De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alberdingk Thijm College 3 maart 2015 Kiezen in vwo-3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alberdingk Thijm College 3 maart 2015 Kiezen in vwo-3."— Transcript van de presentatie:

1 Alberdingk Thijm College 3 maart 2015 Kiezen in vwo-3

2 Waar kies je voor? vwo-4 Stromen: - ECU-stroom (economie en cultuur) - Natuurstroom Havo-4 Profielen: - cultuur & maatschappij - economie & maatschappij - natuur & gezondheid - natuur & techniek

3 Natuurstroom Ecu-stroom ( gemeenschappelijk deel) - - Maatschappijleer - - Natuur Leven en Technologie of Algemene - natuurwetenschappen - - Nederlands - - Engels - (Moderne) vreemde taal - - Geschiedenis - - Lichamelijke opvoeding - - Culturele kunstzinnige vorming of Klassieke culturele vorming

4 - Wiskunde A of B - Natuurkunde - Scheikunde - Biologie - Wiskunde A - Economie - (Moderne) vreemde taal of biologie - Kunst (audio visueel of beeldende vorming of muziek)

5 - (Moderne) vreemde taal - of - Economie - of - Kunst - Biologie

6 Stromen

7  Wat kan ik?  Wat vind ik leuk?  Wat vind ik belangrijk?  Welke eisen stelt de vervolgopleiding?

8  - Qompas  - Kieswijzer (site)  - Advies docenten  - Algemene profielkeuze voorlichting 2 februari  - 12 februari beroepenavond ATC  - 13 mei definitieve keuze in magister (voorlopige keuze vanaf nu in magister)  - Of de keuze uiteindelijk kan is afhankelijk van het overgangsrapport  - De decaan mw. Van Herwaarde

9

10

11

12  - Tussentijds overstappen van de Natuurstroom naar de ECU-stroom alleen bij hoge uitzondering in periode 1  - Overstappen van de ECU-stroom naar de Natuurstroom is niet mogelijk  - Om over te kunnen stappen van de natuurstroom naar het C&M profiel in 5 vwo moet in 4 vwo Kunst gevolgd zijn  - Om over te kunnen stappen van de natuurstroom naar het E&M profiel in 5 vwo moet in 4 vwo economie gevolgd zijn

13  - Vrijstelling 2 e moderne vreemde taal  - Natuurstroom  - Ecu-stroom  Extra (extra vak)  - schriftelijk aanvragen (ouders) bij de afdelingsmanager

14 VWO+ klas Cambridge certificaat Twee lesuren extra Engels per week

15  - Geen klassen maar groepen (clusters)  - 3 toetsweken per jaar  - Vóór iedere toetsweek een tussentoets voor  elk vak  - Voortgangstoetsen: gemiddelde cijfer op het  eindrapport is et 1 in het examendossier - Toetsstof is beschreven in het PTA  - Z-uren

16 - Cultuur en Maatschappij - Economie en Maatschappij - Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek

17 - - Voorlopige keuze vanaf 2 februari in magister - - 19 maart rapport 2 - - 23 of 24 of 25 maart mentorspreekavond - - Uiteindelijke keuze 13 mei in magister

18


Download ppt "Alberdingk Thijm College 3 maart 2015 Kiezen in vwo-3."

Verwante presentaties


Ads door Google