De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderinformatieavond groep 0/1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderinformatieavond groep 0/1"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderinformatieavond groep 0/1
Een kijkje in de klas Welkom – Voorstellen – Indeling avond – Vragen achteraf

2 Programma van vanavond
Voorstellen Hoe ziet een dag in groep 1 er uit? Algemene informatie OR (ouderraad) MR (medezeggenschapsraad)

3 voorstellen 2 juffen Ouders De kinderen
Wennen aan elkaar, de nieuwe school, de nieuwe juffen, de nieuwe afspraken, de nieuwe inrichting, de te gebruiken ruimten

4 Binnenkomst Inloop van 8.20 -8.30
Stimuleren jas zelf uittrekken en ophangen Fruit en drinken in de bak Kijk in het postbakje Afscheid in de klas Om 13:15 afscheid op de speelplaats Vanaf 8: 20 - Open deur, korte mededelingen notitieblok, oudergesprekken, evt tussendoor afspraak maken – stimuleren zelf jas uittrekken en ophangen – 13:15 afscheid op de speelplaats

5 start Begroeten van elkaar Bijzonderheden
Welke dag is het vandaag? (vandaag –morgen –gisteren) Wat gaan we doen vandaag? N.a.v. dagritme > deze presentatie

6 Kring Start ochtend en middag – Dag – Dagritme - Kringactiviteit

7 Kringactiviteit Taal: (prenten)boek, vertelling, weekendkring, nieuw thema/nieuwe hoek, poppenkast, versje, fonemisch bewustzijn Muziek Voorbereidend rekenen Verkeer Seksuele en relationele vorming Sociaal emotionele ontwikkeling Feest Coöperatieve werkvormen Drama dans Taal > goed taalgebruik, woordenschat, zinsbouw, spreekdurf, boekoriëntatie, verhaalbegrip e.d. Muziek > Ritme, zingen, onthouden, rijm, maken, beluisteren Voorbereidend rekenen > tellen (synchroon), plaatsbepaling, vormen, overige in werkles

8 Feest Alleen 5 jarigen Traktatie Vanaf 8.30u
Ouders zijn van harte welkom! Traktatie > allergieën, kauwgom en lollies niet Opzet verjaardag gelijk

9 Toiletgebruik Wc- ketting Handen wassen WC kaartjes uitleg

10 Werkles Aangeven middels dagritmekaart
Zelfstandig werken > keuzebord, knuffel, sjaal / ronde; uitgestelde aandacht - Keuzes kind vaak zelf, ook regelmatig door lkr.

11 Takenbord Uitleg gebruik keuzebord
Waarom > zelfstandig keuzes maken, wisselen van act. Dus zelfverantwoordelijk Coöperatief leren > van elkaar leren en met elkaar werken, elkaar uitleg geven, ideeën uitwisselen

12

13 Niet storen knuffel individuele begeleiding begeleiding in groepjes
kleine kring Niet storen knuffel > individuele begeleiding Ib-er / groepssplan

14 Vaste ronde Vaste ronde door de groep waarbij ieder kind aandacht krijgt. Bijvoorbeeld: complimenteren, korte hulp en taak bekijken Tijd voor verdiepende instructie/kleine kring. Niet storen sjaal. Uitgestelde aandacht. Vaste ronde > sjaal, uitgestelde aandacht, stimuleren / complimenteren / korte hulp / vragen

15 Coöperatief leren Van elkaar leren Samenwerken Om de beurt
Zoek degene die

16 Huishoek Huishoek > Samenspel, realiteit, themahoek, rollenspel, sociale omgang, taal, rekenen

17 Eten en drinken 09.45u klein gezond hapje
10 minuten de tijd om te eten Op vrijdag mogen ze een koek meebrengen Eten en drinken > ouders verantwoordelijk voor keuze gezond eten, binnen 10 min op, wat niet op is mee naar huis

18 Buiten spelen Kleine speelplaats (ochtend) Grote speelplaats (middag)
Samen met groep 2 Buiten spelen > 10:15 – 10:30 activiteitenhoek gr 1 t/m 3 vb hinkelen, knikkeren 10:30 – 11:00 Middag 13:45 – 14:15 2x in de week naar speeltuin

19 Binnen spelen Bij regenweer in de speelzaal
Gymles met toestellen en/of materialen Spelles Binnen spelen > passende gymschoenen zonder veters, op de plank boven kapstok

20 Tv kijken Koekeloere Hoelahoep
Extra uitzendingen zoals Kerst, Sint en vertellingen van prentenboeken Tv > Koekeloere, extra uitzendingen sint en kerst, taal / rekenen, allerlei thema’s

21 Extra activiteiten Extra

22 In de groep Excursies Bibliotheekbezoek (tas, pasje)

23 Groepsoverstijgende activiteiten
Sinterklaas Kerst Creamiddag Spelletjesdag Thema-openingen Hoekenwerk met groep 2

24 Middagen Kring Gymles of buitenspel
Hoekenwerk: kiezen via kiesbord, hoeken, begeleiding / volgen in ontwikkeling.

25

26 Afsluitende kring Evaluatie werkles Spelletje Verhaaltje
Jassen aantrekken. Spullen uit postvak halen. Kring > evaluatie werkles, spelletje, jassen, spullen

27 Observatie/ registratie
open deur Kennismaking (intake), entreegesprekken (na ong. 8 weken) Welbevindingsgesprekken (oktober) rapportgesprekken verslag adhv KIJK! IB-er Open deur: kom altijd bij ons binnen als er iets is. Vervelend om even snel voor school te bespreken dus even een afspraak om Nieuwe lln. Na 8 wkn entreegesprek: hoe gaat het van beide kanten. 1e ouderavond welbevindingsgesprek (nov) 2e ouderavond gesprek a.d.h.v. verslag (begin febr muv gr 2 lln ivm groepsverandering> dec) (combi groep 3 vooral gekeken naar zelfstandige werkhouding, niveau vd lln maakt niet uit. Over hoe het er precies uit gaat zien, zijn wij ook druk doende met studiedagen/werkbezoeken/overleg, tzt wordt u natuurlijk geïnformeerd) 3e ouderavond facultatief + verslag (begin juli) Verslag:adhv kijk! kijk: mijlpalen waar kinderen in hun ontwikkeling zitten. Observeren en invoeren. Kijk! Invullen. Hier staan 17 ontwikkelingsgebieden met ieder zijn eigen ontwikkelingslijn in. Door kinderen te observeren zie je waar kinderen zitten binnen hun ontwikkeling. Hieruit volgt een uitdraai naar aanleiding hiervan maken wij een verslag.

28 Algemene informatie Schoolgids Informatieboekje Nieuwsbrief Website
Leerling-portfolio Inloop ‘s morgens Als er iets is, laat het ons weten!

29 Website

30 Extra hulp bij verschillende activiteiten
Groepsouders? Verzorgen vervoer Extra hulp bij verschillende activiteiten Juffen dag

31 En dan is het nu tijd voor …
Einde presentatie En dan is het nu tijd voor … Einde presentatie > groepsouders, ruimte vragen !!! Dan pas klik!!!


Download ppt "Ouderinformatieavond groep 0/1"

Verwante presentaties


Ads door Google