De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen succesvol rekenen op de Zilverberg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen succesvol rekenen op de Zilverberg"— Transcript van de presentatie:

1 Samen succesvol rekenen op de Zilverberg
Janneke de Boer Mira Verbruggen

2 Onderzoeksvraag: Hoe gebruik je de methode ‘Alles Telt’ zo effectief en resultaatgericht mogelijk? Deelvragen: Zijn de kerndoelen en leerlijnen per jaar duidelijk? Hoe leggen we dit per groep/ leerjaar vast Wordt de methode gebruikt door de leerkrachten als beschreven? Worden de rekeninstructies effectief gegeven? Hoe geef je een effectieve rekenles? Wat doet de school met de resultaten van CITO. Kunnen we die gebruiken om de resultaten te verbeteren? Welke afspraken kunnen er gemaakt worden m.b.t. CITO Is in alle groepen de zorg gelijk? Worden dezelfde interventies gepleegd voor leerlingen met een I/I+ score maar ook voor IV/V kinderen?

3 kerndoelen Onze methode voldoet niet meer aan alle kerndoelen (Bron: SLO kerndoelenanalyse april 2011). Er zijn ten minste 5 onderdelen waarop verbetering zeer wenselijk zou zijn(Dit is ook zo bij de vernieuwde versie): 1.minder variatie in oplossingsmanieren 2.meer aandacht voor automatiseren 3.maatschriften en plusschriften 4.taalbeleid voor lees- en taalzwakke kinderen 5.eigentijdse software

4 Voorstel voor BS De Zilverberg (bron: alles telt algemene e inleiding)
1. In het parallel besluiten we vooraf wat de strategieën zijn die we kinderen gaan aanbieden 2. Kwismeester aanschaffen (behoort bij methode ‘Alles Telt’ nieuwe versie). 3. Maatschriften gebruiken we al. Er worden in het team afspraken gemaakt wanneer hier mee gestart kan worden. 4. Under construction 5. Ambrasoft is aangeschaft.

5 Andere afspraken voor succesvol rekenen op de Zilverberg
Op de team vergadering moeten duidelijke afspraken gemaakt worden voor het hoofdrekenen. Nu gebeurt dit in alle klassen op een andere manier. Verder doorvoeren van het DIM bij de rekenlessen eventueel voorbereiden in het paralleloverleg.

6 Afspraken Cito De afspraken voor Cito liggen vast:
Alle kinderen die I+ scoren krijgen een aangepast uitdagender programma Alle kinderen die V scoren gaan in een maatschrift werken en krijgen dus een aangepast programma.

7 Officiële Kerndoelen per leerjaar ( bron: rekenpilots kwaliteittskaarten)
Doel groep 3: aan het einde van groep 3 is het optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd. Doel groep 4: eind groep 4 kunnen kinderen vlot optellen en aftrekken. Doel groep 5: Aan het einde van groep 5 zijn de tafels van vermenigvuldigen geautomatiseerd zijn. Doel groep 6,7,8: Verhoudingen breuken Kommagetallen en procenten.

8 Kerndoelen voor de Zilverberg per leerjaar (voorstel)
Elementaire rekendoelen per leerjaar Bron: “Kerndoelen rekenen, JAS Groep 3: Optellen en aftrekken tot 10 gememoriseerd (weetjes). Oriëntatie in de tel rij tot 100. Groep 4: Halverwege groep 4: Optellen en aftrekken tot 20 geautomatiseerd. Flexibel over de getallenlijn tot 100 kunnen bewegen. Tafels 1,2,3,4,5 en 10 geautomatiseerd. Eind groep 4: Vlot optellen en aftrekken tot 100.

9 Groep 5/6 Groep 5: Oriëntatie in de tel rij tot 1000.
Structuur herkennen in getallen (MAB, geld: 100, 10, 1). Tafels 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10 geautomatiseerd. Alle deeltafels geautomatiseerd. Kennis van verschillende vermenigvuldigingsstrategieën. Vlot optellen en aftrekken tot 1000. Groep 6: Onderhouden van rekenvaardigheden die in groep 3,4,5 zijn aangeleerd (rekenen tot 100, tot 1000, tafels van vermenigvuldiging). Deelsommen met rest. Vlot rekenen met eenvoudige breuken en een voorstelling kunnen maken van breuken. Kolomsgewijs optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. (Kennismaken met) cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Oriëntatie in de tel rij tot , en

10 Groep 7 Groep 7 Getalbegrip
Analyseren en structureren van getallen tot Plaatsen en afbeelden van getallen op de gestructureerde getallenlijn Relatie grote getallen en meetgetallen Plaatswaarde van cijfers in getal, o.a. met geld en in positieschema Getalbetekenis duiden, begrijpen en verwoorden, met de nadruk op kommagetallen (met name schatten en afronden) Basisvaardigheden; optellen en aftrekken Toepassen van handige strategieën bij hoofdrekenen Schattend rekenen en gebruik zakrekenmachine Basisvaardigheden; vermenigvuldigen en delen Koloms gewijs vermenigvuldigen en delen tot 1000 Omgaan met de rest bij delen Breuken en kommagetallen Breuken vergelijken en ordenen Gelijkwaardigheid van breuken.Plaatsen van breuken op de getallenlijn Optellen en aftrekken van eenvoudige ongelijknamige breuken in contexten en als kale sommen Relatie tussen breuken en kommagetallen Kommagetallen gerelateerd aan geld en metriek stelsel Plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn Bewerking van kommagetallen, met name in meetsituaties Procenten en verhoudingen Rekenen met verhoudingsschema’s Relatie breuken en procenten Verkennen en toepassen van begrip van procenten Eenvoudige berekeningen met procenten

11 Groep 7 vervolg Meten Meten met lengte-, omtrek-, oppervlakte- en kubieke maten Inhoud en gewicht Maatstelsel en herleidingen Meetkunde Plattegronden en schaal Spiegelen en symmetrie Bouwplaten Vergroten en verkleinen Geld Toepassingssituaties met geld Betalen en terugkrijgen Prijsverschil Gepast betalen Tijd Tijdsinterval berekenen Tijdbalk Tijden in de sport Tabellen en grafieken Staaf- en lijngrafieken interpreteren en construeren Sectordiagram Tabellen aflezen en maken

12 Groep 8 Getalbegrip Betekenis,plaats,structuur en waarde van hele getallen en kommagetallen Afronden Basisvaardigheden Herhalen en verder inoefenen van alle basisvaardigheden Kiezen tussen hoofdrekenen,schatten rekenen of cijferen Cijferen Herhalen en inoefenen van cijferen rekenen in toepassingen en met kale sommen Schattend rekenen en gebruik zakrekenmachine Breuken en kommagetallen Optellen en aftrekken van eenvoudige ongelijknamige breuken in contexten en als kale sommen Aanzet tot vermenigvuldigen en delen met breuken, alleen in contexten Relatie tussen breuken en kommagetallen, procenten en verhoudingen Plaatsen van kommagetallen op de getallenlijn Rekenen kubieke maten en litermaat Meetkunde Uitbreiden plattegronden en schaalbegrip Spiegelen Bouwen en bouwplaten Standpunt bepalen en ruimtelijk redeneren Geld Verder oefenen en toepassen met geld rekenen Tijd Verder oefenen en toepassen met tijdmeting en tijdsberekeningen Tabellen en grafieken Staaf- en lijngrafieken interpreteren en construeren Sectordiagram Tabellen aflezen en maken


Download ppt "Samen succesvol rekenen op de Zilverberg"

Verwante presentaties


Ads door Google