De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geen gefriemel aan de piemel Over ballen, breuken en phimosis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geen gefriemel aan de piemel Over ballen, breuken en phimosis"— Transcript van de presentatie:

1 Geen gefriemel aan de piemel Over ballen, breuken en phimosis
Bas Verhoeven kinderchirurg

2 Opbouw embryologie penis testis liezen (toegift) adviezen

3 Opbouw embryologie (kort) penis testis liezen (toegift) adviezen

4 mesonefrische ductus (Wolff)
epididymis, vas deferens, vesiculus seminalis, ductus ejaculatorius para-mesonefrische ductus (Müller) tuba, uterus, bovenste deel vagina

5 Fenotypering anti-müllerian hormone testosteron dihydrotestosteron
6e week, Sertoli cellen, regressie Müller testosteron 8e week, fetale testes, stimulatie Wolff dihydrotestosteron 5-alpha-reductie van testosteron, ontwikkeling externe genitalia

6 Genitalia externa 4-7e week tuberculum genitalis
tpv craniaal deel cloaca labioscrotale zwellingen bdz. cloaca membraan tuberculum -> phallus

7 Externe genitalia 9-12e week geen androgenen: vrouwelijk
androgenen: mannelijk

8 Opbouw embryologie penis testis liezen (toegift) adviezen

9

10 Penis 3.5 cm lang 1.1 cm diameter micropenis/-agenesie

11 Torsie 1-2% geassocieerd met hypospadie erectie recht mictie

12 Chordee ventrale buiging bij erectie
> 45 graden: vaginale penetratie lastig

13 Meatusstenose jaren na circumcisie sproeien straal boven/beneden
microtrauma meatitis sproeien straal boven/beneden langere mictie

14 Priapisme Oorzaken sickle cell leukemie trauma medicatie Priapos

15 Phimosis separatie preputium en glans “slurf” is normaal
kan tot 17e jaar duren “slurf” is normaal

16 bij terugtrekken speldeknopgroot
voorhuid optrekken: voldoende ruimte

17 Pathologische phimosis
preputium te nauw voor urine recidiverende balanitis

18 Pathologische phimosis
preputium te nauw voor urine recidiverende balanitis

19 Conservatief betamethasoncrème 0,1% 2dd
preputium terugtrekken (voorzichtig!) tot ring zichtbaar wordt dun insmeren ged. 6 weken 90% van doorverwijzingen succes

20 Geen gefriemel aan de piemel!!!
paraphimosis

21 Opbouw embryologie penis testis liezen (toegift) adviezen

22 Patiënt jongen, 6-jaar, geen testis links

23 Onderzoek

24 Embryologie

25 Anatomie 1.4-1.6 cm lengte appendix testis 90% appendix epididymis 34%
paradidymis vas aberrans van Haller Appendix testis overblijfsel van Muller Overige appendicae epididymis Wolff

26 Fysiologie dag 60-90 post partum testosteron gonadotropine piek
 proliferatie Leydig cellen (3 mnd) testosteron kiemcelontwikkeling gonocyt  spermatogonia (6 mnd)

27 Fysiologie 3 jaar puberteit spermatogonia  primaire spermatocyten
spermatogenese

28 Niet scrotale testis 4% bij geboorte 1% leeftijd 1 jaar 15% bilateraal
meer recent 6 mnd

29 Niet scrotale testis bi-lateraal eenzijdig niet palpabel
afwezigheid van testisweefsel? ß-HCG stimulatie laparoscopie eenzijdig niet palpabel echo

30 Laparoscopie

31 Laparoscopie agenesie abdominale testis extreem zeldzaam
geen ontwikkeling gonadale lijst

32 Laparoscopie “vanished testis” testisprothese blind eindigende vaten
onderontwikkeling scrotum geen ontwikkeling gonadale lijst

33 Niet scrotale testis palpabel retractiel eerste maanden scrotaal
in warm bad scrotaal controle 3 mnd

34 Huidige richtlijn voor 2e jaar orchidopexie

35

36

37

38

39

40 Maligniteit 10 x hogere kans 6-10% testistumoren in verborgen testis
bij pt. 20% in contralaterale testis na orchidopexie geen invloed op kans wel eerdere opsporing zelfonderzoek

41 Maligniteit inguinale testis abdominale testis seminoom
1% abdominale testis 5% seminoom na orchidopexie embryonaal en teratocarcinoom

42 Huidig advies kort na 1e verjaardag orchidopexie onder discussie
verworven niet scrotale testis

43 Opbouw embryologie penis testis liezen (toegift) adviezen

44 jongen, 6-jaar, scrotale zwelling

45 Hernia inguinalis open processus vaginalis

46 Hernia inguinalis geneest NIET spontaan risico op incarceratie 6-18%
grootst < 2 mnd (30%) groter bij prematuren incarceratie spugen/ileus roodheid/pijn niet reponibel

47 Complicaties wondinfectie < 1% recidief testisatrofie 0.5-1%
prematuren 2% na incarceratie 3-6% testisatrofie

48 Hydrocèle craniaal afgrensbaar loopt niet door in lieskanaal
meestal niet reponibel fluctueert in grootte diafaan

49 Varicocèle incidentie tot 15%, zelden < 10 jaar
80-90% links, 1-7% rechts soms associatie met tumoren complicaties: testisatrofie, dysfunctie indicatie behandeling: pijn testisatrofie (sub)fertiliteit

50 Opbouw embryologie penis testis liezen (toegift) adviezen

51 Acute scrotum

52 Acute scrotum torsio testis torsio appendicis testis epidydimitis
ingeklemde liesbreuk testistrauma testistumor zeldzamere oorzaken

53 Torsio testis < 6 uur > 12 uur goede “overleving”
irreversibele ischaemie

54 Neonatale torsio testis
in utero tijdens bevalling eerste 30 dgn zelden te redden

55

56 Opbouw embryologie penis testis liezen (toegift) adviezen

57 Adviezen fysiologisch vernauwde voorhuid pathologische phimosis
afwachten, afwachten, afwachten pathologische phimosis conservatief betamethasoncrème ged. 6 wkn circumcisie balanitis spoelen eventueel lidocainecreme indien hardnekkig antibiotica

58 Adviezen niet scrotale testis verwijzen bij vaststellen
kinderchirurg of kinderuroloog bilateraal niet-palpabel naar kinderarts bij twijfel over retractiliteit follow-up 3 maanden

59 Adviezen liesbreuk hydrocèle neonaten / ex-prematuren direct verwijzen
oudere kinderen verwijzen hydrocèle bij 18 mnd verwijzen (tenzij klachten)

60 pas op ovarium

61 Adviezen onduidelijkheden / vragen
(telefonisch) overleg met kinderchirurg sein 7415 of 6253

62 Literatuur Principles and practice of pediatric surgery. Oldham, 2005
Urologic surgery in neonates & young infants. King, 1988 Operative pediatric surgery. Ziegler, 2003 Chirurgie bij kinderen. van Heurn, 2001 Acquired undescended testis. Meijer, 2005 De niet ingedaalde testis bij jongens. Hack, 2001 Kleine kwalen bij kinderen. Eekhof, 2005 Prometheus. Schünke, 2006 Surgical anatomy. Skandalakis, 2004

63 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Geen gefriemel aan de piemel Over ballen, breuken en phimosis"

Verwante presentaties


Ads door Google