De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Delen van een vulkaan + vulkaantypes

Verwante presentaties


Presentatie over: "Delen van een vulkaan + vulkaantypes"— Transcript van de presentatie:

1 Delen van een vulkaan + vulkaantypes
Pp. 55 e.v.

2 d. Delen van een vulkaan (p. 55)
Uitbarsting: vloeibaar gesteente + gassen en as Vloeibaar gesteente onder aardoppervlak = magma Vloeibaar gesteente uit krater = lava

3 Magma en lava Lava Krater Magma

4 Delen van een vulkaan Vulkaankegel Krater Kraterpijp Zijkrater
Magmahaard of magmakamer

5 Een (zeer rudimentaire) schets
De vulkaankegel Kraterpijp Zijkrater Magmahaard of magmakamer

6 e. Fasen in de uitbarsting van een actieve vulkaan, p. 55
1. De magmakamer wordt gevuld met nieuwe magma 2. Door de druk wordt magma door de kraterpijp gestuurd 3. De grond trilt; gas (soms) en zwavel ontsnappen uit krater 4. Explosie (uitbarsting): stenen + as (‘asregen’) 5. Lava stroomt langs vulkaan

7 e. Fasen in vulkaanuitbarsting, p. 55
Indien er geen gas is bij de magma  explosie minder spectaculair: lava stroomt gewoon Bij niet-actieve vulkaan: ‘kraterprop’  de krater is verstopt (vergelijk WC)

8 4. Explosie: asregen + stenen
2. De magma wordt naar boven geduwd (door kraterpijp en zijkraters) 5. Lava stroomt 3. Grond trilt; gas en zwavel komen naar boven 1. In de magmakamer komt nieuwe magma = grote druk

9 f. Vulkaantypes (p. 56) Spleetvulkaan
Divergente platen: er ontstaat een spleet (lege plaats tussen twee platen)  magma dringt meteen door tot aardoppervlak Vaak onder water (mid-oceanische ruggen); enkel in IJsland onder land Vlak

10 f. Vulkaantypes Koepelvulkaan / kegelvulkaan
Typische beeld van ‘vulkaan’ Lava hoopt zich op rond krater bij iedere uitbarsting Resultaat: kegelvorm met middenin een krater Zeer actief en explosief

11 f. Vulkaantypes Schildvulkaan Magma in magmakamer is dun en heet
Weinig as en gassen Geen explosie Lava legt lange weg af, koelt af en wordt brede berg (schild) Vlak

12 Spleetvulkaan Grens van divergente platen: IJsland

13 Kegelvulkaan Steile vulkaan met kegelvorm: zeer actief

14 Schildvulkaan Dunne lava legt grote afstand af en stolt langzaam

15 f. Vulkaantypes Welke afbeeldingen horen bij welke vulkaan?
Afbeelding 2: uitbarstingen langs lange spleet spleetvulkaan Afbeelding 3: een steile helling  koepel/kegelvulkaan Figuur 4: zwakke helling  schildvulkaan

16 Post-vulkanische verschijnselen (p. 57)
Geisers Opwarming grondwater door aardwarmte  ontstaan bronnen waar regelmatig een straal heet water uitkomt (tot 10 m hoog!) B. Fumarolen Opening in aardkorst (bij vulkanen)  warme gassen ontsnappen (waterdamp + kooldioxide): soms giftig!

17 Post-vulkanische verschijnselen (p. 57)
C. Warmwaterbronnen Vulkanisme warmt water op

18 Aardbevingen (p. 58) Gegroepeerd in lange smalle gordels en vallen samen met plaatranden Hoe? Zie tekst Spanning tussen twee platen  gesteente breekt (knapt) bij hypocentrum  ontstaan seismische golven  meeste schade in epicentrum (recht boven hypocentrum)

19 Seismische golven Hier breekt gesteente door druk

20 Schaal van Richter (p. 58) Hoe? Logaritmische schaal (= schaal waarop bevingen volgens een bepaalde ‘kracht’ worden gemeten)  sterkte van trillingen wordt gemeten op seismograaf Gebaseerd op hoeveelheid energie die vrijkomt bij aardbeving (hoe meer  hoe hogere kracht)

21

22 Seismografen (horizontale bewegingen en verticale bewegingen)

23 Definities (p. 59) Aardbeving: beweging van aarde door plaattektoniek
Breuk = scheur Epicentrum: boven hypocentrum  plaats aan oppervlakte waar aarde beeft (meeste schade! Bijv.: het epicentrum kan in een bepaalde stad zijn) Hypocentrum: plaats in lithosfeer waar aardschok het grootst is

24 Definities (p. 59) Seismograaf: toestel dat aardbevingen registreert
Schaal van Richter: (zie p. 58) Logaritmische schaal  sterkte van trillingen wordt gemeten op seismograaf

25 Herhaling (p. 60) Let op: dit is een korte samenvatting van pp ; je moet ook de andere inhoud (vb. delen van een vulkaan, Schaal van Richter, etc.) kennen! Herhalingstoets (pp ): 21 april


Download ppt "Delen van een vulkaan + vulkaantypes"

Verwante presentaties


Ads door Google