De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Woensdag 23 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Woensdag 23 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Woensdag 23 september 2015

2 Inhoud van de avond Algemene informatie Weektaak – hoe ziet dat eruit?
Vakgebieden met doelen Taakspel Sociaal emotionele ontwikkeling Tips voor thuis

3 Dagindeling Start in de kring Korte instructies hele dag door
Instructies wisselen af Aan de slag met het werk –weektaak Groepen splitsen – dinsdag Leerkrachten/stagiaire

4 Weektaak Doelen Instructie momenten Weektaak op niveau (dagtaken)
Moet- taken en mag- taken Voorbeeld groep 4 en groep 5

5 Directe instructie model
Stappen die doorlopen worden Ruimte voor: Eigen keuzes Verlengde instructies

6 Rekenen groep 4 methode “de wereld in getallen” 4 instructielessen
Rekendoelen groep 4: Getalbegrip: De kinderen werken met getallen tot 100. Nieuw hierbij is het schatten en het afronden van getallen Optellen en aftrekken: in eerste instantie rekenen de kinderen tot 20, later tot 100. Erbij, eraf en splitsingen tot de 10 en over het eerste 10tal moet worden geautomatiseerd.

7 Vermenigvuldigen: Introductie van keersommen adhv concrete contexten. De tafel van 1-6 en 10 worden aangeboden. Delen: Wordt geïntroduceerd, dit in relatie tot keersommen eerst zonder en later met rest Geld: Kinderen kennen de munten en biljetten t/m 100 euro Gepast betalen en geld teruggeven Tijd: Hele en halve uren van digitale en analoge klok Kwartieren analoog Maand en jaarkalender Meten/meetkunde: Werken met eenvoudige standaardmaten als m en cm, kg en g, en l. Blokkenbouwsels en plattegronden

8 Rekendoelen groep 5 Getallen:
Telrij t/m 1000 (stappen van ) Ordenen van getallen Positie van een getal, wat is dat getal waard? Vermenigvuldigen en delen: Automatiseren van de tafels 1 t/m 10 op tempo Tientallentafels (5x40) Vermenigvuldigen met 6x32 en 6x12 Vermenigvuldigen met factor 10 Deelsommen zonder rest Deelsommen grote getallen (120:4 en 1200:4) Delen van 1 pizza, 1 euro , 2 liter

9 Rekendoelen groep 5 Geld:
Allerlei toepassingen met geld (munten en briefjes) Tijd: Introductie van seconde, tijdsduur en de kalender Meten: Intro decimeter en millimeter Werken met oppervlakte en omtrek Introductie thermometer Positiebepaling/plattegrond/bouwplaten Diversen: Introductie diagrammen en verhoudingen (recepten)

10 Technisch lezen groep 4-5
Timboektoe lessen per week vanuit methode vrij lezen Combiboekjes lezen Woordrijen lezen

11 Taal groep 4-5 Methode “taal in beeld” Doelen: Woordenschat vergroten
Spreken/luisteren; plaatjes bespreken, verhaal verzinnen etc. Schrijven (stellen); zinnen maken, verhalen schrijven etc. Taalbeschouwing: spelen met taal bijvoorbeeld rebussen, raadsels, samenvoegen

12 Spelling groep 4-5 Doel: verbeteren van de spelling van woorden
Methodiek van Jose Schraven 4 keer per week oefendictee, op vrijdag controledictee

13 Begrijpend lezen groep 4-5
Doel: Het goed begrijpen van een tekst Nieuwsbegrip begin schooljaar groep 5 Nieuwsbegrip vanaf januari groep 4 Belangrijk hiervoor: Woordenschat Technische leesvaardigheid Kennis van de wereld

14 Schrijven groep 4-5 Methode “Schrift” Doelen:
Het schrijven van de kapitalen (hoofdletters) Verbeteren van de kleine letters en hun verbindingen Schrijven met een grondlijn

15 Wereld oriëntatie groep 4-5
Huisje boompje beestje Techniektorens Uitstapjes Groep 5: Aardrijkskunde Biologie Geschiedenis

16 Sociaal_ emotionele ontwikkeling
Leefstijl: methode Doel: samen leren en samen werken op een fijne manier. Grip op de groep: Groepsvorming Rolverdeling Regels en afspraken en consequenties

17 Verkeer groep 4-5 Stap vooruit groep 4 Op voeten en fietsen groep 5
Veilig verkeer Nederland

18 Creatieve vakken Handvaardigheid Techniek Tekenen Drama Muziek

19 Gym Spelles Materiaalles Grove motoriek Samenspelen Plezier in bewegen
Afspraken Iedereen doet mee Gymkleren Douchen na de gymles

20 Taakspel Kinderen leren om gewenst gedrag te laten zien
Toenemen van taakgericht gedrag Afnemen van regelovertredend gedrag Betere sfeer in de klas

21 Tips voor thuis Veel oefenen met lezen Sites Voorlezen
Lezen in avi leesboekjes Sites  leestempo  oefensites  lezen (Dyslexieoefeningen) (Woorden flitsen) enu.htm (Avilezen)

22


Download ppt "Informatieavond Woensdag 23 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google