De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitaal Portfolio naam: Pauline Bulk student.nr:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitaal Portfolio naam: Pauline Bulk student.nr:"— Transcript van de presentatie:

1 Digitaal Portfolio naam: Pauline Bulk student.nr:10052100
Voeding en Diëtetiek Propedeuse In vogelvlucht

2 leeswijzer Inleiding (3) Motivatiebrief (4) De beroepsrollen (6) Beroepsbeoefenaar (7) Manager Voeding- Ondernemer (13) Stageverslag (23)

3 Inleiding Dit portfolio is een manier om te laten zien hoe ik mezelf ontwikkeld heb. Alle beroepscompetentie zijn kort beschreven en ik heb hierbij de toepasselijke bewijzen, zoals verslagen, ingevoegd. Al deze verslagen zijn met een voldoende beoordeeld en laten goed mijn ontwikkeling zien. Zeker de individuele verslagen laten meer van mezelf zien. Hier staan dan ook mijn leerdoelen in beschreven. Verder vind ik het moeilijk om te beschrijven hoe ik mijn ontwikkeling in de toekomst wil laten verlopen. In het eerste jaar van de opleiding “Voeding en Diëtetiek” gaat het voornamelijk om een kleine introductie bij de diverse beroepsrollen. Het is moeilijk om nu al te zeggen naar welke beroepsrol mijn voorkeur uitgaat. In het 2e jaar hoop ik dan ook om daar achter te komen. Mijn leerdoel voor het 2e jaar is dan ook om verdieping in de diverse beroepsrollen te krijgen. Hierdoor hoop ik meer inzicht te krijgen in wat ik wil. De manier waarop ik dit wil doen is eigenlijk heel eenvoudig; ik wil mijn studietaken op een goede manier uitvoeren en hierdoor krijg ik in het 2e jaar meer inzicht. Door open minded te zijn en te blijven wil ik ook zeker nu nog niet een keuze maken. Het enig wat ik hier nog aan wil toevoegen is dat ik alle mogelijke studiepunten die er te behalen zijn inmiddels heb.

4 Motivatiebrief Geachte mevrouw van Dulmen,
Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek dinsdag 18 mei jongstleden stuur ik u hierbij mijn aangepaste brief met motivatie en mijn zelfbeoordeling op de aanvullende competenties. Motivatie Als tiener werd ik getest op HAVO/Vwo-niveau. Destijds wilde ik graag kok worden en graag de koksopleiding volgen ook al was dit onder mijn niveau. Ik heb jaren dit beroep met plezier uitgeoefend. Daarnaast had ik er bewust voor gekozen om op tweeëntwintigjarige leeftijd een gezin te beginnen. Momenteel ben ik 35 jaar jong en mijn kinderen worden al groter, dus is voor mij de tijd gekomen om me te gaan richten op grotere uitdagingen en wil ik mijzelf verder gaan ontplooien. Door mijn ervaring bij een palliatieve zorginstelling heb ik gemerkt dat ik meer wil meer betekenen voor mensen en dan op het gebied van voeding. Bovendien denk ik dat mijn kennis van het bereiden van gerechten een unieke aanvulling is op het gebied van voeding en diëtetiek. Competentie: Zelfstandig studeren en zelfdiscipline Op het gebied van zelfstandig studeren heb ik ervaring opgedaan met de thuisstudie sociale hygiëne en deze met succes afgerond. In het verleden heb ik al mijn opleidingen in één keer behaald zonder oponthoud. Mijn zelfdiscipline uit zich in het altijd nakomen van afspraken en afmaken van waar ik mee begonnen ben. Ik heb mijzelf nooit ziek gemeld op mijn werk als er lastige situaties waren. Een ander voorbeeld van discipline is het vrijwilligerswerk dat ik uitvoer voor de schaatsvereniging waarbij iedere zondagochtend ik vanaf 6.00u in de vroege ochtend de tijden klok.

5 Doorzettings - en organisatievermogen
Een goed voorbeeld van mijn organisatievermogen is het opzetten van het Grand-Cafe en de keuken bij het nieuwe Palliatief centrum Cadenza voor de opening van deze zorglocatie. De opzet was om ervoor te zorgen dat het grandcafe winstgevend zou draaien om daaruit de keuken te financieren. De keuken wilde aan de specifieke verzoeken van de terminale cliënt kunnen voldoen, omdat deze cliënten vaak niet graag meer eten. Voorbeelden van specifieke wensen zijn een wit broodje met haring of een dineetje in huiselijke sfeer met de familie. Met deze functie maakte ik deel uit van een volledig nieuw team bestaande uit locatiemanager, verpleegkundigen, schoonmakers en koks. Binnen het team heb ik bijgedragen aan het bepalen van de doelstellingen: Wat willen we bieden aan de terminale cliënten? Welke sfeer willen we als team neerzetten? Hoe gaan we met de cliënten om? Wat willen we op de kaart aanbieden? Hoe organiseren we het grandcafe zo dat er winst wordt gemaakt? In deze functie heb ik een plan gemaakt voor een effectieve organisatie van de bezetting in de keuken. Een inventarisatie van de benodigde materialen en het opstellen van het benodigde budget. Een volgend goed voorbeeld is het vaak dagelijks leidinggeven aan stagiaires en alternatief gestraften in de keuken bij ‘Huize Ursula’ en verpleeghuis ‘Simeon en Anna’. Het blijvend aansturen en corrigeren van deze mensen vraagt heel wat doorzettingsvermogen. De problematiek bij deze groep is vooral de motivatie. Doordat ik de structuur aangeef en duidelijke eisen stel is er orde en rust. Samenwerken met anderen in projecten en in staat om feedback te geven en te ontvangen Momenteel ben ik ergocoach op mijn werk. Dit houdt in gesprekken voeren met collega’s over hun welzijn zowel fysiek en de beleving van werkdruk en hoe dit te verbeteren. Hier ben ik voor gevraagd omdat ik problemen op een constructieve en open manier ter sprake breng. ICT-vaardigheden Mijn kennis van de standaard Microsoft Office software is voldoende. Het werken met de computer is verweven in mijn dagelijkse werkzaamheden. Daartoe behoren onder andere lichte administratieve taken zoals het doen van bestellingen, het uitvoeren van mutaties en het bijhouden van de voorraad. Om dit verder te verbeteren ben ik van plan om van de zomer een cursus Excel en Word te volgen. Een voltijd opleiding is in mijn situatie geen optie en ik hoop met deze brief dan ook de kans te krijgen mijzelf te bewijzen bij de Haagse Hogeschool.

6 de beroepsrollen Beroepsbeoefenaar Manager voeding Ondernemer Behandelaar Adviseur Voorlichter Onderzoeker - Blok 1 - Blok 2 - Blok 3 - Blok 4

7 Beroepsbeoefenaar Competenties
De eerste stappen in het werken aan verschillende Bachelor of Health competenties, namelijk; -Methodisch handelen -Samenwerken -Werken aan professionalisering

8 Beroepsbeoefenaar Voortgang = niveau aanvang studie
aanvangendstudent aanvangend beroepsbeoefenaar = niveau aanvang studie = niveau helft propedeuse = niveau eind propedeuse = niveau eind jaar 2 = niveau eind jaar 3 = niveau eind jaar 4

9 Verslag Projectmatig samenwerken
Het belang van een goede samenwerking. Een goede samenwerking met collega’s op de werkvloer of in dit geval met je projectgroep vind ik heel erg belangrijk en het maakt je als mens rijker. Als je niet tot een goede samenwerking kan komen maar er moet wel een product afgeleverd worden is het moeilijk om dat goed te doen. Wanneer je als groep goed kunt samenwerken heeft dit alleen maar voordelen; de werkdruk neemt af en als er tegenslag is, is het altijd fijn om ondersteuning en/ of feedback te krijgen van je groep. Een ander groot voordeel vind ik dat je in een groep, leden met verschillende achtergronden en kennis hebt. Op deze manier heb je veel meer parate kennis dan wanneer je alleen aan een opdracht werkt. Het onderling uitwisselen van informatie en ideeën werkt vaak ook heel verhelderend. Twee weten immers altijd meer dan een. Door samen te werken en een positieve en enthousiaste houding aan te nemen kun je teamleden extra motiveren als deze op een bepaald moment misschien niet meer zo enthousiast zijn. Je werkt harder omdat je niet wilt dat de groep teleurgesteld is in je werk. Tegelijkertijd wil je voorkomen dat een ander harder moet werken omdat je de taken, waar je zelf verantwoordelijk voor bent, niet goed uitgevoerd hebt. Een goede groep kan motiveren om hard en efficiënt te werken. Soms heeft samenwerken ook nadelen. Je bent van elkaar afhankelijk. Zo kan het kan gebeuren dat afspraken niet goed nagekomen worden of dat je op basis van een taak van een projectlid een opdracht moet uitvoeren. Als de taak van degene niet goed uitgevoerd wordt zul je zelf ook de opdracht niet goed uit kunnen voeren. Op die manier raak je in een negatieve spiraal. Zo moest ik voor de integrale opdracht de voedingsdagboeken van de PABO studenten uitrekenen. Als ik dat niet op een goede manier gedaan zou hebben zou degene die alle voedingsdagboeken samenvoegde ook geen goed product kunnen afleveren. Kwaliteiten en zwakkere kanten. Een sterk punt van mij is dat ik erg praktisch ben en op een ordelijke manier informatie kan samenvoegen. Dit helpt anderen doordat ik onderwerpen gestructureerd kan overdragen. Een andere kwaliteit van mij is dat mensen altijd weten wat zij aan mij hebben. Ik kom mijn afspraken altijd na. Ik draai nooit ergens om heen en zal ik mijn kritiek ook altijd uiten. Hierdoor pas ik bij de blauwe persoonlijkheidstypen. Het gevolg hiervan is dat ik soms onbedoeld wat tactloos overkom. Een zwakkere kant komt naar boven als er weinig structuur is en ik niet precies weet wat er van mij verwacht wordt. Ik laat op dat moment de dingen een beetje op zijn beloop. In dit opzicht behoor ik tot de rode persoonlijkheidstypes. Dit is erg vervelend voor anderen omdat ik op dat moment niet productief ben. Dit kan echter eenvoudig doorbroken worden om mij op dat moment duidelijk aan het werk te zetten of te zeggen wat er van mij wordt verlangd.

10 Verslag Projectmatig samenwerken (2)
Fase 1 ‘Handelen’ De 1e les van het vak projectmatig samenwerken ging over het duidelijk kunnen benoemen van je sterke en zwakke punten. Om daar beter inzicht te krijgen hebben we met hulp van een spel het kernkwadrant ingevuld. Deze les was erg leuk omdat er op de kaartjes tal van mogelijke eigenschappen stonden. Niet alleen de positieve kant maar zeker ook de negatievere kanten hebben voor grote hilariteit gezorgd. Ik ga zeker de behandelde theorie van de bijeenkomsten projectmatig samenwerken toepassen in de integrale opdracht, zodat ik bij ieders kwaliteiten ook de valkuilen kan zien. Fase 2 ‘Terugblikken’ Ik vond het fijn om op deze ontspannen manier ook meteen medestudenten wat beter te leren kennen. Het invullen van het kernkwadrant heeft mij een goed inzicht gegeven in mijn kwaliteiten en zwakkere punten. Hieronder een voorbeeldje van mijn eigen kernkwadrant. Duidelijk tactloos Doorzetten onmogelijke doelen nastreven Kwaliteit → valkuil ↑ ↓ Allergie ← uitdaging Onduidelijk tegemoetkomen Opgeven concessies doen Fase 3 ‘Bewustwording’ Natuurlijk (her-) kende ik mijn goede en slechte eigenschappen. Maar dat er bij iedere kwaliteit ook een allergie hoorde vond ik heel verhelderend. De antwoorden van fase 1 en 2 hangen deels aan elkaar samen. Het ‘handelen’ en ‘terugblikken’ hebben met elkaar gemeen dat ik de behandelde theorie van de bijeenkomst projectmatig samenwerken direct toegepast heb in mijn projectteam waarmee ik de integrale opdracht maak. De bijeenkomsten van projectmatig samenwerken hebben een positieve invloed op samenwerken. Fase 4 ‘Alternatieven’ Naar aanleiding van mijn zelfreflectie heb ik een aantal alternatieven op een rij gezet. Op korte termijn ga ik vooral aan mijn uitdagingen die uit het invullen van het kernkwadrant kwamen werken. Daarbij wil ik er goed voor waken dat ik niet in mijn valkuilen loop. Fase 5 ‘Uitproberen in nieuwe situaties’ In de bijeenkomsten met mijn projectteam wil ik duidelijk kenbaar kunnen maken wat ik wil of vind zonder tactloos of drammerig over te komen. Door rekening te houden met de mensen om mij heen en mijn motivaties goed te onderbouwen gaat dit zeker lukken. Bijeenkomst 2. Fase 1 ‘Handelen’. Fase 2 ‘Terugblikken’. In de 2e les kwam de Belbintest aan bod. De uitslag van de test was enerzijds heel herkenbaar en anderzijds niet. Zo kwam uit de test dat ik een typisch bedrijfsmens ben. De positieve kwaliteiten zoals organisatietalent, gezond verstand, praktische harde werker en zelfdiscipline herken ik heel goed. Deze eigenschappen hebben een positief effect op de mensen die met mij samenwerken omdat het kan helpen problemen op een eenvoudige manier aan te pakken. Ook de zwakheden die hier bij horen zoals gebrek aan flexibiliteit klinken mij niet vreemd in de oren. Fase 3 ‘Bewustwording’. Door het resultaat van de Belbintest test ben ik mij bewust geworden welke rollen ik in een team inneem. Gebrek aan flexibiliteit klinkt mij niet vreemd in de oren. Deze eigenschap kan heel vervelend zijn voor de mensen waar ik mee samenwerk. Doordat ik niet flexibel ben zou het kunnen dat er afspraken verschoven moeten worden en dat vereist dus wel een grote flexibiliteit bij mijn groep. Door aan mijn eigen ritme vast te houden kan ik echter wel voor mijzelf rust bewaren en dat heeft dan weer een positief effect. Waar ik mijzelf echter niet zo in herkende was de rol van groepswerker. Ik ben een positief ingesteld mens maar echt gevoelig wil ik mijzelf niet noemen. Ik sta er meer om bekend tactloos te zijn. De besluiteloosheid in tijden van crisis herken ik dan weer wel een beetje, daarentegen kan ik ook heel daadkrachtig zijn. Dit hangt heel erg veel van de situatie af.

11 Verslag Projectmatig samenwerken (3)
Fase 4 ‘Alternatieven’. Waar ik het minst gemeen mee had was de rol van voorzitter. Deze heeft de kenmerken om kalm en beheerst te zijn en iedereen te beoordelen naar welke bijdrage iemand zou kunnen leveren. Ik besef dat er nog veel moet gebeuren om een goede voorzitter te worden. Fase 5 ‘Uitproberen in nieuwe situaties’. Nu ga ik mijzelf niet meteen naar voren schuiven om het voorzitterschap over te nemen maar ik ga zeker aan de competenties werken die hier voor nodig zijn. Ik wil in het 2e blok doelgericht te werk gaan door goed om mij heen te kijken waar ieder projectlid in uitblinkt. Door goed naar mensen te luisteren en te kijken kan ik ook beter feedback geven. Ook wil ik kalmer en beheerster zijn en minder tactloos. Eerst denken en dan doen! Feedback volgens GEIN; Gedrag, effect, ik en nu zijn de uitgangspunten om feedback te geven. Ik vond het heel prettig om op deze manier feedback te ontvangen omdat het met deze methode heel duidelijk is op welke punten je jezelf kunt verbeteren en ontwikkelen. Smartleerdoel: feedback geven. Ik wil in het 2e blok weloverwogen te werk gaan door goed om mij heen te kijken waar ieder projectlid in uitblinkt en wat de minder sterke kanten zijn. Ik merk dat ik het moeilijk vind goede feedback te geven en dat is dan ook mijn leerdoel. Door goed naar mensen te luisteren, te kijken en notities daarvan te maken word ik mij meer bewust van ieders kwaliteiten en kan ik aan het eind van het 2e blok goede feedback volgens GEIN geven. Smartleerdoel: samenwerken. Ik heb er in een groep nog weleens moeite mee om mensen te overtuigen van mijn kwaliteiten. Mijn tweede leerdoel is, om tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten en vergaderingen mijn ideeën beter te onderbouwen en verder door te vragen naar redenen als iemand het niet met mij eens is. Door op een goede manier te discussiëren met projectleden denk ik dat dit het samenwerken ten goede komt. Door helder en duidelijk te zeggen wat ik kan en wil, zal de groep meer vertrouwen in mij krijgen. Daardoor word ikzelf ook zekerder en dat is dan weer positief voor de groep. Ik zal aan het eind van dit blok feedback vragen aan mij projectleden.

12 Integrale opdracht Toen ik aan deze studie begon was dat voor mij een sprong in het diepe. Ik had geen idee of ik kon zwemmen en hoopte dat ik niet zou verdrinken. Nu het eerste blok er bijna op zit is voor mij gebleken dat ik niet de mooiste slag heb maar dat ik met mijn puppy slag en dankzij de reddingshaak van mijn mede projectleden best boven water kan blijven. Voor mij is het nu tijd om er vol in te duiken. Mijn eerste ‘SMART’leerdoel van dit schooljaar was dat ik in dit eerste blok graag wilde leren en (oefenen) om op een goede manier notulen van een vergadering op te stellen. Dit doel heb ik inmiddels bereikt en het blijkt achteraf dat het wel een heel klein leerdoel was. In dit eerste blok ben ik veel meer gegroeid dan ik van te voren in heb kunnen schatten. Ik kan mij beter focussen op mijn opdrachten en ben minder afgeleid door zaken die er niet zo toe doen. Op blackboard en het informatorium kan ik de juiste artikelen vinden die ik nodig heb om goed te kunnen studeren. Ook van mijn mede projectleden heb ik veel geleerd, zoals hoe je het aan moet pakken een plan van aanpak te maken en sommige waren weer erg handig in Excel. Aan hun zelfverzekerde houding heb ik mij erg veel op kunnen trekken. Ook heb ik geleerd hoe je een vooronderzoek moet doen al had ik daar toch meer mijn opgedane kennis (als dieetkok) op het gebied van voeding uit moeten dragen. In dit eerste blok had ik, zeker in de eerste maand, het gevoel dat ik er slecht de vinger op kon leggen wat er precies van mij verwacht werd. Alle informatie was soms erg verwarrend en ik moest ook erg aan de organisatie van de HHS wennen. Door onnodig veel zoeken op blackboard naar onderwerpen die er niet opstonden (zo bleek achteraf) en het niet kunnen openen van voedingsdagboeken heb ik heel veel tijd niet optimaal kunnen gebruiken. Ik heb dit als erg vervelend ervaren want daardoor had ik het gevoel dat ik achter de feiten aanliep en mijn projectgroep tekort deed. Ook een hoorcollege van schriftelijke vaardigheden met betrekking tot het vooronderzoek van voedingstrends kwam pas nadat het onderzoeksverslag gemaakt was en ik denk dat als ik die informatie eerder had gekregen ik mijzelf actiever had op kunnen stellen. De verwarring over de SLB begeleider heeft mij ook onzeker gemaakt. Mede daardoor denk ik dat ik erg afgeleid werd van de integrale opdracht en de taken die gedaan moesten worden. Ik heb mijzelf, denk ik, erg afwachtend opgesteld. Door meer vragen te stellen en meer het initiatief te nemen in het 2e blok wil ik mij actiever en zelfverzekerder op stellen. Tijdens de groep bijeenkomsten, wil ik mij meer op de groep zelf concentreren zodat ik aan het eind van het 2e blok betere feedback kan geven. Een groot aandeel heb ik geleverd in het uitrekenen van de voedingsdagboeken, dat was veel werk maar ik had daar wel een heel goed gevoel over omdat het voor mij duidelijk was wat er gedaan moest worden. Ik heb op dat vlak een grote bijdrage kunnen leveren aan de opdracht. Ook het analyseren van de voedingsdagboeken vond ik leuk en ik heb goede input geleverd met betrekking tot de presentatie aan de PABO studenten. Een punt waar ik tegen aan liep is dat ik mensen moeilijk kan overtuigen van mijn kwaliteiten. Mijn ideeën werden te snel naar mijn zin afgewezen. Er werden mij taken ontnomen omdat mijn projectgroep niet genoeg vertrouwen in mij had. Dit vind ik jammer want ik ben juist erg plichtsgetrouw en als ik iets toezeg, zal ik er ook alles aan doen om mijn afspraken na te komen. Ik ga dan ook zeker in het vervolg mijn ideeën beter onderbouwen en verder door vragen naar redenen als iemand het niet met mij eens is. Door mijn positieve houding kan ik een grote bijdrage leveren in deze (zeker in een later stadium) zeer productieve en goed lopende projectgroep waarbij alle projectleden zich goed voelen en zich verder kunnen ontwikkelen.

13 Manager Voeding-Ondernemer
Competenties De student stelt als professioneel voedingskundige/diëtist voor een product-markt combinatie een deel van een marketingplan op, op basis van (gegeven) interne en externe analyses, die zijn opgesteld met behulp van een SWOT analyse (strength, weaknesses, opportunities, threats). De student ontwikkelt tevens competenties voor het opstellen van een ondernemers- of bedrijfsplan, met daarin een onderbouwing van de doelstellingen en strategie, op basis van voedings-, consumenten- en gezondheidstrends in de externe omgeving De student ontwerpt een promotieplan, op eigen initiatief, dan wel van derden, om op het gebied van voeding de gezondheid, het welzijn of de prestaties van een specifieke doelgroep te bevorderen. De student werkt daarnaast op basaal niveau aan de algemene competenties: ondernemen, innoveren en samenwerken.

14 Manager voeding-Ondernemer
Voortgang aanvangendstudent aanvangend beroepsbeoefenaar = niveau aanvang studie = niveau helft propedeuse = niveau eind propedeuse = niveau eind jaar 2 = niveau eind jaar 3 = niveau eind jaar 4

15 Integrale opdracht: Vitalis kiest voor gezondheid
Verslag (1) Integrale opdracht: Vitalis kiest voor gezondheid De kop is eraf. Het 2e blok is bijna afgerond en wij zijn wat verder in het jaar. Inmiddels ben ik een beetje gewend aan het leven als student. Doordat ik nu beter in kon schatten wat er allemaal moest gebeuren, was het iets eenvoudiger om te bepalen hoeveel tijd het in beslag nam. Daardoor ben ik staat geweest om het werk gelijkmatiger te verdelen. Het is iets makkelijker geworden om meer evenwicht te krijgen tussen gezin, studie, werk en alle anderen activiteiten. Dit neemt niet weg dat het mij soms een beetje boven het hoofd stijgt en dat ik soms in flinke tijdnood kom. Desondanks vind ik het heel erg leuk om deze studie te volgen ik ben misschien wel nog gemotiveerder dan aan het begin. Taken Tijdens deze opdracht heb ik veel taken op mij genomen. Onder andere het daadwerkelijk tastbaar maken van dit product. Voor mij was dit (te) belangrijk omdat ik niet kan loslaten totdat het in detail klopt. Dit perfectionisme heeft ook zeker zijn voordelen doordat je kunt aantonen dat het product werkelijk haalbaar is. Ook bij de onderbouwing van de claims zijn juist de details belangrijk. Het belang van ontbijtgranen, voedingswaarde declaratie, effecten van nutriënten op de gezondheid, onderbouwing claims, verpakking en advertentie komen van mijn hand. Ook heb ik aandeel gehad in het schrijven van het groepsverslag. Uiteraard heb ik ook aan andere onderdelen meegewerkt, mijn visie en input gegeven. Reflectie De leerdoelen die ik had opgesteld aan het begin van blok 1.2 waren: Weloverwogen te werk gaan door goed om mij heen te kijken waar ieder projectlid in uitblinkt en wat de minder sterke kanten zijn. Initiatief tonen door met voorstellen en oplossingen te komen. Ik ga mijn eigen ideeën beter onderbouwen. Ik denk dat ik goed aan mijn leerdoelen gewerkt heb. Ik vond het wat gemakkelijker om goede feedback te geven doordat ik goed naar ieder groepslid gekeken en geluisterd heb. Ik heb van veel punten notities gemaakt en deze met het geven van mijn feedback nog eens kritisch doorgelezen. De feedback die ik gegeven heb is dan ook goed ontvangen. Ook heb ik dit blok meer initiatief getoond en is er uit mijn ontvangen feedback gebleken dat ook mijn mede-projectleden dat een positief punt vonden. Ik heb mijn mening eerst goed onderbouwd en overdacht voor dat ik deze uitte. De voordelen hiervan waren dat ik samen met de groep kon discussiëren, onderhandelen en een compromis sluiten. Daardoor denk ik, dat mijn projectleden meer waarde hechtte aan mijn mening en als er een andere visie op was dat ik mijn mening ook meer kon verdedigen. Dit is voor mij erg prettig omdat ik dan achteraf niet denk dat ik op een andere manier had moeten handelen.

16 Voor het 3e blok heb ik de volgende leerdoelen:
Verslag (2) In feedback van de andere projectleden in blok 1.2 ‘Voeding en bedrijf’ kwam vooral naar voren dat ik mijzelf te veel bezighoud met details en daardoor mijn tijd niet beschikbaar is voor andere zaken. dit was erg vervelend voor mijn projectleden. Voortaan zal ik de keuzes die ik maak met betrekking tot perfectionisme, goed communiceren met de groep. zodat ik wellicht eerder dat onderdeel kan loslaten Ook is het advies om mij minder te richten op de zaken waar ik ervaring in heb, maar mij ook te richten op het onderzoekende deel van de opdracht. Leerdoelen Voor het 3e blok heb ik de volgende leerdoelen: - Ik wil mijzelf in de volgende groepsopdracht meer op het onderzoekend deel van de opdracht gaan richten. Ik wil mij voornamelijk bezig houden met onderzoek en daar op een goede manier de essentie uit halen, onderbouwen van keuzes en samenvatten. Ik wil beter naar het uiteindelijke doel kijken en mij minder te richten op details. Aan het eind van blok 3 zal ik feedback vragen wat betreft dit leerdoel. - Het volgende leerdoel is er een met een knipoog ;-). Ik ga vanaf vandaag mijn s verzenden met de daarbij horende bijlage. Doordat ik wat ongeduldig ben wil het nog wel eens gebeuren dat de bijlage er niet bij zit. Dit is niet effectief en storend voor de ontvanger. - De keuzes die ik maak met betrekking tot perfectionisme wil ik goed communiceren met groep, zodat ik wellicht eerder dat onderdeel kan loslaten. Daardoor wil ik minder tijd besteden aan onbelangrijke details. Ik zal aan het eind van blok 3 feedback vragen aan mijn tutorgroep. - Ik wil meer initiatief tonen door, voor mij onbekende taken op mij te nemen. Doordat ik, op dat vlak nogal onzeker ben wil ik dat nog wel eens voor mij uit schuiven. Daar wil ik verandering in brengen en mijzelf leren dat het niet erg is om fouten te maken. Aan het eind van het 3e blok zal ik hierover feedback vragen aan mijn projectleden. De feedback die ik ontvangen heb is dat ik bijvoorbeeld in het 3e blok voorzitter zou kunnen zijn, en meer de leiding te nemen. Ik denk dat ik daar nog teveel moeite mee zou hebben maar in het 4e blok wil ik dat zeker gaan doen. Tot slot Al met al ben ik tevreden met de manier waarop dit project verlopen is. Het is fijn dat wij als groep ook dit blok bij elkaar konden blijven, daardoor konden wij goed werk leveren omdat wij inmiddels al aardig op elkaar zijn ingespeeld. Ik hoop dan ook dat wij ook het 3e blok samen zullen werken omdat een goed team elkaars krachten en valkuilen kent.

17 Reflectieverslag Presentatievaardigheden
Inleiding. Aan het eind van blok 1.3 heb ik samen met Marieke Westmaas de presentatie van de adviesnota “verantwoorde voeding op een compound” gegeven. De voorbereidingen voor deze presentatie hebben wij samen getroffen en ook de PowerPoint is in goed overleg samengesteld. Toen alles uitgeschreven was, hebben we voornamelijk individueel geoefend. Op de dag van de presentatie hebben we nog een generale repetitie gehouden. Deze ging niet echt vlekkeloos maar we hebben er wel erg om gelachen en uiteindelijk is het een geweldige presentatie geworden. Fase 1 ‘Handelen’ Het was voor mij erg spannend om de adviesnota te presenteren. Het was voor mij de eerste keer dat ik dit deed en ik vond het een leuke ervaring maar ik was wel wat zenuwachtig. Doordat ik niet verlegen ben en dat mijn medestudent ook erg enthousiast was heb ik het met plezier gedaan. De presentatie is erg goed gegaan en ook de reacties waren over het algemeen zeer positief. Fase 2 ‘Terugblikken’ Het is leuk om op deze manier bewust te worden van mijn manier van spreken. In de feedback kwam naar voren dat ik soms te snel en te onduidelijk sprak. Het is wel grappig om te beseffen dat dit juist bij de onderwerpen gebeurde waar ik niet zo veel affiniteit mee had. Het was duidelijk te merken dat ik daar snel vanaf wilde zijn omdat ik onzeker werd. Deze onzekerheid kwam vooral doordat ik bang was om belangrijke punten over te slaan. De goede en duidelijke PowerPoint gaf mij voldoende houvast om hier toch redelijk doorheen te komen. Een punt waar ik vaak tegenaan loop is dat ik nogal snel ‘plat’ praat. Uitspraken zoals; m’n eigen (mezelf), leggen in plaats van liggen, en woorden zoals melluk (melk) zijn me niet vreemd. Door mezelf, in iedere situatie; thuis, op het werk en op school steeds weer te corrigeren wil ik van mijn ‘platte taaltje’ af. Toch betrap ik mezelf er nog steeds op dat ik woorden niet goed uitspreek. Mijn angst was dan ook dat ik tijdens de presentatie een gekke uitspraak zou doen, ik ben er dan ook erg blij mee dat dit niet gebeurd is.

18 Fase 5 ‘Uitproberen in nieuwe situaties’
Fase 3 ‘Bewustwording’ In de feedback van de docenten en van een mede-student kwam duidelijk naar voren dat ik het publiek meer aan had moeten kijken en meer oogcontact had moeten maken. Dat ik dit te weinig gedaan heb komt voornamelijk doordat ik de neiging had om veel op mijn kaartjes te kijken. Toen ik adviseerde over de menucyclus en verantwoorde voeding, ging het vanzelf beter. De menucyclus had ik namelijk zelf gemaakt en ik wist precies welke punten ik eruit wilde halen om het publiek bewust te laten worden van goede voeding. Het is dus heel belangrijk voor mij, om tijdens een presentatie heel veel kennis over een bepaald onderwerp te hebben om dit goed te kunnen overdragen. Fase 4 ‘Alternatieven’ Door een volgend presentatie nog zorgvuldiger voor te bereiden en op alle punten inhoudelijk goed op de hoogte te zijn, kan ik ervoor zorgen dat ik meer interactie met het publiek heb. Door 100 % in mijn verhaal te geloven en eerst in brede lijnen te bedenken wat ik nu eigenlijk wil vertellen is het eenvoudiger om ook de details te onthouden en te vertellen. Fase 5 ‘Uitproberen in nieuwe situaties’ Bij de volgende presentatie ga ik mijn onderwerp zorgvuldig kiezen. Het zal hierbij om een onderwerp gaan waar ik veel affiniteit mee heb en waarvan ik volledig op de hoogte ben van alle details. Hierdoor zal ik een stuk minder onzeker zijn en mezelf meer kunnen focussen op het publiek. Smartleerdoel Bij de volgende presentatie ga ik mijn onderwerp zorgvuldig kiezen. Het zal hierbij om een onderwerp gaan waar ik veel affiniteit mee heb en waarvan ik van alle details volledig op de hoogte ben. Hierdoor zal ik een stuk minder onzeker zijn en mezelf meer kunnen focussen op het publiek. Ook zal mij dit helpen om enthousiast over te komen. Hierbij zal ik dan zeker ook feedback vragen aan de docent en mijn mede studenten. Bij de volgende presentatie wil ik nog creatiever zijn met de PowerPoint. Het is niet zo dat deze niet leuk of goed was maar ik zou het leuk vinden om het de volgende keer echt origineel te maken. Hierbij wil ik graag de hulp van een expert inschakelen, aan wie ik dat zou kunnen vragen weet ik nog niet maar ik wil hier graag mee aan de slag.

19 Behandelaar competenties
De voedingskundige / diëtist stelt een diëtistische diagnose vast, op basis van een analyse en interpretatie van gegevens die zij samen met de cliënt verzamelt om diens situatie in kaart te brengen. De voedingskundige / diëtist begeleidt/ coacht de cliënt bij de uitvoering van het voedings- of dieetadvies in diens woon- en leefsituatie en maakt daarbij gebruik van op de cliënt afgestemd communicatie- motivatietechnieken om verandering in het gedrag of leefstijl af te stemmen. De voedingskundige / diëtist registreert op basis van vigerende wetten, beroepscode en geldende classificaties van de beroepsgroep de gegevens van cliënten in een zorgdossier en beheert dit ter verantwoording, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en ten behoeve van onderzoek

20 Behandelaar Voortgang = niveau aanvang studie
aanvangendstudent aanvangend beroepsbeoefenaar = niveau aanvang studie = niveau helft propedeuse = niveau eind propedeuse = niveau eind jaar 2 = niveau eind jaar 3 = niveau eind jaar 4

21 Reflexieverslag assesment
Inleiding. Beschrijving van de Casus 72-jarige man, verwijsdiagnose overgewicht/ rugklachten, verwijsdoel passend dieetadvies, zelfstandige praktijk. De onderdelen van dit diëtistisch consult met betrekking op de casus betroffen; diëtistisch anamnese, voedingsanamnese, en de diëtistisch diagnose (samenvatting). Mijn simulatiepatiënt was Dhr. Pietersen en de assessoren waren Richard van Ommeren en Emine Türkel. Leerdoel van blok 1.2 Ik wil de tijd nemen om mijn gesprekspartner op zijn gemak te stellen door eerst over wat koetjes en kalfjes te praten. Voordat ik mijn vragen begin te stellen wil ik er zeker van zijn dat de cliënt op zijn gemak is. Ook wil ik eerst de tijd nemen en samenvatten voordat ik verder ga doorvragen. Dit helpt mij doordat ik dan volledige antwoorden krijg. Na een gesprek zal ik aan de “cliënt” vragen wat zij van het gesprek vond. Reflectie De kennismaking en het begin van het gesprek verliepen erg goed. Hier wilde ik veel aandacht aan besteden en niet te snel ter zake komen. Hierdoor zou het kunnen dat de cliënt nog niet op zijn gemak was en dat ik wilde dat voorkomen. Dit is goed gelukt, in mijn feedback stond dan ook dat het een gezellig gesprek in een goede sfeer was. Het nadeel hiervan is dat ik hier te veel tijd aan besteed hebt en dat ik in tijd nood kwam. Door af en toe te knikken en te hummen heb ik actief geluisterd. Er was goede interactie en oogcontact met de cliënt. Tijdens de voedingsanamnese heb ik niet duidelijk gevraagd of de cliënt een regelmatig eetpatroon heeft, wie er thuis de boodschappen doet en wie er kookt. Ook ben ik vergeten te vragen of zijn vrouw hem steunde en of hij op zijn werk voldoende gesteund zou worden. Het is erg jammer en onnodig dat ik deze relevante vragen door de spanning helemaal vergeten ben te vragen. Hierdoor kon geen goed beeld vormen of de cliënt genoeg sociale steun had. Het stellen van open vragen blijft een beetje lastig. Dit wilde ik verbeteren door rust te houden, hierdoor is er al een grote verbetering. Tijdens het consult heb ik bijvoorbeeld gevraagd: Wat doet u zoal in het dagelijks leven? Het antwoord was veel uitgebreider dan het antwoord op de vraag: Heeft u een baan? Het is erg fijn om, door deze aanpassingen snel een gewenst resultaat te zien. Inmiddels merk ik tijdens het gesprek, wanneer ik korte antwoorden krijg, dat ik de vraag op een andere manier moet formuleren. Nu kan ik mezelf sneller corrigeren, door de vraag op een andere manier te stellen. Toch heb ik tijdens het assessment niet voldoende doorgevraagd en ook heb ik te veel suggestieve vragen gesteld. Aan het eind van het consult heb ik niet samengevat en ben ik door het snelle afronden helemaal aan de cliënt vergeten te vragen of deze nog vragen had.

22 Wat ging er minder goed:
Ontvangen feedback Het was erg prettig om feedback te krijgen, ik herkende de feedback en heb ook met de simulatie patiënt besproken hoe ik een en ander kon verbeteren. Wat ging er goed: De kennismaking verliep erg goed, mijn cliënt vond het een prettig gesprek. Over het algemeen was ikzelf ook best tevreden, alle relevante informatie en de hulpvraag ben ik te weten gekomen. Er was een prettige sfeer en het was een gezellig gesprek. Wat ging er minder goed: Er waren niet voldoende open vragen en te veel suggestieve vragen. De tijd die er is moet nuttiger besteed worden. Op het juiste moment moet ik inspelen op de cliënt. Als de cliënt in het begin van het consult al over klachten begint kan ik daar direct op in spelen. Het is niet nodig om dit af te breken en vervolgens hier later dan weer op terug te komen. Alle gegevens die ik nodig had; medisch, sociaal en voedingskundig heb ik verzameld. Ik had alleen op alle punten verder moeten doorvragen. Ook had ik de vraag; Dus als ik het goed begrijp bedoelt u dat....?, kunnen stellen SMART Leerdoelen Het 1e leerdoel is dat ik graag duidelijke en vloeiende lijnen in het gesprek wil krijgen. Dit wil ik gaan doen door in het begin van gesprek duidelijk te vertellen wat er besproken gaat worden. Dit geeft niet alleen duidelijkheid voor de cliënt maar ook een goed houvast voor mezelf. In het volgend blok wil ik beter de kleine non-verbale signalen op de juiste manier interpreteren. Dit wil ik doen door te vragen of ik de cliënt goed begrepen heb. Door af en toe een kleine pauze in te lassen wil ik tijdens de gesprekken goed naar de signalen kijken die de cliënt geeft. Hierdoor kan ik de cliënt aanspreken op zijn/ haar gedrag. Op dat moment kan ik het gedrag van de cliënt benoemen, bijvoorbeeld: Ik merk dat u naar buiten kijkt, vindt u het vervelend dat u hier bent? Hierdoor kan ik beter het gevoel van de cliënt boven tafel krijgen. Het stellen van goede open vragen vind ik best moeilijk. Doordat ik dit nog niet op de goede manier doe ga ik vanzelf de antwoorden voor de cliënt invullen. Door mijn vragen op de juiste manier te formuleren en hier ook de tijd voor te nemen wil ik dit verbeteren.

23 Stageverslag Inleiding
Antonius IJsselmonde is een centrum voor revalidatie en kortdurende zorg. Antonius IJsselmonde kent een gezellige en gemoedelijke sfeer, dit was mij bekend omdat de keukenbrigade mij eerder geholpen heeft om, in teamverband een grand-cafe/ keuken in een palliatief centrum op te starten. Aangezien ik nu op een andere locatie werkzaam ben maar wel voor dezelfde stichting was het voor mij een logische stap om, juist daar, mijn snuffelstage te lopen. Leerdoelen Aangezien ik vroeg in het jaar mijn snuffelstage gelopen heb ging ik er behoorlijk blanco naartoe. Tijdens mijn stage was mijn leerdoel voornamelijk dat ik te weten wilde komen waar de werkzaamheden van een diëtiste in een verpleeghuis uit bestonden en hoe haar omgang met de patiënten was. De stage Mijn stage begeleider, Hanneke, was erg vriendelijk en zij heeft echt de tijd voor mij genomen. Ondanks de grote werkdruk die zij op dat moment ervoer, heeft zij mij een goed beeld kunnen geven van haar taken. Deze bestonden onder andere uit; - Het bijhouden van een PAA (probleem- analyse- actie) plan, hier werden alle gegevens van de patiënten door artsen en verpleegkundigen digitaal bijgehouden. - Het afnemen van voedingsanamnese. - Het bepalen van een behandelplan. - Het voorlichten van artsen en verpleegkundigen. Wat ik erg leuk vond is dat zij mij mee liet denken in het opstellen van een behandelplan op basis van gegevens die zij in het PAA had staan. In het begin vond ik dit een beetje lastig maar omdat ik telkens de goede punten eruit wist te pikken, vond ik dat dit erg goed ging. Hierbij ging het voornamelijk over patiënten die decubitus, ondergewicht en overgewicht hadden. Tijdens haar visites heb ik er erg opgelet hoe haar omgang met de patiënten was. Wat mij hierbij opviel was haar empathisch vermogen en haar geduld. Door de reactie van de patiënten kon ik opmaken dat de patiënten haar hulp en aanwezigheid erg op prijs stelden. Er werden in deze gesprekken ook praktische tips gegeven. Zelf heb ik niet deelgenomen aan de gesprekken en dat vind ik achteraf gezien een gemiste kans. Omdat Hanneke erg veel aan voorlichting doet heb ik zeer veel praktisch materiaal en bruikbare tips ontvangen. Zo heb ik veel versschillende voedingsadviezen en protocollen bij diverse aandoeningen gekregen. Wellicht kan ik die in mijn studie gebruiken.

24 Omdat één dag erg kort is, is deze opdracht is niet volledig uitgevoerd. De dilemma’s die wij besproken hebben stonden als voorbeeld in de begeleidende brief, deze waren; Dilemmaopdracht er is weinig tijd per consult en het is moeilijk goede kwaliteit te leveren. het advies van een arts komt niet altijd overeen met het advies van de diëtist. Dat erg weinig tijd per patiënt was kon zij alleen maar beamen. Haar frustratie was dan ook dat zij soms niet aan iedere aanvraag kon voldoen. Sommige patiënten waren al naar huis voordat zij haar visite had kunnen lopen. Zij probeerde via de ingevulde PAA al vooraf een selectie te maken van dringende en minder dringende zaken. In de adviezen van sommige artsen kon zij zich ook lang niet altijd vinden. Zo wilde zij bepaalde protocollen met betrekking tot een peg sonde veranderen. Zij beschikt over veel kennis op dit gebied maar stuit op veel weerstand bij de betrokken artsen. Ontvangen feedback Aan het eind van de dag heb ik Hanneke om feedback gevraagd. Zij vond mij betrokken en positief. Conclusie De snuffelstage was voor mij een openbaring; nooit geweten en kunnen bedenken dat een diëtist grote moeite zou hebben om draagvlak en vertrouwen te krijgen bij artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Het was een leuke ervaring, zeker omdat zij zeer gemotiveerd was om haar doelen te bereiken. Des al niet te min lijkt het mij frustrerend om in een soortgelijke setting werkzaam te zijn. Wat ik het leukste vond aan de stage is het contact met de bewoners en de gedrevenheid van de diëtist.


Download ppt "Digitaal Portfolio naam: Pauline Bulk student.nr:"

Verwante presentaties


Ads door Google