De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Anco R.O. Ringeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Anco R.O. Ringeling"— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Anco R.O. Ringeling
Rechtssociologie Docent: Anco R.O. Ringeling

2 - Universiteit van Aruba -
Programma Verplichte literatuur Boek: Recht en samenleving in verandering van R.J.S. Schwitters, 2e druk Literatuur via Bibliotheek Website: PowerPoint -presentaties leidraad met studievragen 2010 - Universiteit van Aruba -

3 De website Adres :

4 Rechtssociologie is de sociologie van het recht
Wat is sociologie?

5 Wat is sociologie? De sociologie is de wetenschap
van het menselijk samenleven en het menselijk handelen, voorzover dat handelen wordt beinvloed door menselijke interactie De sociologie vertaalt verschijnselen in de samenleving (b.v. het recht) in termen van: kenmerken van sociale verhoudingen en sociale structuren, met name sociaal bepaalde handelingspatronen zoals rollen, instituties of organisaties

6 Wat is sociologie? - belangrijke begrippen -
Sociale structuur Positie Achieved (verworven) Ascribed (toegeschreven) Rol en rollenconflict Intern rollenconflict: 1 positie met tegenstrijdige verwachtingen Extern rollenconflict: meerdere posities met tegenstrijdige verwachtingen Sociale groepering Sociale categorie Groep Organisatie 2010 - Universiteit van Aruba -

7 Wat is sociologie? - belangrijke begrippen -
Sociale stratificatie Klasse Status - statussymbool Macht Sociale mobiliteit Institutie samenhangend geheel van posities, rollen en gestandardiseerde opvattingen en gedragspatronen Voorbeelden: huwelijk, gezin, het rechtssysteem Organisatie samenhangend verband van rollen gericht op het bereiken van bepaalde doelen 2010 - Universiteit van Aruba -

8 Wat is sociologie? - belangrijke begrippen -
Sociale controle Verschillende mechanismen formele informele Sociale functie wat is de functie van ‘x’ voor de samenleving? wat is de werking of het effect van b.v. het ‘rechtssysteem’? Manifeste functies (bedoelde effecten) Latente functies (onbedoelde, inofficiële effecten) 2010 - Universiteit van Aruba -

9 Wat is sociologie? - belangrijke begrippen -
Cultuur Normen en waarden Referentiekader – sociale bril Mentale programmering Self-fulfilling prophecy Definitie van de situatie: If men define their situations as real, they are real in their consequences… Mensen construeren deels de eigen (sociale) werkelijkheid

10 Lekenkennis vs. sociologische kennis
We hebben allemaal wel enige kennis van onze samenleving: daarom zijn we allemaal wel een beetje socioloog De lekenkennis komt o.a. tot uiting in (soms tegenstrijdige) spreekwoorden “Liefde is blind” vs. “Soort zoekt soort” “Kleren maken de man” vs. “Al draagt een aap een gouden ring, hij is en blijft….” Is het menselijk handelen ‘aangeboren’ of ‘verworven’? Praktische consequenties voor het recht van de ‘nature vs. nurture’ discussie

11


Download ppt "Docent: Anco R.O. Ringeling"

Verwante presentaties


Ads door Google