De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hfdst 15 strafprocesrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hfdst 15 strafprocesrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Hfdst 15 strafprocesrecht
Blz

2 Inhoud van het strafprocesrecht
Het strafprocesrecht geeft regels over hoe politie en justitie verdachten van strafbare feiten kunnen: Opsporen Vervolgen Berechten Bestraffen Het strafprocesrecht vinden we vooral in het Wb Sv, maar ook in andere wetten. De regels die hier worden genoemd gelden voor alle wetten (bijv. WWM, Opiumwet) tenzij anders vermeld.

3 Dwangmiddelen Dit zijn bevoegdheden die politie en justitie mogen toepassen voor het: Opsporen van verdachten Vervolgen van verdachten Voorbeelden: Een verdachte mag worden Aangehouden Meegenomen ter voorgeleiding voor een (h)ovj Verhoord En Goederen die met het misdrijf te maken hebben, mogen in beslag genomen worden Een huis mag doorzocht worden

4 Dwangmiddelen (bevoegdheden)
Doel: de waarheid over een strafbaar feit kunnen achterhalen Kunnen ook tegen de wil van de verdachte worden toegepast Opdracht: Zoek 5 artikelen op (internet/krant) waarbij er sprake is van het gebruik van een dwangmiddel. Geef een korte samenvatting van het artikel en geef aan om welk dwangmiddel het gaat. Geef ook aan wie het dwangmiddel heeft toegepast.

5 Waar vinden we het strafprocesrecht?
Wetboek van Strafvordering (5 delen) Bijzondere wetten (bijv. WWM, Opiumwet, Wegenverkeerswet) Hierin staat o.a. een uitbreiding van je bevoegdheden voor deze wetten. Wet op de Rechtelijke organisatie Regelt de inrichting van de wettelijke macht in ons land

6 Art. 1 Sv Strafvordering heeft alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien Dit betekent dat alle regels in de wet moeten staan en boa, politie en justitie moeten zich aan deze regels houden. Bepaalt dat het gehele strafprocesrecht moet worden geregeld in wetten in formele zin Dat betekent dat alleen de hoogste wetgevers (regering en de kamers) deze wetten mogen maken.

7 Opdracht Geef in eigen woorden aan wat het verschil is tussen een wet in formele zin en een wet in materiele zin en geef bij beiden een goed voorbeeld

8 De drie fasen van het strafproces
Het voorbereidend onderzoek Dit bestaat uit 2 delen: Het opsporingsonderzoek, waarin de opsporingsambtenaar het strafbare feit opspoort en bewijsmateriaal over de verdachte verzamelt. Het onderzoek door de rechter-commissaris (een onderzoeksrechter (ook wel rechter van instructie) met bepaalde bevoegdheden). Hij houdt toezicht op het rechtmatig verloop van alle procedures en kan zelf onderzoekshandelingen (laten) verrichten. De OvJ moet de RC alle stukken en informatie geven die hij voor zijn taak nodig is.

9 Vervolg fasen strafprocesrecht
De OvJ beslist als alle informatie er is, of hij gaat vervolgen (de zaak wordt dan voorgelegd aan de strafrechter). Zo ja, dan wordt de verdachte gedagvaard om ter terechtzitting te verschijnen. 2. Het onderzoek tijdens de terechtzitting Tijdens de terechtzitting ondervraagt de rechter de verdachte en evt. getuigen of deskundigen. De OvJ krijgt de gelegenheid om aan te tonen dat de verdachte schuldig is. Na de sluiting van de zitting komt de rechter met zijn uitspraak.

10 Vervolg fasen strafprocesrecht
3. De tenuitvoerlegging van de staf De straf of maatregel die door de rechter is opgelegd wordt onder verantwoording van het Openbaar Ministerie uitgevoerd.

11 Opdracht (voor in opdrachten uur)
In de jurisprudentie kun je uitspraken van de rechter terugvinden. Werk in tweetallen Zoek 3 verschillende zaken op in de jurisprudentie, waarin de rechter een uitspraak heeft gedaan. Vat kort samen waar de zaak over ging en noteer wat de uitspraak van de rechter was en waarom hij tot deze uitspraak is gekomen.


Download ppt "Hfdst 15 strafprocesrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google