De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEN 3140 10 kV / 400 V M NEN 1041 NEN-EN-IEC NEN 1010 NEN-EN

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEN 3140 10 kV / 400 V M NEN 1041 NEN-EN-IEC NEN 1010 NEN-EN"— Transcript van de presentatie:

1 NEN 3140 10 kV / 400 V M NEN 1041 NEN-EN-IEC NEN 1010 NEN-EN Relatie tussen diverse normen (bron: NNI-praktijkgids Werken met NEN 1010)

2 Stroomstelsels TN-S-stelsel TT-stelsel IT-stelsel TN-C-S-stelsel
U V W N PE L1 L2 L3 PEN PU TN-C-S-stelsel IU-stelsel Stroomstelsels; Het meest toegepaste stelsel in ons land is het TN-stelsel. Voor de bescherming tegen indirecte aanraking is een vaste uitschakeltijd, ongeacht de hoogte van de optredende fout- of aanrakingsspanning. TN-C-stelsel IM-stelsel Toepassingen 80 % 20 %

3 TN-C-stelsel Spen 10 mm² S < 10 mm² L1 L2 L3 PEN Metalen gestel
Bedrijfs- aarde U V W N PE Stroomstelsels TN-stelsel: Een stroomstelsel waarvan één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde is verbonden en de metalen gestellen in installaties door beschermingsleidingen met dat punt zijn verbonden. TN-C-stelsel: Door de gehele installatie zijn de nul en de beschermingsleiding gecombineerd. Deze gecombineerde nul + PE leiding, oftewel de PEN leiding mag nooit worden onderbroken. Bep PEN-leidingen In delen van installaties waarin een PEN-leiding aanwezig is mag geen aardlekbeveiliging zijn toegepast. De nominale kerndoorsnede van de PEN-leiding moet ten minste 10 mm² bij koper of 16 mm² bij aluminium bedragen. Indien bij kabels met minerale isolatie de PEN-leiding concentrisch is uitgevoerd en alle fase-aders omsluit mag de kerndoorsnede niet kleiner dan 4 mm² zijn. Bij concentrische kabels met minerale isolatie, waarvan de mantel als PEN-leiding is gebruikt, moet bij elke aftakking en aansluiting een tweevoudige verbinding met de mantel zijn aangebracht onder gebruikmaking van de hiervoor bestemde hulpstukken. De PEN-leiding moet voor de nominale spanning van het stelsel zijn geïsoleerd Op de plaats van de overgang van PEN-leiding naar gescheiden nul en beschermingsleiding moeten voor deze leidingen afzonderlijke klemmen of rails aanwezig zijn. De PEN-leiding moet zijn aangesloten op de klem of rail voor de beschermingsleiding. Na de plaats van overgang mogen de nul en de beschermingsleiding niet meer met elkaar zijn verbonden.

4 TN-S-stelsel L1 L2 L3 N PE Metalen gestel U V W N PE U V W PE
Bedrijfs- aarde U V W N PE U V W PE Stroomstelsels TN-stelsel: Een stroomstelsel waarvan één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde is verbonden en de metalen gestellen in installaties door beschermingsleidingen met dat punt zijn verbonden. TN-S-stelsel: Door de gehele installatie is een aparte beschermingsleiding gebruikt. Metalen gestellen

5 Vaste uitschakeltijd van 0,4 sec [230 V],
Bescherming tegen indirecte aanraking TN - S - stelsel Bedrijfsaarde L1 L2 L3 N PE Metalen gestel Meest toegepaste stelsel in Nederland. Vaste uitschakeltijd van 0,4 sec [230 V], ongeacht de hoogte van de foutspanning. Let op : dit heeft gevolgen voor de maximale lengte van de leidingen. Tabel 53X / 53Y Vaste uitschakeltijd 0,4 sec; Tabel 41A geeft de uitschakeltijden, bij optreden van een sluiting, aan bij de diverse nominale spanningen. Wanneer je de hoogte van de aanraakspanning berekende, dan kon je in Tabel 41A aflezen binnen welke tijd het beveiligingstoestel moest aanspreken. Bij de NEN e druk heeft men nu gekozen voor een vaste uitschakeltijd bij TN-stelsels. Bij 230V is dit 0,4 sec. Dit heeft veel gevolgen voor de maximale lengte van de leidingen. In de Tabellen 53X [smeltpatronen] en 53Y [installatieautomaten B-karakteristiek] worden de maximale lengtes van leidingen aangegeven, rekening houdend met de uitschakeltijd van 0,4 sec. Uitschakeltijden in TN-selsels Nominale spanning Uitschakeltijd 120 V ,8 sec. 230 V ,4 sec. 277 V ,4 sec. 400 V ,2 sec. >400 V ,1 sec.

6 TN-C-S-stelsel Spen 10 mm² S 10 mm² S < 10 mm² TN-C-stelsel
Metalen gestel Spen mm² L1 L2 L3 N PE Bedrijfs- aarde U V W N PE U V W N PE U V W N PE Stroomstelsels TN-stelsel: Een stroomstelsel waarvan één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde is verbonden en de metalen gestellen in installaties door beschermingsleidingen met dat punt zijn verbonden. TN-CS-stelsel: In een gedeelte van de installatie zijn de nul en de beschermingsleiding gecombineerd. Bep PEN-leidingen In delen van installaties waarin een PEN-leiding aanwezig is mag geen aardlekbeveiliging zijn toegepast. Door de PEN-leider lopen zowel nul- als aardfoutstromen. Na scheiding van de PEN-leiding in een Nul- en PE-leiding is dit wel toegestaan. Metalen gestellen S mm² S < 10 mm² TN-C-stelsel TN-S-stelsel TN-C-S-stelsel

7 N PE TN-C-S-stelsel PEN L1 L2 Bep.546.2 PEN-leidingen L3
U V W N PE L1 L2 L3 TN-C-S-stelsel Bep PEN-leidingen Op de plaats van de overgang van PEN-leiding naar gescheiden nul en beschermingsleiding moeten voor deze leidingen afzonderlijke klemmen of rails aanwezig zijn. De PEN-leiding moet zijn aangesloten op de klem of rail voor de beschermingsleiding. Na de plaats van overgang mogen de nul en de beschermingsleiding niet meer met elkaar zijn verbonden.

8 TT-stelsel L1 L2 L3 Metalen gestel U V W N PE Bedrijfs- aarde
Stroomstelsels TT-stelsel: Een stroomstelsel waarvan één punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde is verbonden en de metalen gestellen in installaties door beschermingsleidingen ter plaatse met aarde zijn verbonden.

9 IT-stelsel Z L1 L2 L3 N Metalen gestel Metalen gestel U V W N PE
Stroomstelsels IT-stelsel: Een stroomstelsel waarvan de actieve delen niet of slechts via een hoge impedantie met aarde zijn verbonden en de metalen gestellen in installaties door beschermingsleidingen ter plaatse met aarde zijn verbonden.

10 IU-stelsel PU L1 L2 L3 N PU Metalen gestel U V W N PU U V W N PU U V W
Stroomstelsels IU-stelsel: Een stroomstelsel waarvan geen punt van de voedingsbron met aarde of met het metalen gestel van de voedingsbron is verbonden en alle metalen gestellen door een niet met aarde verbonden vereffeningsleiding met elkaar en met het metalen gestel van de voedingsbron zijn verbonden. Metalen gestellen

11 IM-stelsel PU L1 L2 L3 N PU Metalen gestel Metalen gestel U V W N PU
Stroomstelsels IM-stelsel: Een stroomstelsel waarvan geen punt van de voedingsbron rechtstreeks met aarde, maar wel met het metalen gestel van de voedingsbron is verbonden en alle metalen gestellen door een niet met aarde verbonden vereffeningsleiding met elkaar en met het metalen gestel van de voedingsbron zijn verbonden.


Download ppt "NEN 3140 10 kV / 400 V M NEN 1041 NEN-EN-IEC NEN 1010 NEN-EN"

Verwante presentaties


Ads door Google