De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fase 2 – Functioneel ontwerp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fase 2 – Functioneel ontwerp"— Transcript van de presentatie:

1

2 Fase 2 – Functioneel ontwerp
Techniek Deliverable 2.1 Initialiseren van het project Plan Van Aanpak 2.2 Definiëren van de taken EPI Procesmodel 2.3 Bepalen van de gegevensstructuren Gegevensanalyse Conceptueel gegevensmodel 2.4 Bepalen van de werkomgeving voor het gebruik van het nieuwe IS TUD Takengebruikersdiagram 2.5 Controleren / vervolledigen procesmodel CRUD-matrix Aangepast / vervolledigd procesmodel 2.6 Definiëren mens – machine dialoog Pseudocode Mens – Machine dialoog 2.7 Ontwerpen van procedures ‘State transition diagrams’, Pseudocode, JSP Schermvolgorden, schermen, , documenten 2.8 Afsluiten Functioneel ontwerp Functioneel ontwerprapport

3 Activiteit 2.1 – Initialiseren van het project
Installeren projectteam Bepalen project met afbakening, doelstellingen en deliverables Bepalen projectbeheersing met randvoorwaarden en risico’s Opstellen planning en budget

4 Activiteit 2.2 – Definiëren van taken
Scenario Design

5 EPI - Internal Process External
EXTERNAL – linkerzijde (gebruiker) Input, output of informatie die via documenten of schermen van de gebruiker komt of naar de gebruiker of een andere taak gaat. PROCESS – centraal (taak) Omschrijving van de uit te voeren taak. INTERNAL – rechterzijde (systeem) Informatie die komt uit een databank van het systeem komt of er naartoe gaat.

6 EPI – grafische voorstelling

7 EPI – gedetailleerde voorstelling

8 EPI - begrippenlijst Event Locatie Aggregaat Type
Gebeurtenis die rechtstreeks aanleiding geeft tot het uitvoeren van de taak; “zet taak in gang” "externe event" en "tijdsevent" Locatie Waar taak plaats vindt(departement, rol, functie) Vanwaar komt document of waar het naar toe gaat Aggregaat Verzameling bij elkaar horende attributen. Type M (manueel), O (on line) of B (batch)

9 EPI - bewerkingen Documenten Entiteiten Scherm I = Input O = Output
F = File U = Update R = Read C = Create +/U = Update D = Delete S = Scherm

10 EPI - voorbeeld

11 Activiteit 2.3 – Bepalen van gegevensstructuren

12 Activiteit 2.4 – Bepalen van de werkomgeving
Doel: Een overzicht geven van hoe het systeem zal werken langs de gebruikerskant Een samenvatting van hoe de verschillende taken verlopen tussen de diverse locaties, Gebaseerd op in- en outputdocumenten

13 TUD – Task User Diagram

14 Belang van het taken - gebruikersdiagram
Het is een coherentietest van de beschreven taken. Het is een gedegen basis voor discussie met de gebruikers. Het laat de gebruikers en het gebruikersmanagement toe om de inhoud of de organisatie van de taken te wijzigen. Het verschaft de analist een duidelijk inzicht Het kan worden gebruikt tijdens de opleiding van nieuwe medewerkers.

15 Activiteit 2.5 – Controleren/vervolledigen procesmodel
Doel: De samenhang tussen data en processen controleren/vervolledigen. Het systeem als het ware “testen” nog voor het gebouwd is

16 CRUD-matrix Create / Read / Update /Delete
Taak 1 Taak2 Taak 3 Taak 4 Taak 5 Entiteit 1 C R U D R R U Entiteit 2 Entiteit 3 Entiteit 4 C

17 CRUD-matrix analyse Vraag Actie
Is er minstens één CREATE voor elke entiteit? Indien niet, dan moet men zich de vraag stellen of en hoe er data in deze entiteit kunnen komen. Een Read kan enkel indien er minstens één Create is. Is er minstens één DELETE voor elke entiteit? Indien niet, dan moet men zich afvragen of dit werkelijk vereist is. Zo’n entiteit kan op den duur erg veel geheugenruimte gaan opeisen. Heeft iedere taak interactie met minstens één entiteit? Indien niet, dan kan dit erop wijzen dat het systeem nog niet voldoende verfijnd is en dat verdere analyse gewenst is. Heeft iedere entiteit interactie met minstens één taak? Indien niet, dan zou het kunnen dat niet alle taken opgelijst zijn of dat bepaalde data manueel worden bijgehouden.

18 Oefening NV Janssen De NV Janssens produceert en verdeelt de producten Alfa en Delta. Je maakt deel uit van het studieteam dat de opdracht heeft gekregen een systeem op te zetten voor het behandelen van de Dringende Orders. Opdracht: Ontwerp voor de NV Janssen een EER en een FDD. Maak op basis daarvan een EPI voor de dringende orderverwerking. Om een aantal gebruikerstaken in kaart te brengen ontwerp je vervolgens enkele TUD’s. Sluit de studie of met een CRUD-matrix. Welke conclusies kan je hieruit trekken?

19 Invalshoeken klassieke analyse


Download ppt "Fase 2 – Functioneel ontwerp"

Verwante presentaties


Ads door Google