De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inpassing ANW inhoud in andere vakken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inpassing ANW inhoud in andere vakken"— Transcript van de presentatie:

1 Inpassing ANW inhoud in andere vakken
Woudschoten chemie conferentie 2014 Emiel de Kleijn ondertitel aanpassen aan conferentie

2 achtergrond ANW vanaf cohort 2015 niet verplicht in vwo
’14/’15 4V doet nog ANW; in 2017 laatste verplicht examen met ANW vanaf 2007 niet meer verplicht in havo aan scholen zelf om uren (120 slu) en inhoud te bestemmen dat kan ook aan ANW zijn, het vak blijft gewoon bestaan; vanaf 2018 vrijwillig examen met ANW wie in of vóór 2014 in klas 4v begon moet het dus nog op de examenlijst hebben de autonomie van scholen laat toe: ANW blijven aanbieden (al dan niet alleen aan N- of M-leerlingen, of in twee varianten) de inhoud anders verkavelen, zie vooral de wetenschapsfilosofische inhoud (paar dia’s verderop) er helemaal niets meer mee doen Nog wat achtergrondgedachten: Vraag Jos: Bij de bewering is “aan scholen zelf om uren (120 slu) en inhoud te bestemmen”: wat gebeurt er met de uren als de school er voor kiest om ANW niet meer aan te bieden. Het lijkt er een beetje op dat de school 120 uur per leerling zou krijgen om die weer voor iets anders in te zetten. Maar: ik denk dat je de uren gewoon kwijt bent. Klopt dat? Antwoord Maarten: Ik interpreteer het zo, dat de school 120 SLU minder via een wettelijk verplicht vak hoeft aan te bieden. Omdat het totale aantal SLU dat een school moet aanbieden niet verandert, komen er dus 120 SLU vrij te bestemmen bij. Het bevoegd gezag zal daar wel over mogen beslissen, dat zal het wel aan de schoolleiding overlaten.

3 inhoud van ANW natuurwetenschappelijke domeinen
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek

4 natuurwetenschappelijke inhoud
domeinen in anw leven biosfeer materie zonnestelsel en heelal aansluiting bij N-vakken biologie, scheikunde, natuurkunde biologie, scheikunde scheikunde, natuurkunde natuurkunde veel past ook in nlt M-leerlingen krijgen dergelijke inhoud nog enigszins in de onderbouw, en dit zal versterkt worden als scholen zich op de nieuwe Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie voor de onderbouw richten n.b. nauwelijks aansluiting van deze domeinen bij alfa- en gammavakken in de bovenbouw

5 wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek kennisvorming toepassing van kennis invloed van natuurwetenschap en techniek kan verbreed worden

6 wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op wetenschap en haar toepassingen kennisvorming toepassing van kennis invloed van wetenschap en haar toepassingen in deze formulering betreft het ook alfa- en gammavakken

7 wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek kennisvorming toepassing van kennis invloed van natuurwetenschap en techniek sluit ook aan bij A-domein van natuurwetenschappelijke vakken

8 wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek kennisvorming toepassing van kennis invloed van natuurwetenschap en techniek Scheikunde A9 Waarderen en oordelen ... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. A15 Redeneren over ontwikkelen van chemische kennis ... in contexten aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke, technologische en chemische kennis wordt ontwikkeld en toegepast. SCHEIKUNDE

9 wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek kennisvorming toepassing van kennis invloed van natuurwetenschap en techniek Natuurkunde A9: Waarderen en oordelen ... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. A10: Kennisontwikkeling en -toepassing ... in contexten analyseren op welke wijze natuurkundige en technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast. NATUURKUNDE

10 wetenschapsfilosofische inhoud
analyse van en reflectie op natuurwetenschap en techniek kennisvorming toepassing van kennis invloed van natuurwetenschap en techniek Biologie A9 Waarderen en oordelen ... in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen. A10 Beleven ... in contexten gevoelens en betekenissen expliciteren die worden opgeroepen door het omgaan met de natuur of in de natuur voorkomende objecten en daarbij aandacht schenken aan de gevoelens en betekenissen van anderen. A15 Kennisontwikkeling en –toepassing ... in contexten analyseren op welke wijze natuurwetenschappelijke en technologische kennis wordt ontwikkeld en toegepast. BIOLOGIE

11 3 dimensies van ‘Wetenschapsoriëntatie’
Academische vaardigheden, zoals: een onderzoeksvraag formuleren informatievaardigheden argumentatievaardigheden presenteren evalueren reflecteren

12 3 dimensies van ‘Wetenschapsoriëntatie’
Wetenschapsfilosofie, waarbij vijf kernvragen centraal staan: Hoe komt wetenschappelijke kennis tot stand? Hoe wordt wetenschappelijke kennis gebruikt? Hoe bepaal je de betrouwbaarheid van wetenschappelijke kennis? Hoe beïnvloeden samenleving en wetenschap elkaar? Mag alles wat kan?

13 3 dimensies van ‘Wetenschapsoriëntatie’
Overzichtskennis: grote verhalen vd wetenschap die iedereen moet kennen, zoals ecologie, evolutie, inzichten omtrent gedrag, nature and nurture, beeld v materie, beïnvloeden v materie en levensvormen, beeld v zonnestelsel en heelal binnen de samenleving actuele wetenschappelijke thema’s duurzaamheid, globalisering, schaarste en verdeling, informatietechnologie, gezondheid en zorg.

14 voorbeelden Examenopgaven CE Sk Zelfherstellende verf (vwo 2010-II)
Haarverzorging (vwo 2011-II) Biodiesel uit plantaardig afval (vwo 2012-I) In gevecht tegen bloedarmoede (vwo 2014-II) Voorbeeldopgaven uit ChemieAktueel Voorbeeldopgaven ANW Meer info: wetenschapsorientatie.slo.nl wat voorbeeldopgaven, opdrachten, bronnen etc. voor het desbetreffende vak laten zien


Download ppt "Inpassing ANW inhoud in andere vakken"

Verwante presentaties


Ads door Google