De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTELIJK WELKOM. Ouderavond 20 januari 2015 havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo Frank Engelen docent lo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond 20 januari 2015 havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo Frank Engelen docent lo."— Transcript van de presentatie:

1 HARTELIJK WELKOM. Ouderavond 20 januari 2015 havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo Frank Engelen docent lo

2 PROGRAMMA VAN DEZE OUDERAVOND HAVO 3
PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING DE TWEEDE FASE - OPZET UITLEG PROFIELEN en PROFIELKEUZEFORMULIER INFORMATIE OVER HET VAK B(ewegen) S(port) M(aatschappij) door Frank Engelen docent LO UW VRAGEN

3 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (1)
LESSEN QOMPAS ************************************* Vakkencarrousel: economie en m&o, kunstvakken, wiskunde A en B N(atuur) L(even) T(echnologie) en B(ewegen) S(port) M(aatschappij) 27 januari ADVIEZEN DOCENTEN in Magister 19 januari

4 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (2)
INLEVEREN VOORLOPIGE PROFIELKEUZE einddossier Qompas ( beiden door u ondertekend ) 29 januari Rapportvergaderingen met bespreking van adviezen van docenten week 8

5 PROGRAMMA KEUZEBEGELEIDING (3)
GESPREK (n.a.v. de adviezen) MET DECAAN OF VAKDOCENT indien noodzakelijk week 10 en 11 ****************************** OUDERAVOND voor de grote twijfelaars 11 en 12 maart ************************** DEFINITIEVE KEUZE UITERLIJK 26 maart

6 (één keuzevak en eventueel
TWEEDE FASE - OPZET 1. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 2. PROFIELDEEL 3. VRIJ DEEL (één keuzevak en eventueel een extra vak)

7 HET GEMEENSCHAPPELIJKE DEEL
Verplichte vakken: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, CKV ( Culturele Kunstzinnige Vorming ) en LO ( Lichamelijke Opvoeding ). Schoolkeuze: Godsdienst, OSB ( Oriëntatie op Studie en Beroep ) en Profielwerkstuk

8 PROFIELEN Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij
Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

9 Profiel Cultuur en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken: 2e MVT ( Duits of Frans ) en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit : Duits, Frans of Kunstvak ( Tekenen, Muziek of Drama ) en 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde of Economie

10 Profiel Cultuur en Maatschappij (2)
Vrije deel (één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit ): Aardrijkskunde , M&O, Duits, Frans, Biologie , Economie, Wiskunde A, Tekenen, òf 1 keuzevak uit : B(ewegen) S(port) M(aatschappij) , Muziek of Drama ( mits één van de laatste twee vakken niet al eerder als profielkeuzevak in het profieldeel is gekozen ) Trefwoorden: hulpverlening, toneel, film, muziek, kunstsector, vertalen, reclame, welzijn, opvoeding

11 Profiel Economie en Maatschappij (1)
Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B Economie en Geschiedenis Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit : Aardrijkskunde, Duits, Frans of M&O

12 Profiel Economie en Maatschappij (2)
Vrije deel (één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit ): Aardrijkskunde, M&O, Duits, Frans , Biologie, Tekenen , òf 1 keuzevak uit : B(ewegen) S(port) M(aatschappij), Muziek of Drama Trefwoorden: administratie, accountancy, handel, bankwezen, management toerisme/recreatie, economie

13 Profiel Natuur en Gezondheid (1)
Verplichte profielvakken: Wiskunde A of Wiskunde B, Biologie en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit: Aardrijkskunde, Natuurkunde of N(atuur) L(even) T(echnologie)

14 Profiel Natuur en Gezondheid (2)
Vrije deel ( één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit): Aardrijkskunde, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Duits, Frans ( mits er geen Natuurkunde is gekozen ), Economie, N(atuur) L(even) T(echnologie) ( mits er geen M&O is gekozen ), Natuurkunde ( mits er geen Frans is gekozen ), Tekenen, òf 1 keuzevak uit : B(ewegen) S(port) M(aatschappij), Muziek of Drama Trefwoorden: gezondheidszorg, milieuzorg, plantenteelt, zoölogie, voeding, laboratoriumwerk

15 Profiel Natuur en Techniek (1)
Verplichte profielvakken: Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde Profielkeuzevakken: 1 keuzevak uit Biologie of N(atuur) L(even) T(echnologie)

16 Profiel Natuur en Techniek (2)
Vrije deel ( één keuzevak en eventueel een extra vak kiezen uit): Aardrijkskunde, M&O ( mits er geen NLT is gekozen ), Duits , Biologie, Economie, N(atuur) L(even) T(echnologie) ( mits er geen M&O is gekozen ), Tekenen , òf 1 keuzevak uit : B(ewegen) S(port) M(aatschappij), Muziek of Drama Trefwoorden: techniek, informatica, chemie, milieu, landbouw, laboratoriumwerk

17 Het Profielkeuzeformulier

18 ORIËNTATIE OP STUDIE EN BEROEP
HAVO 3: QOMPAS PROFIELKEUZE, VAKKENCARROUSEL (10 pt) HAVO 4: QOMPAS STUDIEKEUZE HET BEZOEKEN VAN OPEN DAGEN VAN MOGELIJKE VERVOLG OPLEIDINGEN EN HET MEELOPEN BIJ BEDRIJVEN etc (15 pt) HAVO 5: ACTIVITEITEN ZOALS IN HAVO 4 MET UITEINDELIJK EEN EINDGESPREK MET DE MENTOR. (15 pt)

19 BSM S Sport B Bewegen M Maatschappij

20 Wat is BSM? Wat is dat voor een vak? Het is een verdieping van LO.
Je leert zelf beter bewegen (eigen vaardigheid), Je leert over bewegen, bijvoorbeeld door te weten wat er met je lichaam gebeurt bij grote inspanning, je leert iets over trainen en trainingsschema’s. Je leert iets over het organiseren van bewegen. Hoe zit de wereld van de sport in elkaar. Wie regelt de scheidsrechter voor jouw wedstrijd op zaterdag. Maar ook leer je na te denken over hoe je blessures kunt voorkomen en als je een blessure hebt: EHBSO. Het is dus grotendeels een ‘doe’ vak, maar er horen ook theorieblokken bij!! Gewoon met toetsen in de les, maar ook in de SE-week.

21 Wat houdt BSM in? Bewegen (verdieping) Bewegen & regelen
spel, turnen, atletiek, B&M, zelfverdediging, klimmen Bewegen & regelen scheidsrechter, coach, trainer, organisator Bewegen & gezondheid gezonde leefstijl, voeding, trainingsleer, EHBSO Bewegen & samenleving organisatie van de sport

22 BSM is ook een leervak Het schoolexamen bestaat uit:
toetsen praktische opdrachten handelingsdelen Je eindcijfer bestaat uit het verzamelcijfer van: theorie : toetsen / presentaties praktijk: eigen vaardigheid / organiseren / leiding geven / trainingsschema e.d.

23 Je kiest voor BSM: Wanneer je goede bewegingsvaardigheden bezit.
Wanneer je meer over bewegen wil leren. Wanneer je van plan bent een beroep/studie te kiezen waarbij bewegen heel belangrijk is: docent LO, vrijetijdsmanagement, fysiotherapeut, uniformberoepen, recreatie en toerisme. Wanneer je inzet en doorzettingsvermogen hebt (motivatie). Wanneer je graag met anderen samen beweegt en anderen beter wil maken in bewegen Uit interesse voor bewegen en omdat je het leuk vind!

24 BSM: is een vak waar “sport en bewegen” veel in terugkomt.
draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling op het vlak van gezondheid en leiding geven. heeft maatschappelijke relevantie bijvoorbeeld stimuleren van vrijwilligerswerk binnen de sportvereniging. is een vak waarbij leerlingen worden voorbereid op hun toekomst, doorstroom- relevantie.

25 Voorwaarden BSM 1 klas (sportklas-leerlingen hebben voorrang)
Minimaal 18 leerlingen Eigen bijdrage Clustervak Geen centraal examen

26 BSM, iets voor jou? Dan is BSM iets voor jou
Heb je een gemiddeld bewegingsniveau ? Beweeg je graag en wil je dat ook aan een ander leren? Heb je interesse in de achtergronden van sport en bewegen? Dan is BSM iets voor jou

27 UW VRAGEN

28 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "HARTELIJK WELKOM. Ouderavond 20 januari 2015 havo 3 profielkeuze Peter Tilman conrector havo/vwo Gerard van Gorkum decaan havo Frank Engelen docent lo."

Verwante presentaties


Ads door Google