De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje
Titel presentatie Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje 2 februari 2015 Gemeente Amsterdam 1 januari 2003 1

2 Programma Inloop Opening en welkom Fenna Ulichki Presentatie project Leidseplein en ontwerpbestemmingsplan Vragen 20.20 – Gelegenheid om na te praten aan tafels

3 Inhoud Vernieuwing Leidseplein – Gijs Mol
Bestemmingsplan taxiopstelstrook – Marcel Zwaagman

4 Waarom een nieuw Leidseplein?

5 Uitgangspunten nieuw Leidseplein
Meer ruimte voor de voetganger (deels autovrij, taxi’s van plein af) Hoogwaardig ingerichte openbare ruimte Meer eenheid op het plein Goede oplossingen (brom)fietsparkeren

6 Huidige situatie

7 Onderdelen 1. Volledige vernieuwing van het ‘plein’ (stenen, verlichting etc) 2. Verplaatsing taxi’s naar Leidsebrug en Stadhouderskade 3. Vernieuwing Leidsebrug 4. Bouw ondergrondse fietsenstalling (2000 fietsen) 5. Nieuwe plekken voor (brom-)fietsparkeren (straat/water) 6. Gebruik, beheer en handhaving 7. Verplaatsen tramhaltes (recent)

8 DO met taxiopstelstrook op Stadhouderskade (maart 2014)

9 Besluitvorming DO (maart 2014)
Knelpunt voor fietsers en voetgangers aan zuidzijde Stadhouderskade Verzoek West en omwonenden Byzantium om alternatief Verschillende varianten onderzocht

10 DO met taxiopstelstrook in het Leidsebosje (variant 4) (maart 2014)

11

12 Vaststelling DO + amendement Leidsebosje (maart 2014)
Gemeenteraad stelt definitief ontwerp Leidseplein vast (maart 2014) met amendement Leidsebosje: Taxiopstelstrook in Leidsbosje op fietspad; Ontwerp herinrichting Leidsebosje; Groene parkachtige inrichting, behoud en bescherming bomen; Fiets- en voetpad voor byzantium behoud huidige breedte; Bestemmingsplan aanpassen om taxiopstelstrook mogelijk te maken;

13 Definitief Ontwerp met Leidsebosje

14 Ontwerp Leidsebosje Groene parkachtige inrichting
Taxi’s, fiets- en voetpaden en kiosken ingepast Aansluiting bij Vondelpark (materialen) Alle bomen behouden, 1 extra boom, Opp. groen gelijk Lage heg langs randen, afscheiding Leidsebosje van verkeer Kunstwerken naar westkant, nieuwe banken en verlichting (grachtenmasten)

15 Materialisatietekening Leidsebosje

16

17 Impressie variant 4

18

19 Impressie variant 4

20 Foto huidige situatie Leidsebosje

21 Impressie ontwerp Leidsebosje

22 Gefaseerde uitvoering project Leidseplein (2015 – 2021)
Aanleg hulpbrug najaar 2015 Renovatie Leidsebrug Verplaatsing taxistandplaats, herinrichting Leidsebosje en Stadhouderskade Maaiveld Leidseplein, Marnixstraat Bouw fietsenstalling – 2021          

23 Waarom bestemmingsplan?
Bestemmingsplan maakt verplaatsing taxiopstelstrook mogelijk Van ‘bestemming groen’ naar ‘bestemming verkeer’ Eerste sheet Marcel Zwaagman

24 Huidige bestemmingsplan
tekening

25 Plankaart Ontwerpbestemmingsplan

26 Onderzoeken voor bestemmingsplan
Verkeersdoorstroming en intensiteit Akoestisch onderzoek (geluid) Archeologisch Natuurwaarden Bomen Luchtkwaliteit Conclusie: ruimtelijk inpasbar

27 Procedure bestemmingsplan (1)
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan 4 februari kennisgeving Ter inzage van 5 februari t/m 18 maart 2015 Mogelijkheid indienen zienswijzen bij gemeenteraad Stukken in te zien op stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250 en

28 Procedure bestemmingsplan (2)
Vervolg besluitvorming: Verwerking zienswijzen Advies bestuurscommissie West aan gemeenteraad over beantwoording zienswijzen Vaststelling door gemeenteraad (gepland vóór de zomer) Publicatie vaststellingsbesluit Beroepstermijn 6 wk: indieners van zienswijze kunnen beroep instellen bij Raad van State en eventueel om voorlopige voorziening verzoeken (schort de werking van het besluit op) Raad van State beslist binnen 12 maanden na afloop beroepstermijn

29 Vragen?


Download ppt "Informatie avond Ontwerpbestemmingsplan Taxiopstelstrook Leidsebosje"

Verwante presentaties


Ads door Google