De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE

Verwante presentaties


Presentatie over: "VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE"— Transcript van de presentatie:

1 VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE
Baron Ruzettelaan BRUGGE Schooljaar 2014 – 2015

2 Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen:
INLEIDING Het vicariaat onderwijs bisdom Brugge bestaat uit drie geledingen: De diocesane pedagogische begeleiding (DPB) De diensten De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst vicariaat onderwijs bisdom Brugge

3 1 DPB Brugge: wie zijn wij?
De DPB is een onderdeel van het VSKO Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs (Guimardstraat). vicariaat onderwijs bisdom Brugge

4 De opdracht is wettelijk bepaald
Decreet op inspectie en begeleiding (1991) Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
A. INSPECTIE Controleren van onderwijskwaliteit - alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen vicariaat onderwijs bisdom Brugge

6 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b. leidinggevenden ondersteunen c. beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d. het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3 scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting vicariaat onderwijs bisdom Brugge

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
4 onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5 nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6 overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7 opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering vicariaat onderwijs bisdom Brugge

8 2 Hoe realiseren wij die opdracht?
op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch vicariaat onderwijs bisdom Brugge

9 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB?
ondersteuning in jouw klas ondersteuning in de eigen school schooloverstijgende ondersteuning vicariaat onderwijs bisdom Brugge

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klassenbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep vicariaat onderwijs bisdom Brugge

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen schoolorganisatie eigen schoolprojecten schoolprioriteiten aanvangsbegeleiding pedagogische studiedag thematische werkgroepen pastoraal, zorg, ICT … opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties vicariaat onderwijs bisdom Brugge

12 1 klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de DPB? klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend op het niveau van scholengemeenschap ICT , zorg … schoolpastoraal schoolpastoraal leerlingenbegeleiding mentoren schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van ons diocees vakgebonden stuurgroepen onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … vicariaat onderwijs bisdom Brugge

13 4 Voor wie werken wij Beleidsverantwoordelijken Middenkaders Leraren
schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen vicariaat onderwijs bisdom Brugge

14 Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge
Vicaris Filip Debruyne Directeur begeleiding Stefaan Misschaert Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck

15 Beleid Vicariaat Onderwijs bisdom Brugge buitengewoon onderwijs
hoofdbegeleiding Geert Buffel Ward Goudenhooft directeur D’Abdij basis-onderwijs secundair onderwijs buitengewoon onderwijs Didier Finet Rik Logghe vicariaat onderwijs bisdom Brugge

16 5 Bij wie kun je terecht ? Basisonderwijs Secundair onderwijs
Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Hoger onderwijs bao so buo vicariaat onderwijs bisdom Brugge

17 Begeleidingsteam basisonderwijs
schoolbegeleiders domeinbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst vicariaat onderwijs bisdom Brugge

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio
Oostkust Houtland Mathias Chlarie Alain Seynhaeve St.-Maarten Marie- Anne Vercruysse Petrus & Paulus Kathleen Veys St.-Donaas Stefaan Casier St.-Niklaas Hoppeland Molenland Veerle Noppe Philip Catteeuw St.-Michiel St.-Jan J.DePelichy Iris Bruneel Marleen Desmet St.-Paulus OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Luc Decoene Groeninge

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde en ICT coördinator Profs Stefaan Casier bewegingsopvoeding Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands en Frans Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie kwaliteitsontwikkeling Alain Seynhaeve leren leren en relat.vaardigheden bestuurlijke schaalvergroting Ludo Boey zorg Luc Decoene schrift en loopbaanbegeleiding

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marie-Anne Vercruysse kleuteronderwijs Iris Bruneel kleuteronderwijs Rik Depré pastoraal en identiteit Hilde Bouckaert pastoraal en identiteit

21 SNPB SPEERPUNT TAAL Iris Bruneel Marie-Anne Vercruysse Kathleen Veys
Veerle Noppe Kathleen Veys Frederik Vanackere Coördinatie Speerpunt taal

22 SNPB SPEERPUNT COMPETENTIEBEGELEIDERS
Ludo Boey Jan Bonne Guido Decombel COORDINATIE Filip Dehaene Ria Depoorter Bart Hamelton Joost Hillewaere Floor Tempelaere

23 Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst
Mieke Desmet Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck

24 Begeleidingsteam secundair onderwijs
domein- en/of vakbegeleiders schoolbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst vicariaat onderwijs bisdom Brugge

25 Domein- en/of vakbegeleiders
Johan Vankeersbilck geschiedenis humane wetenschappen - cultuur Katrien Pil economie-handel Jan Bonne pav Astrid Meganck humane wetenschappen - gedrag Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

26 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Karine Willocx verpleegkunde Astrid Meganck personenzorg Cathérine Vandommele huishoudkunde vicariaat onderwijs bisdom Brugge

27 Domein- en/of vakbegeleiders
Kaat De Strooper Nederlands ZUID Bert Vandenberghe Frans ZUID Jan De Waele Frans NOORD Barbara Axters Nederlands NOORD Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

28 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Johan Delbaere Engels Jan De Corte Duits Mieke Lietaert Latijn en Grieks Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

29 Domein- en/of vakbegeleiders
Els Bilcke plastische opvoeding beeldende vorming Ann Casier muzikale opvoeding Johan Vankeersbilck esthetica Pascale Muylaert sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders

30 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Jo Desuttter elektriciteit Elektronica mechanica Stef Grimonprez Techniek Hout bouw Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

31 Domein- en/of vakbegeleiders
Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN An Callemeyn aardrijkskunde mavo, toerisme Lies Van de Wege wiskunde OOSTEN David Vromant informatica Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders

32 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Dirk Vansteenkiste Fysica wetenschappelijk werk Peter Willems chemie Dominique Hoorelbeke biologie Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs bisdom Brugge

33 Domein- en/of vakbegeleiders
Patrick Ameye voeding, hotel Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Ils Aerts land- en tuinbouw Talen Muzisch-creatieve vakken Isabelle Tack kleding, textiel, mode Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging vicariaat onderwijs bisdom Brugge

34 SCHOOLBEGELEIDERS klankbord voor de directie/het directieteam Ichthus
Wim Simoens Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 klankbord voor de directie/het directieteam Luc Beelprez Ichthus 23 29 St.-Paulus St.-Donaas St.Maarten 21 20 Luk Van Canneyt Hoppeland Veurne-Westkust 24 25 Annemie Laethem St.-Michiel 32 St.-Jan 27 26 St-Maartensscholen Prizma 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert inhoud

35 Sint-Maartensscholen
Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Ichthus 23 St.-Paulus 29 Jan Bonne Centra Leren en Werken Geert Verstrynge Volwassenenond. Veurne-Westkust Hoppeland Sint-Maartensscholen 24 26 25 St.-Michiel 32 St.-Jan 27 Prizma 33 Groeninge 28 Peter Van de Moortel Directeur Eekhoutcentrum Luk Van Canneyt Begeleider OP inhoud

36 begeleiders pastoraal en identiteit (SO)
ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Hilde Bouckaert Rik Depré inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidings-taak Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (SO) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

37 buitengewoon onderwijs (BuO)
Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 3 niveaus: kleuter, basis, secundair 8 types in functie van zorgvraag 4 opleidingsvormen in functie van finaliteit Geïntegreerd onderwijs (GON) vicariaat onderwijs bisdom Brugge

38 buitengewoon onderwijs (BuO)
Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Geert Buffel Hoofdbegeleider BuO (BuBaO en BuSO) Hans Buyle Schoolbegeleider (BuBaO en BuSO) Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO)

39 Wij duimen voor een DPB: advies begeleiding ondersteuning
prima samenwerking! vicariaat onderwijs bisdom Brugge


Download ppt "VICARIAAT ONDERWIJS BISDOM BRUGGE"

Verwante presentaties


Ads door Google