De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stromingen binnen de Psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stromingen binnen de Psychologie"— Transcript van de presentatie:

1 Stromingen binnen de Psychologie

2 De 4 grote stromingen Het Behaviorisme. De Psychoanalyse.
Humanistische psychologie. Cognitieve psychologie.

3 Het Behaviorisme 1. Situering - Ontstaan in de Verenigde Staten - Grondlegger: John Watson ( ) - Bekend om de dieren experimenten (Pavlov)

4 . In het Behaviorisme wordt van alles geleerd volgens de principes van het conditioneren. . Conditioneren is niets anders dan leren door beloning en straf. . Beloning kan materieel zijn (snoepje) . Beloning kan sociaal zijn ( schouderklopje)

5 De Psychoanalyse 1. Situering - Begin 20ste eeuw
-        Belangrijk vertegenwoordiger: Sigmund Freud ( ) “uitvinder” van de psychoanalyse

6 Freud

7 De menselijke psyche (geest) bestaat volgens Freud uit drie gebieden:
Het Es: Het Es is het lustprincipe. Het Über-ich: Dit is het geweten, de waarden en normen. Het Ich: Ich bemiddelt tussen wat het Es graag wil, en wat het Über-ich toelaat.

8 Freud onderscheidt de volgende fasen in de ontwikkeling van seksuele driftenergie
Orale fase (0 tot anderhalf jaar) Anale fase (anderhalf tot 3 jaar) Fallische fase (3 tot 5 jaar) Oedipale fase (5 tot 7 jaar) Latentiefase (7 tot 12 jaar) Genitale fase (12 tot 18 jaar)

9 Humanistische psychologie
1. Situering -        Ontstaan in de Verenigde Staten rond 1940. -        Vertegenwoordigers: o      Maslow : Maslow pyramide. o      Rogers ( ): Het “Self”-concept.

10 De Humanistische psychologie is een reactie op het Behaviorisme en de Psychoanalyse . Heeft een positieve blik op de menselijke aard. . Een aangeboren drang tot zelfactualisering. . Verder kijken dan de dierlijke instincten.

11 1e niveau: Belang van een regelmatige voeding en verzorging.
2e niveau: Belang van rust, reinheid en regelmaat (de 3 r's!) in de voeding en verzorging; 3e niveau: Belang van onvoorwaardelijke liefde. 4e niveau: Belang van succeservaringen: op school (leerresultaten), thuis (zelfstandigheid). 5e niveau: Zelfontplooiing; de vorige 4 niveaus leggen de basis voor dit vijfde niveau.

12 Cognitieve psychologie
1. Situering - Ontstaan in 1960 in de Verenigde Staten - In 1967 verscheen “Cognitieve Psychologie” van Neisser.

13 Cognitiewetenschappen
. Latijns: cognoscere = weten of kennen. . Cognitie kan staan voor Kennis, idee of overtuiging. . Cognitie kan ook staan voor leren, waarnemen, herinneren, denken,interpreteren, geloven en probleem-oplossen.

14 Het verschil In tegenstelling tot een tak van de psychologie als het behaviorisme, gaat de cognitieve psychologie niet uit van het gedrag van individuen, en de observeerbare indruk die zij maken op de buitenwereld, maar beschouwt de cognitieve psychologie de cognitie als onderwerp dat zelfstandig bestudeerd kan worden


Download ppt "Stromingen binnen de Psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google