De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan."— Transcript van de presentatie:

1 “Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan mensen eerst te verlangen naar de eindeloze zee.” Antoine de Saint-Exupery

2 Presentatie SDV-platform
Inspiratietour Van SDV naar D&P Februari 2014

3 Regiobijeenkomsten jan-feb 2014

4 Doelen vernieuwing vmbo
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Doelen vernieuwing vmbo Toekomstbestendig: - organiseerbaar - ontwikkelingen mbo en arbeidsmarkt Herkenbaar en overzichtelijk Verbeterde aansluiting vervolgopleidingen Vmbo = fundament beroepskolom

5 ec zw te is Uitgangspunten Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
Kernprogramma = hart van de sector In elke sector wordt één kernprogramma aangeboden… ec zw te is … altijd in combinatie met profiel- en keuzedelen

6 Structuur Kern-, Profiel-, Keuzeprogramma
4 Keuzedelen Schoolexamen PROFIEL 4 Profieldelen Centraal examen KERN

7 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Kern A. Algemene kennis en vaardigheden B. Professionele kennis en vaardigheden C. Loopbaancompetenties en loopbaandossier vijf loopbaancompetenties (motieven, capaciteiten, netwerken, werkexploratie, loopbaansturing)

8 Stand van zaken per sector
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo Stand van zaken per sector Profielen: Economie Economie en ondernemen Horeca, bakkerij, recreatie Techniek Bouwen, wonen, interieur Productie, installeren, energie Mobiliteit en transport Media, vormgeving & ICT Zorg & welzijn Zorg en welzijn Intersectoraal Dienstverlening & Producten Groen

9 “Alles blijft zoals het is…”
Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo V A L K U I L “Alles blijft zoals het is…” Bij invoering van de nieuwe profielen verdwijnen alle afdelingsprogramma’s. De 35 afdelingen gaan op in 9 profielen De programma’s zijn echt nieuw!

10 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo
Advies Start met visie-ontwikkeling Vragen die beantwoord moeten worden: Welke onderwijsvisie hebben we Welke profielen bieden we aan Volgorde profiel - keuze Welke keuzemogelijkheden bieden we als school (binnen of buiten profiel, binnen of buiten sector) Hoe geven we LOB vorm Hoe ziet het onderwijsprogramma er uit Betrek bij de visie-ontwikkeling alle betrokkenen (docenten, (AVO en beroepsgericht), leidinggevende, decanen, onderbouw en bovenbouw, enz.)

11 onderwijsorganisatie
onderwijstijd lessentabel leeractiviteiten groepering van leerlingen docentrollen (minimum) aanstellingsomvang normjaartaak (takenplaatje) bevoegdhedenregeling scholingsbeleid functiebouwwerk managementstructuur koppeling docenten aan leerlingengroepen teamsamenstelling financiën gebouw inrichting materiële ondersteuning onderwijsorganisatie personeel organisatievorm middelen/randvoorwaarden

12

13

14 Hoe nu verder met SDV? Sectoraal binnen profiel Z&W
Vaardigheden binnen context ZW 2. Intersectoraal binnen profiel D&P Talent herkennen en verdiepen 3. Vakcollege Dienstverlening Vo – mbo / meer praktijk, minder theorie

15 Platform SDV kiest voor D&P
Breed opleiden als brug naar meer dan een beroep Burgerschap en cultuur als wezenlijk onderdeel van het curriculum Leren binnen en buiten de school Uitstel van studie- en beroepskeuze Intensieve (loopbaan) begeleiding en coaching … om toe te werken naar een onderbouwde en bewuste keuze voor een vervolgopleiding

16 Vernieuwing beroepsgerichte programma’s vmbo

17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag M1 M2 45 minuten
ISP BO 3x45 min AVO 7 x 45 min  M2 3x45 minuten ISV

18 Technologie & commercie Dienstverlening& en commercie Ondernemen
techniek, bouw, grond, infra en onderhoud X-media en vormgeving mediatechniek publieke en particuliere veiligheid informatie en communicatie gezondheid, sport en bewegen Ondernemen economie en administratie facilitaire dienstverlening handel en ondernemerschap wellness, toerisme en recreatie hospitality verzorging, zorg en welzijn horeca en bakkerij Dienstverlening& en commercie

19 Leren buiten de school Een dag per week, kortere of langere tijd
Assistent van een professional Kennis maken met een organisatie/bedrijf, werkritme, algemene vaardigheden, meewerken en toepassen, spiegelen talenten aan eigen ervaringen in praktijk Leerafdeling (vmbo – mbo – hbo) Win-win voor leerling – school – bedrijf/organisatie

20 gerichtheid vanuit de mentor gerichtheid vanuit de leerling
Onderbouwde keuze voor vervolgopleiding Het best mogelijke diploma (Voorbereiding op) Goed burgerschap verantwoordelijkheid nemen: - eigen groep - ouders Mentoraat Presenteren persoonlijk leerplan: doelbewustzijn vergroten sociale verbondenheid stimuleren Coaching gerichtheid vanuit de mentor Richten Reflecteren verbinden aan capaciteiten, interesses, ambities leer- studievaardigheden sociale vaardigheden ondersteuning taal/rekenen cultuur/burgerschap MAS …….. Versterken Verwerken Meesterschap gerichtheid vanuit de leerling portfolio Pedagogische opdracht: vorming maatschappelijke & culturele waarden in algemeen en schoolwaarden in het bijzonder: zo gedragen wij ons op Echnaton (en daarbuiten) Primaire taak: kennis en vaardigheden De leerling en zijn talenten

21 Kwaliteitenreflectie
Activeren tot netwerken Evt eigen network inzetten Feedback geven op netwerk en netwerken Expertise inbrengen over netwerken Actief luistern Valideren Waarderen: kwaliteiten/motieven benoemen Aanzetten tot nadenken Relateren aan andere situaties Laten interpreteren van eigen kwaliteit/motief Ervaring Waar was je trots op? Wat heeft indruk op je gemaakt? Wat kon je niet los laten? Wanneer voelde je je super/rot? Keuze Wat is een relevante vervolgstap gezien leervraag of prestatiedoel (binnen of buiten de school) Wat is nog nodig om tot een goede keuze voor sector of opleiding te komen? Kwaliteitenreflectie Wat deed je hierin heel goed? In welke situatie (binnen of buiten school) deed je dit ook heel goed? Ben je hier altijd al goed in geweest? Hoe noem je deze kwaliteit? Motievenreflectie Wat maakte deze ervaring bijzonder? Wat raakte jou? Herken je dit in andere situaties? Wat zegt dat over wat jij belangrijk vindt? Hoe zou je deze waarde/ambitie/leerregel /toekomstdroom willen noemen? Is wat je wilt ook wat je kunt of andersom? Netwerken Wie heb je nodig voor onderzoek over jezelf of werk dat bij je past/ om iets uit te proberen of te bewijzen? Wie zit er in je netwerk? Hoe ziet je netwerk er uit (kwaliteit/kwantiteit) Hoe ga contact leggen? Wat doe je om contact te houden met mensen in je netwerk? Zelfbeeld Netwerk Werk/ Opleidings beeld Toekomstbeeld Prestatiebewijs Loopbaansturing Wat wil je onderzoeken over jezelf/werk? Wat wil je uitproberen, leren en bewijzen? Welke activiteit/ervaring is daar voor nodig (binnen of buiten de school)? Hoe kun je dit organiseren? Waar zit de uitdaging in? Wat is je volgende stap en waar moet het toe leiden (toekomstbeeld)? Wat is er voor nodig om een goede keuze te maken? Hoe hebben eerdere keuzes/activiteiten uitgepakt? Werkexploratie Hoe ziet het werk/de opleiding er uit? -wat moet je doen/kunnen/willen? -wat zijn moeilijke aspecten/dilemma’s -hoe wordt hier mee omgegaan? -wat zijn uidagingen/onwikkelingen? Kun en wil jij dit werk/deze opleiding doen? Welke werkzaamheden passen het beste bij jou? Doorvragen Samenvatten Nagaan wat nog nodig is Aanzetten tot verder onderzoeken Feedback Laten interpreteren van werkzaamheden die passen Activeren tot onderzoeken van zelf en werk Activeren tot experimenteren en bewijzen Helpen formuleren van nieuwe leervraag\prestatiedoel

22 SDV-platform gaat op inspiratietour…
inspireren door ervaren – good practise Echnaton Almere inspireren tot actie – aan de slag met het team inspireren tot veranderen – in gesprek met schoolleiding


Download ppt "“Als je een schip wilt bouwen, moet je werklui niet opdragen hout te verzamelen, je moet niet het werk verdelen en orders geven. Leer in plaats daarvan."

Verwante presentaties


Ads door Google