De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt"— Transcript van de presentatie:

1 OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt
PROFIELKEUZE EM 25 november 2014

2 Even voorstellen … Harm Emmerzael docent economie

3 Gemeenschappelijk deel Profieldeel / Profielkeuze deel
Vakkenpakket Gemeenschappelijk deel Profieldeel / Profielkeuze deel Vrije deel

4 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL (verplicht)
Nederlands Engels LO Lbs Maatschappijleer CKV Werkweek LOB Profielwerkstuk

5 PROFIELKEUZE Economie & Maatschappij EM

6 PROFIELKEUZE EM Economische vervolgopleiding: ik wil gericht (bedrijfs)econo-mie, geschiedenis, rechten of een afgeleide studie gaan doen Veel opties open houden: veel beroeps- en opleidingsmogelijk-heden met economie als (een van de) basisvakken; je kunt er veel kanten mee op Algemene ontwikkeling: je komt er later altijd mee in aanraking (eigen huishouden of bedrijf); de maatschappij begrijpen Sluitpost: ik ben niet goed in exacte vakken (profiel NG en NT) of kunstvakken (CM); ik wist niet wat ik anders zou moeten kiezen

7 PROFIELKEUZE EM Wees eerlijk over jezelf … Wie ben ik? Wat kan ik?
Wat wil ik?

8 PROFIELKEUZE EM profieldeel
Economie Geschiedenis Wiskunde A of wiskunde B Aardrijkskunde of Management & Organisatie

9 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Economie versus M&O Macro/Meso niveau Micro niveau Abstract Praktisch Algemeen vormend Beroepsgericht Verplicht in EM profiel Keuzevak Alle profielen Alleen EM en CM

10 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein A: Vaardigheden & Werkwijzen - Procenten Indexcijfers Begrijpend lezen Standpunt bepalen Tabellen & grafieken

11 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein B: Concept schaarste beperkte middelen en ongelimiteerde be-hoeften dwingen tot het maken van keuzes Domein C: Concept ruil het ruilproces als basis voor een optimale inzet van productiefactoren en welvaart

12 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein D: Concept markt Prijsmechanisme (coördineert vraag/aanbod) Marktevenwicht (korte en lange termijn) Economische politiek (overheidsingrijpen) Marktvormen Elasticiteiten

13 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein E: Concept ruilen over de tijd Levensloop Sparen en lenen Rente (prijs voor intertemporele ruil) Pensioenstelsels Elementaire balans Elementaire resultatenrekening

14 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein F: Concept samenwerken en onderhandelen Speltheorie Principaal-agentdilemma Verzonken kosten (bij investeringen) Externe effecten (produceren en consumeren)

15 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein G: Concept risico en informatie Verzekeren (en solidariteit) Risico (en premie) Moral hazard (en eigen risico) Informatie asymmetrie Beleggen (in aandelen of obligaties?)

16 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein H: Concept welvaart en groei Nationaal inkomen Economische groei Economische kringloop Lorenzcurve (personele inkomensverdeling) Herverdeling van inkomen Arbeidsmarkt (werkloosheid)

17 PROFIELKEUZE EM profieldeel: econ
Domein I: Concept goede tijden, slechte tijden Conjunctuurcyclus Internationale handel Wisselkoersen Europese Unie en EMU Globalisering

18 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Management & Organisatie - Nu : bedrijfseconomie of bedrijfskunde Voorheen: handelswetenschappen of economie II

19 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein A: Vaardigheden & Werkwijzen - Procenten Indexcijfers Begrijpend lezen Standpunt bepalen Tabellen & grafieken

20 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein B: Interne Organisatie & Perso- neelsbeleid Management Organigrammen Leiderschapsstijlen Communicatie

21 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein C: Financiering van activiteiten Aandelenkapitaal Hypothecaire leningen Obligaties Rechtsvormen

22 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein D: Marketingbeleid Reclame Public Relations Merkenstrategieën Prijsstrategieën

23 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein E: Financieel Beleid FiFo & LiFo-systeem BTW Winstberekeningen Afschrijvingen

24 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein F: Informatievoorziening met behulp van ICT Excel Internet

25 PROFIELKEUZE EM profieldeel: M&O
Domein G: Externe financiële verslaggeving Jaarverslagen Accountancy Balans en resultatenrekening Kengetallen

26 PROFIELKEUZE EM vrije deel
Eén vak kiezen uit: Frans Duits Aardrijkskunde Management & Organisatie Kunst Beeldende Vorming Bewegen Sport Maatschappij Informatica (PABO: Biologie)

27 E & M Beroepen/opleidingen
Accountancy Bedrijfskunde/ Bedrijfseconomie/IBM Hotelmanagement / HTRO Commerciële economie Communicatie Politiek Rechten Overheid Logistiek en vervoer/haven

28 PROFIELKEUZE NG of NT met economie
Interesse exact + economie Brede keuze vervolgopleiding Uitstellen van keuze

29 PROFIELKEUZE NG met wisA & econ
Biologie Scheikunde Wiskunde A (of wiskunde B) Aardrijkskunde of natuurkunde Vrije deel: economie

30 PROFIELKEUZE NT met nat / wisB & econ
NT: (technische vervolgopleiding) Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Wiskunde D Vrije deel: economie

31 VRAGEN ??


Download ppt "OPLEIDINGENAVOND Jacob van Liesveldt"

Verwante presentaties


Ads door Google