De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onze doelen en visie in beeld

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onze doelen en visie in beeld"— Transcript van de presentatie:

1 Onze doelen en visie in beeld
Marley, Erik, Britt en Ellen

2 Marley 1. Ik ben in staat om een professionele houding te tonen in de samenwerking met mijn groepsgenoten. Dit heeft betrekking het geven en ontvangen van feedback. Ik geef op een constructieve manier feedback, waar de ander iets mee kan. (5.2) 2. Ik controleer opdrachten op volledigheid voordat ik deze inlever. Hoe ga ik hieraan werken: Nadat ik mijn feedback geschreven heb, laat ik het met rust, kom er later op terug en lees het nog eens door. Pas als ik het dan goed vind, stuur ik het naar de ontvanger. Spelling check gebruiken. Ook laat ik mijn werk door anderen controleren en vergelijk ik mijn werk met de gegeven opdracht. Scaling: 1 t/m 10 Vooraf: 7 Nu: 7,5 Concrete voorbeelden: Ik ben ik staat geweest om positieve feedback te geven op de weblogs van anderen. Ook geef ik opbouwend kritiek waar anderen iets mee kunnen. Ik geef in de groep aan wat mij dwars zit i.p.v. dit altijd individueel te doen. Ik geef aan wat ik vervelend vind en geef de ander de kans om te reageren. Ook ben ik in staat om iemand een compliment te geven als hij/zij iets goeds gedaan heeft.

3 Ellen Doelen 1. Ik toon een onderzoekende en reflecterende houding, ik hanteer onderzoeksinstrumenten, maak gebruik van feedback van docenten en groepsgenoten en pas deze toe Ik trek op tijd aan de bel, als ik niet op tijd feedback krijg op mijn weblog. Zelf ben ik ook op tijd met het geven van feedback aan anderen. Hoe ik hieraan ga werken: 1. Aan de hand van opdrachten in het OGP boekje ga ik onderzoekend en reflecterend te werk. Ik gebruik hiervoor ook onderzoeksinstrumenten zoals de sociogram bijvoorbeeld. De feedback van groepsgenoten en docenten leg ik naast mijn eigen reflectie en ik pas indien nodig mijn verslagen hierop aan Ik houd de data van feedback bij en spreek groepsgenoten erop aan als ik het op die datum nog niet ontvangen heb. Scaling Vooraf: 6 Nu: 7,5 Uitvoering doelen: Onderzoeksinstrumenten: boeken mediatheek, sociogram, gesprek met mentor, individuele gesprekken met kinderen. Feedback: gesprek Dick 4 april.

4 Erik Doelen: 1. Ik ben in staat om binnen de groep goed te communiceren en het op tijd aan te geven als ik iets niet af krijg. Scaling: begin 4, nu 6 Voorbeeld: Ik ben de laatste tijd meer gaan communiceren in de groep, ik geef aan wat ik al af heb en waar ik mee bezig ben. 2. Ik ben om staat om meer initiatief te nemen binnen de groep. Scaling: begin 3, nu 5 voorbeeld: Ik moet nog meer initiatief nemen. Zeggen wanneer ik zou willen dat dingen klaar zijn. 3. Ik ben in staat om een goede planning te maken en me daaraan te houden. Scaling: begin 5, nu 7 Voorbeeld: Ik heb aan het begin van de periode een planning gemaakt bij de MMC. Dit heeft me enorm geholpen als een hou vast. 4. Ik ga op tijd feedback geven aan andere groepsleden. Ik zal mijn producten er op tijd op zetten. Scaling: begin 3, nu 5 voorbeeld: Ik had mijn producten wel af maar vergat ze steeds op Weebly te zetten. Dit ook omdat ik niet hierover heb nagedacht bij het maken van de planning. Ondertussen is dit alles weer in orde gemaakt en is er ook feedback gegeven naar de rest.

5 Britt Doelen: 1. Ik ben in staat om het lesdoel duidelijk te maken tegenover de leerlingen. Zodat de leerlingen weten wat ze moeten leren die les. 2. Ik ben in staat om verschillende werkvormen te gebruiken. Ik wil voorkomen dat de leerlingen altijd met dezelfde personen moeten samenwerken. Leerdoel Waar stond ik aan het begin van de periode Waar sta ik nu? Doel 1. Vooraf = 5 Nu = 6,5 Doel 2. Vooraf = 5 Nu = Wat heb ik gedaan om dit te bereiken? 1. Ik ben aan het begin van de lessen gaan benoemen wat het doel van die les is. Daarnaast heb ik aan het einde van verschillende lessen aan de leerlingen gevraagd of ze van zichzelf vonden dat ze dit doel bereikt hadden. 2. Ik heb in veel lessen de leerlingen in groepjes laten werken. Ook heb ik er bij sommige lessen voor gekozen om zelf niet leerlingen te helpen bij het zelfstandig werken, zodat ze eerst moesten gaan kijken met hun groepsgenoten, als ze er echt niet uit kwamen ben ik pas gaan helpen. Daarnaast heb ik leerlingen soms in andere groepjes geplaatst, heb kinderen laten samenwerken die elkaar niet in de eerste instantie zouden kiezen om samen te werken. Ik heb er vooral op gelet dat kinderen in andere groepjes werken dan waarin ze standaard zitten.

6 Stelling ‘Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich vooral aan duidelijke regels in de klas en de school’.


Download ppt "Onze doelen en visie in beeld"

Verwante presentaties


Ads door Google