De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pabo instroom geschiedenis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pabo instroom geschiedenis"— Transcript van de presentatie:

1 Pabo instroom geschiedenis

2 Toets tijdvak 7 & 8

3 Vandaag Tijdvak 9 Eerste Wereldoorlog Interbellum Tweede Wereldoorlog

4 Thema Eerste Wereldoorlog

5 Voorliefde voor militair vertoon
Militarisme Voorliefde voor militair vertoon Uniformen, wapens, parades, discipline enz

6 Nationalisme

7 Imperialisme

8 Bondgenootschappen

9 Niet de vraag, komt er oorlog? Maar wanneer komt de oorlog?
- Von Schlieffenplan bestond al 20 jaar

10 Oorzaken Eerste wereldoorlog
Militarisme Nationalisme Imperialisme Bondgenootschappen

11 Ten oorlog Aanleiding: Aanslag op Prins Ferdinand

12 Loopgravenoorlog

13 Duikbotenoorlog

14 Nederland Neutraal Veel Belgische vluchtelingen
Toch werd neutraliteit enkele keren geschonden (soms compensatie)

15 Uitkomsten Geallieerden winnen 9 miljoen doden Russische revolutie
Vrede van Versailles (Duitsland is schuldig!) Gebiedsverlies Duitsland Herstelbetalingen Mag klein legertje hebben

16 Geografisch

17 Oorzaken crisis Jaren 30

18 Economische Duitsland Herstelbetalingen Minder inwoners (6,5 miljoen)
Minder grondstoffen Kortom crisis

19 Oplossing is Dawesplan

20 Hoogconjunctuur Aandelen stegen Lonen stegen Arbeidsproductie steeg

21 Crisis Wat zijn de oorzaken van de crisis in de VS? (filmpje tot 5:20) Crisis

22 Oorzaken beurskrach Aandelen waren meer waard dan redelijk.
Overproductie Lenen Zwarte donderdag Iedereen wilde aandelen z.s.m. kwijt

23 Gevolgen beurskrach VS kan geen geld meer lenen aan Duitsland (dawesplan loopt ten einde) Hoge werkloosheid armoede

24 Nederland Colijn Bezuinigingsbeleid Werkverschaffing stempelen

25 Duitsland Onvrede Opkomst nationaal socialisme verdrag van Versailles
Economie (werkloosheid) Opkomst nationaal socialisme

26 Nazi Duitsland (1933 – 1939) Andere partijen verboden propaganda
Verzwakt parlement Rassenwetten Houdt zich niet aan verdrag van Versailles Duitstaligen in Duitsland Oostenrijk Sudetenland

27 Italie (interbellum) Fascisme
In Italië kwamen de fascisten aan de macht. Het Italiaans fascisme was een politiek stelsel, waarbij de politieke partij of de leider de macht had. Het individu werd ondergeschikt gemaakt aan het stelsel en aan de natie. Het fascisme was anticommunistisch en extreem nationalistisch. Van bovenaf werden de maatschappij en de economie gereglementeerd.

28 Nationaal Socialisme Fascisme+ Antisemitisme

29 1933 Adolf Hitler aan de macht

30 Neurenberger Rassenwetten

31 1938 Kristallnacht

32 Gedicht  Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen;      ik was immers geen communist.   Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;      ik was immers geen sociaaldemocraat.   Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;      ik was immers geen syndicalist.   Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;      ik was immers geen Jood.   Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;      ik was immers geen katholiek.   Toen ze mij kwamen halen      ...was er niemand meer die nog kon protesteren.

33 Shoah (1933 – 1945) 1923: Judenfrage (Mein Kampf) 1933 – 1941: Lösung
1942: Wannsee Endlösung Adolf Eichmann (1906 – 1961) Treblinka Sobibor Belzec Majdanek Babi Yar Auschwitz Mauthausen

34 Anschluss

35 Polen Von molotov-ribbentroppact

36 Oorlog

37

38 Pearl Harbor

39

40 Nederlandse bezetting
Aanpassing en verzet

41 Einde Tweede wereldoorlog
Omslag Slag Stalingrad D-Day Einde 5 mei (Duitsland geeft zich over) 2 September

42 Nagasaki & Hiroshima

43 Tijdvak 10

44 Beeldmateriaal 1945 Bevrijding Dachau

45 Europa in as

46 Wederopbouw Vadertje Drees (bekend van WAO)
PVDA opgericht (doorbraakpartij) CDU, SDAP, Democratische Bond. Opkomst Verzorgingsstaat Zorgt voor welzijn van haar burgers (onderwijs, zorg, sociale zekerheid)

47 Bekostiging verzorgingsstaat
Geleide loonpolitiek (tot jaren 60) Marshallhulp Vanaf 1959 Gasbel Slochteren

48 1953 (watersnoodramp)

49 Deltawerken

50 Jaren 60 Welvaart Geleide loonpolitiek verdwijnt Hogere lonen
Meer consumptie Milieuwette

51 Ontzuiling Oorzaken Media Urbanisatie Mobiliteit verzorgingsstaat

52 Emancipatie ’60 Feminisme Welvaart Technologische vooruitgang
Meer vrije tijd (studie)

53 Nieuwe normen en waarden
Provo’s (anti autoritair) Hippies (pacifisme)

54 Welvaart: Multicultureel (gastarbeiders) (asielzoekers) (voormalige koloniën)

55 Goed voorbereid naar de Pabo!
Studiemateriaal: - Studiopabo - Studiewijzer

56 Vandaag: Tijdvak 10 TV & Computer
Thema: Dekolonisatie B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid.

57 Socialer beleid (toekomst: zelfstandigheid)
Ethische politiek Socialer beleid (toekomst: zelfstandigheid) Geen wingewest maar voogdijschap met verantwoordelijkheid Oorzaak: Misstanden in Indonesië (wingewest, cultuurstelsel batig slot) Kritiek (Eduard Dekkers, Max Havelaar)

58 Indisch Nationalisme Indiers komen in aanraking met westerse gedachten
Soevereiniteit Nationalisme Politiek democratie

59 Japanse bezetting van Nederlands indie
- Werken samen met de nationalisten (beloven eigen bestuur)

60 Politionele acties 2 offensieve acties

61 Onafhankelijkheid 1949 Oorzaak: VS
Dreigt met stopzetten van de marshallhulp

62 Koude Oorlog

63

64 Verenigde Staten Liberaal

65 Communisme Karl Marx

66 Verenigde Staten Navo Kapitalistisch democratie
verschillen Verenigde Staten Navo Kapitalistisch democratie Sovjet Unie Warchaupact Communistisch dictatuur

67 1945 – 1989 (gebeurtenissen) Oprichting Navo Oprichting Warschaupact
Bouw Berlijnse muur Cubacrisis Vietnamoorlog Glasnost perestrojka

68 Leerdoelen gehaald? Tijdvak 9
B.9.4 De aspirant-student kan Europa en Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijven en voorbeelden van collaboratie, verzet en aanpassing van de Nederlandse bevolking noemen. B.9.3 De aspirant-student kan de Jodenvervolging beschrijven. Tijdvak 10 B.10.1 De aspirant-student kan uitleggen welke rol nationale bewegingen in de Nederlandse koloniën speelden bij het verkrijgen van onafhankelijkheid B.10.2 De aspirant-student kan de spanningen tussen de Sovjetunie en de VS ten tijde van de Koude Oorlog beschrijven. B.10.3 De aspirant-student kan de economische en sociaal- culturele veranderingen en de toenemende pluriformiteit vanaf de jaren ’60 in Nederland beschrijven


Download ppt "Pabo instroom geschiedenis"

Verwante presentaties


Ads door Google