De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfshulpverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfshulpverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfshulpverlening
Brand, Ontruiming & Communicatie

2 Doelstellingen Beperken onverwachte incidenten
Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering Voorpostfunctie

3 Aandachtspunten BHV’ers
Gevaar (eigen veiligheid) (Laat) alarmeren Lokaliseer plaats en omvang brand Zijn er slachtoffers? Raak niet ingesloten door brand Voorkom paniek

4 Branddriehoek Zuurstof Ontbrandingstemperatuur Brandbare stof

5 Blusprincipe Zuurstof

6 Branddriehoek (video)

7 Ontwikkeling van brand
Smeulen Vlammen Gloeien

8 Smeulen Vlammen Gloeien duur van de brand 800oC vlamoverslag ontstaan
temperatuur 800oC vlamoverslag ontstaan 350oC duur van de brand

9 Verstoor het verbrandingsproces
Verlaag zuurstofpercentage Verwijder brandstof Verlaag temperatuur Verstoor mengverhouding Voeg negatieve katalysator toe

10 Soorten blusstoffen Nat: - water - sproeischuim - AFFF - vetblusser
Droog: - poeder - zand - blusdeken Gas: - kooldioxide - inergen - argon

11 Blusmiddelen

12 Water Blussende werking: Koelend Verstikkend

13 Sproeischuim Blussende werking: Afdekkend

14 Vetblusser Blussende werking: Afdekkend

15 Poeder Blussende werking: Negatief katalytisch (A,B en C)
Afdekkend (D)

16 Kooldioxide Blussende werking: Verstikkend

17 Blusdeken Blussende werking: Afdekkend

18 Gebruik Blusdeken bij een brandend persoon
Haal blusdeken uit houder Bescherm eigen handen Hals slachtoffer afsluiten Slachtoffer plat neerleggen Deken goed afsluiten van zuurstof Slachtoffer koelen met water!!

19 Video: Blusdeken Click to play

20 Brandklasse A Hout Papier Textiel Touw

21 Brandklasse B Alcohol Benzine Verf Verdunner

22 Brandklasse C Aardgas Propaan Acetyleen Butaan

23 Brandklasse D Aluminium, Magnesium
Natrium, Kalium, Lithium, Zirkonium etc. Geen algemeen blusmateriaal

24 Brandklasse F Frituur olie Frituur vet Bij vetpan > 5 liter

25 Video: Wat niet te doen

26 Video: Wat wel te doen Click to play

27 Brandbestrijding Ga NOOIT de rook in Gebruik juiste blusmiddel
Brand laag benaderen Zo snel mogelijk bestrijden Wind in de rug Van voor naar achteren Vloeistoffen van boven naar beneden

28 Deurprocedure Toedraaiende deur Scharnieren zichtbaar Bescherming
Achter de deur

29 Toedraaiende deur

30 Deurprocedure Afdraaiende deur Scharnieren niet zichtbaar Bescherming
Achter de muur bij de deurkruk

31 Afdraaiende deur

32 Opdracht: Een vluchtplan maken
Een huis staat in brand en bewoners moeten vluchten voor de vlammen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat jou dit ook kan overkomen. Nu gaan jullie bezig met een vluchtplan. Jullie zitten in het ADL- lokaal A4.30, C4.30,C4.39 en C3.44

33 Opdracht: Een vluchtplan maken
Kies een klasgenoot uit met wie je nog niet hebt samengewerkt Schrijf zijn/haar naam op. Wat is een vluchtplan? Maak voor ieder lokaal een gedetailleerd vluchtplan. Dat kan dmv een beschrijving OF door het tekenen van plattegronden. Dus jullie maken: een vluchtplan vanuit het gymlokaal een vluchtplan vanuit C4.39 een vluchtplan vanuit C3.44

34 Belangrijke onderdelen in ieder vluchtplan
Waar is de verzamelplek buiten het gebouw? Bij wie meldt de klas zich op de verzamelplek? Hoe controleer je of iedereen aanwezig is op de verzamelplek? Noem de 3 punten (met uitleg) die zeker niet mogen als de klas vlucht?

35 Alarmkaart

36 Informatieoverdracht
Adres Soort incident Tijd Toestand Actie Hulp Persoonlijke gegevens

37 Soorten alarmering Brandalarm Ontruimingsalarm Bomalarm Ongevalalarm
Verzamelalarm

38 Opvang externe hulpverleners
Op afgesproken punt Geef informatie: bereikbaarheid ruimten bijzondere gevaren slachtoffers / vermisten

39 Informatie externe hulpverlening
Wie is de melder Wat is er gebeurd en waar Is er actie ondernomen en welke Zijn er slachtoffers en hoeveel Is er hulp verleend Zijn er nog mensen in gevaar (hoeveel) Bijzondere gevaren

40 Aandachtspunten bij een ontruiming
Let op gevaar Goede communicatie Voorkom paniek Doorzoek alle ruimten Houd de mensen bij elkaar Maak einde ontruiming bekend

41 Belangrijke factoren Aard en omvang bedrijf Aard van het gebouw
Aantal personen Niet-zelfredzame personen Hulpmiddelen / communicatiemiddelen

42 Uitvoerend Wie doet wat Taken BHV’ers Gedragsregels medewerkers

43 Taken binnen ontruimingsgebied
Wat te doen bij: Attentiesignaal Ontruimingssignaal Verplaatsen niet-zelfredzame personen Verder: Is iedereen weg Ramen en deuren dicht Eerste hulp en brandbestrijding Begeleiding slachtoffers en hulpverleners

44 Taken binnen ontruimingsgebied
Iedereen naar de verzamelplaats Vrije toegang voor hulpdiensten Niemand terug naar binnen voor sein veilig is gegeven

45 Preventie taken Indeling gebouw Vluchtroutes Geen obstakels
Juiste vluchtwegsignalering Plaats en werking veiligheidsvoorzieningen Regelmatig oefenen

46 Kleine BHV- organisatie
Algemeen leider Hoofd BHV BHV’er BHV’er BHV’er

47 Grote BHV- organisatie
Centraal meldpunt Hoofd BHV Hoofd ontruiming Ploegleider Ploegleider Ploegleider BHV’er BHV’er Ontruimer BHV’er BHV’er Ontruimer BHV’er BHV’er Ontruimer BHV’er BHV’er Ontruimer BHV’er BHV’er Ontruimer Ontruimer Ontruimer Ontruimer Ontruimer Ontruimer

48 Veiligheidsvoorzieningen
Horizontale compartimentering Verticale compartimentering Vluchtwegen Noodtrappenhuizen Brandweerlift

49 Ontruimingstechniek 2 2e Verdieping er boven 1e Bedreigde verdieping
3e Verdieping eronder

50 Brand: het gaat sneller dan je denkt…


Download ppt "Bedrijfshulpverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google