De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dienstdoende schutterij van ‘s-Hertogenbosch

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dienstdoende schutterij van ‘s-Hertogenbosch"— Transcript van de presentatie:

1 Dienstdoende schutterij van ‘s-Hertogenbosch
© de schutterij van 's-Hertogenbosch

2 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De Halve Kompagnie* Artillerie der dienstdoende Schutterij van ’s-Hertogenbosch Kortweg: de Bossche Schutterij *Hele kompagnie is 120 manschappen Halve kompagnie is 60 manschappen © de schutterij van 's-Hertogenbosch

3 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De Dienstdoende Schutterijen hebben bestaan van 1813 tot en met 1907. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

4 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
In vredestijd vielen zij onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en waren zij mede verantwoordelijk voor het handhaven van de orde in de plaatselijke gemeente. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

5 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
In oorlogstijd viel de schutterij onder het ministerie van Oorlog en waren zij een soort reserve leger. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

6 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De Bossche schutterij is actief ingezet bij de bevrijding van ’s-Hertogenbosch in 1813 en tijdens de Tiendaagse Veldtocht. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

7 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Naast de in 1830 opgerichtte Halve Kompagnie Artillerie kende de Schutterij ook vijf infanterie-kompagnieën. Twee van deze kompagnieën waren paraat. Deze zijn dan ook ten strijde getrokken tijdens de Tiendaagse Veldtocht. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

8 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De Halve Kompagnie Artillerie bleef in de vestingstad achter om deze te verdedigen met haar geschut. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

9 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Tijdens die Tiendaagse Veldtocht in 1831 wisten 4 Bossche Schutters zich onder vijandelijk vuur uitermate dapper te gedragen. Daarmee hebben ze ongetwijfeld het leven van een aantal kameraden gered. Deze 4 Schutters werden voor hun dapperheid onderscheiden met de Militaire Willemsorde. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

10 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De schutterij had, om in huidige termen te spreken, zowel een vredes- als een oorlogs­taak. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

11 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Over de vredestaak van de schutters komen we regelmatig gege­vens en dankbetuigingen tegen in de archieven van de schutte­rij. We hebben er enkele uitgenomen: © de schutterij van 's-Hertogenbosch

12 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
10 juni 1823 Grote brand te Orthen. Verrichten van brandpiketdiensten. 17 februari 1826 Grote brand te 's-Hertogenbosch. Bewaren van de orde. Bewaken van de geredde huisraad. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

13 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
5 Augustus 1830 Brand in de toren van de Sint Janskerk als gevolg van bliksem­inslag. Het College betuigt zijn dank aan de Commandant voor de ijver en goede diensten door de schutters aan de dag gelegd bij de bestrijding van de brand.    6 november 1831 Transport van 200 gevangenen van 's-Hertogenbosch naar Lei­den. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

14 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
15 februari 1848 Brand in de kamer van de Secretaris ten Stadhuize. 24 april 1852 Grote brand te Orthen. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

15 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Vanaf 1860 worden deze berichten minder. Wellicht door een betere organisatie van de civiele diensten in onze stad: m.n. brandweer, politie, justitie. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

16 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De oorlogstaak van de schutterij was het assisteren bij en het overnemen van krijgsdien­sten van de nationale militie. Het meest in het oog springende detail van deze oorlogstaak was de 10-daagse veldtocht in 1831 inzake de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

17 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Voor deze veldtocht werden bij besluit van twee Compag­nieën gevormd uit de Bossche Schutterij, welke met ingang van de genoemde datum mobiel werden verklaard. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

18 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Deze mobielverkla­ring hield in, dat de betreffende schutters de­zelfde rechten en plichten hadden als de leden der krijgsmacht welke gelegen waren in een vesting. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

19 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Eén van deze Bossche Compagnieën, werd ingedeeld bij het 1e marsbataljon, dat als volgt was samengesteld: 1 Compagnie mobiele Bossche Schutters 3 Compagnieën mobiele Amsterdamsche Schutters. 2 Compagnieën van het reserve-bataljon der 5e afdeling Infan­terie. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

20 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Het resterende deel van de mobiele Bossche Schutterij ver­richtte in onze stad garnizoens­diensten. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

21 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Bij publicatie van de landweerwet d.d werd de opheffing aangekondigd van de Nederlandsche Schutterij. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

22 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch werd met ingang van gelijkgesteld met een rustende schutte­rij. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

23 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Op 30 oktober 1906 had in onze stad het afscheid plaats van de schutterij met een wapenschouw op de parade. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

24 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Het vaandel van de dienstdoende schutterij van 's-Hertogen­bosch werd door de Comman­dant op het bordes van het stadhuis aan het Gemeentebestuur overgedragen. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

25 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De schutterij van ’s-Hertogenbosch is een cultuurhistorische vereniging die op een historisch verantwoorde wijze het garnizoensleven van de stad ’s-Hertogenbosch wil laten herleven. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

26 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Naast de Halve Kompagnie kent de Schutterij ook burgerleden. Zij verdiepen zich in het burger aspect van het Garnizoensleven. Uiteraard gaan ook zij historisch verantwoord gekleed. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

27 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Naast haar twee 24-ponder vestingkanonnen beschikt de Schutterij over musketten en twee veldkanonnen; een tweeponder en een achtponder. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

28 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
De Schutterij laat zien hoe het garnizoensleven er uitzag in de vestigingsstad ’s-Hertogenbosch. Wij zijn regelmatig te zien op de Citadel, de thuisbasis van onze vereniging, de vestigingsmuren en op de Uilenburg. © de schutterij van 's-Hertogenbosch

29 © de schutterij van 's-Hertogenbosch
Gemaakt door: Jeroen Steinmeijer Stéphanne Gibbels © de schutterij van 's-Hertogenbosch


Download ppt "Dienstdoende schutterij van ‘s-Hertogenbosch"

Verwante presentaties


Ads door Google