De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pupate Mens en Ondernemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pupate Mens en Ondernemen"— Transcript van de presentatie:

1 Pupate Mens en Ondernemen
Effectief financieel beleid

2 Financiën Balans, W&V-rekening, samenhang
Omzet- en exploitatieprognose en de gevolgen voor de onderneming Beginbalans: zie ook investeringsplan Vaste activa: gebouw, machines, transportmiddelen inventaris Vlottende activa: Voorraden, debiteuren, Liquide middelen: Kas, bank, giro Passiva: Eigen vermogen, aandelenkapitaal Langvreemd vermogen: schuld aan oom, hypotheek > 1 jaar opeisbaar Kort vreemd vermogen: Crediteuren, banklening(rek crt) < 1 jaar opeisbaar Bezittingen links zijn gefinancierd met schulden plus EV rechts. Balans: links is gelijk aan rechts Saldo is winst (of verlies) toevoegen aan cq aftrekken van eigen vermogen

3 Balans Overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen
Activa/passiva Debet/credit Beginbalans Momentopname Bedragen zijn excl. BTW Beginbalans: zie ook investeringsplan Vaste activa: gebouw, machines, transportmiddelen inventaris Vlottende activa: Voorraden, debiteuren, Liquide middelen: Kas, bank, giro Passiva: Eigen vermogen, aandelenkapitaal Langvreemd vermogen: schuld aan oom, hypotheek > 1 jaar opeisbaar Kort vreemd vermogen: Crediteuren, banklening(rek crt) < 1 jaar opeisbaar Bezittingen links zijn gefinancierd met schulden plus EV rechts. Balans: links is gelijk aan rechts Saldo is winst (of verlies) toevoegen aan cq aftrekken van eigen vermogen

4 Balans Vaste activa Eigen vermogen
- gebouw - sluitpost - machines - inventaris - transportmiddelen Vlottende activa Lang vreemd vermogen - voorraad - hypotheek - debiteuren - banklening - tante agaath Liquide middelen Kort vreemd vermogen - kas/bank/giro - bankkrediet - crediteuren X X

5 Balans Vaste activa Eigen vermogen
- gebouw - sluitpost - machines - inventaris/verb - transportmiddelen Vlottende activa Lang vreemd vermogen - voorraad hypotheek - debiteuren - banklening - tante agaath Liquide middelen Kort vreemd vermogen - kas/bank/giro bankkrediet - crediteuren

6 Winst en verliesrekening
Overzicht van opbrengsten en kosten en nettowinst/verlies Resultatenrekening/exploitatiebegroting Per periode Bedragen zijn excl. BTW Rechts: Omzet ex BTW!!! Links: inkoopwaarde van de omzet en kosten en afschrijvingen – zie volgende sheet

7 Winst en verliesrekening
Inkoopwaarde Omzet - van de omzet excl btw - alles bij elkaar of uitsplitsen Kosten - personeel - transport - huisvesting - verkoopbevordering - algemeen - rente - afschrijvingen Winst X X

8 Samenhang Beginbalans W&V rekening
Eindbalans = beginbalans volgende per. Afschrijvingen zijn wel kosten maar geen uitgaven – op de W&V rek. Maar ook op de balans verwerken. Investeringen zijn uitgaven maar geen kosten. Aflossingen zijn wel uitgaven maar geen kosten

9 Samenhang Balans 1-1-2014 W&V Balans 31-12-2014
VA EV Bij EV opgeteld VLA LIQ winst

10 Investeringsplan Waar heb ik geld voor nodig?
Vaste activa Vlottende activa Opstart/aanloopkosten Investeringsplan = linkerkant beginbalans Op het werkblad (4) uitwerken min. evt vragen stellen en beantwoorden Ook ingebrachte goederen en inventaris waarderen op actuele waarde. Opstart- en aanloopkosten op de W&V-rekening!

11 Financieringsplan Waar haal ik het geld vandaan?
eigen vermogen = eigen inbreng vreemd vermogen leverancierskrediet vrienden/familie – durfkapitaal de bank: lening / rek. Cr. / leasing Qredits (microfinanciering), BBZ(gemeente), crowdfunding Financieringsplan = rechterkant beginbalans Kan ook eigen PC zijn of inventaris etc. Durfkapitaal – was vroeger Tante Agaath regeling Let op belasting voordelen voor de lener – schuld aftrekbaar bij faillissement: Min. € 2269, max. € – vrijstelling vermogensrend.heffing + heffingskorting van 1,3% van de gemidd. vrijstelling. 8 jaar lang! Rek Cr: is doorlopend krediet – opname flexibel – plafond Leasing: operationeel of financieel Participaties alleen voor grotere leningen > € en dus BV's Borgstelling: MKB krediet – garantie voor 50% door de ned. Staat. BBZ: besluit bijstandsverlening zelfstandigen: rentedragend tot € of tot 36 maanden na de start nog een uitkering voor levensonderhoud. Zie Soc. Dienst gemeente

12 Exploitatieprognose deel I excl btw
Omzet -/- inkoopwaarde = brutowinst (marge is 66%) -/- overige kosten = netto resultaat Break- even Bruto levensonderhoud is 2 x netto Break even = als alle kosten gedekt zijn en er wordt nog geen winst gemaakt! Maw u bent net uit de kosten.

13 Exploitatieprognose deel II excl btw
Netto resultaat - vrijstellingen (3x*) = winst uit onderneming - loonheffing (over ) = netto loon - privé = ingehouden winst + afschrijving 0 = beschikbaar v aflossen

14 Gevolgen voor de onderneming
Omzet moet in verhouding zijn, zowel dienstverlening als detailhandel Kosten onder de loep nemen (is die auto echt nieuw nodig?) Urenregistratie en km registratie bijhouden

15 Effectief financieel beleid
Beheersing geldstromen verhoogd kans van slagen onderneming Elk jaar een nieuwe begroting maken Eerst btw apart zetten Per kwartaal controle via btw aangifte Maandelijks vast bedrag wegzetten of per ontvangen omzet

16 Beheersing geldstromen I
Omzet % - inkoopwaarde % = brutowinst (marge is 66%) - overige kosten % = netto resultaat %

17 Beheersing geldstromen II
Netto resultaat % - vrijstellingen (3x*) = winst uit onderneming - loonheffing (over ) % = netto loon - privé % = ingehouden winst + afschrijving 0 = beschikbaar v aflossen %

18 Belastingen Zelfstandigenaftrek € 7280 Startersaftrek € 2123
Meewerkaftrek 1,25% Investeringsaftrek 28% vanaf 2300 MKB winstvrijstelling 14% over rest FOR Afschrijvingsregeling Kleine ondernemingsregeling (KOR-BTW) Tot slot: wees doelgericht en accuraat – laat u niet verrassen, noch door de klant, noch door uw concurrent, noch door de belasting!!! Let op: vooruit betalen van belasting (BTW) Belasting “verwerft” – dwz schat zelf als uw administratie niet op orde is. Kasboek goed bijhouden: inkomsten en uitgaven per week!!! Hou goed overzicht! Vrijstelling BTW: 100% tot € 1345 netto afdracht, gestaffeld tot € 1800 afdr. Veel succes !!!

19 Vrijstellingen belastingdienst 2014
* Zelfstandigenaftrek € 7.280,00, wel 1225 uren eis, niet afhankelijk hoogte winst. * Startersaftrek € 2.213,00,wel ureneis * 14% MKB winstvrijstelling, geen 1225 uren eis, over restant na aftrek ZA+SA

20 Persoonlijk advies effectief financieel beleid
Kosten worden vergoed via advies/trainingen voucher ISS Gelderland (€ 400,00 excl; 5,3 uren) ISS Overijssel (€ 460,00 excl; 6,1 uren) Pupate Mens en Ondernemen, Edith Brendel of via

21 Advies effectief financieel beleid bestaat uit:
Opstelling persoonlijke beginbalans en begroting (weet wat je mag opvoeren bij de beginbalans en 1e W&V rekening) Detailinformatie Persoonlijke berekening IB/ZvW Beheersing geldstromen toepassen Indien nodig interne organisatie/advies leveringsvoorwaarden/opzetten privé boekhouding (online).


Download ppt "Pupate Mens en Ondernemen"

Verwante presentaties


Ads door Google