchtte! Echter, in oktober kwam Frans Jozef I op de troon. Hij herstelde de orde met Russische hulp. Hongaarse opstand, Tsjechische en Italiaanse opstanden werden de kop ingedrukt. 1800 1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 Liberalen en nationalisten bereikten niet overal evenveel

7 Duitsland Revolutionairen wilden democratische en liberale hervormingen en een Duitse eenheidsstaat. Belangrijke oorzaak ontevredenheid over autoritaire regering sinds het Congres van Wenen De Pruisische koning roept een vergadering bijeen om een grondwet op te stellen, maar deze deed weinig. Door verdeeldheid nam de macht van de koning weer toe. De koning weigerde uiteindelijk de Duitse kroon van het Frankfurther Parlement (zie voorbeeld hierna) 1800 1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 Liberalen en nationalisten bereikten niet overal evenveel

8 Doel Stichten Duitse eenheidsstaat met een grondwet Deelnemers via algemeen mannenkiesrecht Vooral gegoede burgerij Afgevaardigden uit heel Duitsland Ontwerpen grondwet ‘Klein’- of ‘Groot-Duitse’ richting Klein: onder Pruisische leiding Groot: onder Oostenrijkse leiding Zwaktes Te grote politieke verdeeldheid onder de 800 leden Geen mogelijkheid om besluiten af te dwingen 1800 1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 Het Frankfurter Parlement - Voorbeeld stofomschrijving

9 Het parlement was populair onder de bevolking Deed een beroep op de Pruisische koning om koning of keizer van heel Duitsland te worden. Maar hij wilde geen kroon aannemen van ‘een vergadering ontsproten uit revolutionair zaad’ En vond dat het leger maar schoon schip moest maken: ‘tegen democraten helpen alleen soldaten’ Veel parlementsleden werden daarna teruggeroepen. Klein deel riep op om de grondwet door een revolutie af te dwingen. Het leger hield dit tegen. 1800 1810 1820 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1910 Het Frankfurter Parlement - Voorbeeld stofomschrijving

10 Frankfurter Parlement

11 Lees: p. 167-168 Maak: W 17


Download ppt "30De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap 36De opkomst van de politiek-maatschappelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google