De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerlijnen in de geschiedenisles

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerlijnen in de geschiedenisles"— Transcript van de presentatie:

1 Leerlijnen in de geschiedenisles
Leren leren en actieve werkvormen binnen de 1ste graad

2 Historische vaardigheden (1)
Inzicht verwerven in de plaats- en tijdsgebondenheid en socialiteit van het menselijke handelen Inzicht verwerven in de evolutie van het maatschappelijke en menselijke gebeuren Inzicht verwerven in de verwevenheid van lokale, regionale, nationale en algemene geschiedenis

3 Historische vaardigheden (2)
Vertrouwd maken met lange termijngeschiedenis Historische bronnenkritiek Situeren van historische gebeurtenissen in het juiste tijdvak en socialiteit Inhoudelijke en vergelijkende analyse van visuele bronnen Ontleden en interpreteren van schema’s

4 Historische vaardigheden (3)
Goed gebruik van de historische atlas Kaarten lezen, aanduiden, interpreteren en actualiseren Lezen van een stamboom en grafieken Hoofdzaken kunnen onderscheiden van bijzaken Wisselende inhouden van historische begrippen leren inzien

5 ICT Zoeken en bekijken van websites
Zowel in de les als individueel als thuisopdracht 1ste jaar: werkje indienen via diskette 2de jaar: werkje opsturen naar leerkracht via Werken met cd-roms

6 Activerende werkvormen
Leergesprek Groepswerk in de klas Zelfwerkzaamheid in de klas en thuis Rollenspel ICT-opdrachten Korte mondelinge presentatie Excursies

7 Evaluatie: aansluiten op werkvormen (1)
Kaart- en atlasoefeningen Ontleden grafieken en tabellen Formuleren van eigen mening Oefeningen op referentiekaders Historische kritiek toepassen op ongeziene tekst: transferwaarde! Afbeeldingen analyseren en situeren

8 Evaluatie (2) Schema’s aanvullen Chronologisch ordenen
Genoeg punten plaatsen op werkjes en/of mondelinge presentatie Streven naar 50/50 verdeling kennis/inzicht – vakspecifieke vaardigheden Aanzetten geven tot zelfevaluatie


Download ppt "Leerlijnen in de geschiedenisles"

Verwante presentaties


Ads door Google