De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hydraulische Randvoorwaarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hydraulische Randvoorwaarden"— Transcript van de presentatie:

1 Hydraulische Randvoorwaarden
POV toepassingen Waddenzee Imagine the result

2 Hydraulische Randvoorwaarden
9 oktober 2014 Kern Nog veel onzekerheden in de hydraulische randvoorwaarden voor de Wadden Huidige randvoorwaarden kunnen dus mee (te hoog) of tegenvallen (te laag) De onzekerheden nemen naar het oosten gaande toe We kijken alleen naar de delen die door dijken worden beschermd Voorbeelden: Pompwerking systeem en tunneling golfenergie en het niet samenvallen van de max golven, waterstanden en wind.  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

3 Dijkringen Wadden

4 Voorbeelden Hertoetsen dijkvakken met WTI 2011
Effect van voorlanden op de maatgevende belastingen op de keringen Effecten lange (b.v. zeespiegelstijging, afsluiting Lauwerszee, verdieping Eems, aanleg Sperrwerk) en korte termijn (storm) bodemveranderingen Effecten kleinschalige weerfenomenen Effecten secundaire belastingen Effecten golfdoordringing Eems-Dollard en meenemen tijdsafhankelijk gedrag golven. Effecten aardbevingen, bodemdalingen etc. Voorbeelden  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

5 Bepaal met hoge resolutie modellen in interactieve mode de effecten van verschillende bodemliggingen of configuraties voor het dijkontwerp op de maatgevende belasting op de kering: Effecten geulen Effecten platen Effecten stroming voor de dijk Bodemliggingsveranderingen korte (storm) en lange termijn Bodem-ligging  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

6 Golven -stromingen - weer
Beter onderzoek naar de effecten van golf- stroom-wind interactie en de variaties van de waterstanden in de tijd: Interacties tussen wind, golven en stromingen is uiterst complex Het nu gebruikte modelinstrumentarium is daar niet voldoende voor geschikt Resolutie in tijd en ruimte te laag Maximale wind, golf en waterstand treden niet gelijktijdig op Golven -stromingen - weer  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

7 Golven -stromingen - weer
Voorbeeld pompwerking van de Waddenzee: Er vindt al weer uitstroming plaats tijdens het laatste staartje vloed in het Oosten omdat de bak al vol is en het water niet weg kan. Golf setup zorgt voor extra tunneling van water door de zeegaten naar de Waddenzee. Golven -stromingen - weer  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

8 Golven -stromingen - weer
Voorbeeld resolutie in tijd en ruimte te laag: Koppeling weersverwachting met waterbeweging 1 maal per 3 uur Geen interactie tussen golven en waterbeweging, geen golven in waterbeweging meegenomen Resolutie in de ruimte nu orde 3 bij 3 km op Noordzee schaal Moet veel fijner tot orde 200 m of fijner in de Waddenzee Alleen wind en druk meegenomen  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

9 Golven -stromingen - weer
Voorbeeld gelijktijdig optreden max. wind, waterstand en golf: De waterbeweging heeft veel tijd nodig om de Waddenzee te vullen De maximale wind treedt vrijwel zeker niet op, op het moment dat de Waddenzee vol is De maximale golf treedt op na lange groei over de Noordzee. De golf heeft tijd nodig de kust te bereiken. De maximale golf valt met zekerheid niet samen met het moment van max. waterstand en wind Golven -stromingen - weer  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

10 Secundaire belastingen
Nu: Maximale waterstand of Maximale golf bij een bepaalde waterstand Beter: Verloop van de belasting in de tijd Effecten geulvorming Interactie tussen verschillende onderdelen Secundaire belastingen  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014

11  | 9 oktober 2014 | © ARCADIS 2014


Download ppt "Hydraulische Randvoorwaarden"

Verwante presentaties


Ads door Google