De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Avondmaal: het nieuwe leven vieren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Avondmaal: het nieuwe leven vieren"— Transcript van de presentatie:

1 Avondmaal: het nieuwe leven vieren
Preek over HC Zondag 28-29

2 Op weg naar Gods toekomst?
Gods rijk komt – verlang ik ernaar? Burgers van een rijk in de hemel, vreemdelingen op aarde – of voel ik me hier prima thuis? Liefde voor Jezus – blijft het levend?

3 Avondmaal: het nieuwe leven vieren
Hoe helpt het avondmaal op weg te blijven naar Gods toekomst?

4 In Christus: een nieuwe schepping
Doop: gedoopt in Christus (into Christ) Met Christus sterven, in Hem leven – niet meer ik, maar Christus in mij In Christus een nieuwe schepping Avondmaal: vieren van dat nieuwe leven –voor gedoopte gelovigen

5 1. Maaltijd van Gods rijk Matteüs 26,19:
Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.

6 1. Maaltijd van Gods rijk Lukas 22,16-18
Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’

7 1. Maaltijd van Gods rijk Verlangen levend houden: zo meteen is Hij er zelf bij – wijn drinken samen met Jezus! Jezus zegt (Lukas 22,15): ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten…’ en wij?

8 2. Dankzij Jezus’ overgave
Matteüs 22,26-28 ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’  En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit,  dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

9 2. Dankzij Jezus’ overgave
Jezus geeft zijn lichaam en bloed voor ons – overgave uit liefde Jezus geeft zijn lichaam en bloed aan ons – Hij geeft zichzelf in ons Wij: in zijn lichaam ingelijfd – in Hem / we nemen en eten Hem – Hij in ons Hou jij van Hem?

10 3. In het nieuwe verbond Lukas 22,19
‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

11 3. In het nieuwe verbond Jeremia 31,31-34: De dag zal komen … dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, … Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten … : Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al … . Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

12 3. In het nieuwe verbond Voorwaarde voor het nieuwe verbond: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn… Laten jij en ik ons hart beschrijven door de Heilige Geest?

13 4. Vergeving van zonden Doordat Jezus voor ons sterft en wij met Hem sterven Onze zonde weg – ‘Zondig niet meer’ (Joh 8,11) Vergeving van zonden maakt nieuw leven mogelijk Neem je Jezus serieus – wat heeft Hij gedaan?

14 5. Gedenken Lukas 22,19: Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken

15 6. Gedenken Gedenken is niet ‘herinneren’
Gedenken wat Hij heeft gedaan Hij is voor ons gestorven en neemt ons mee in zijn dood Verbondenheid: leven vanuit zijn dood Verdriet om je zonde Een nieuw leven

16 6. Dienen Lukas 22,26-27: Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient.

17 6. Dienen Vieren: danken, nemen, eten, drinken, gedenken, verkondigen
We zijn ingelijfd – we eten zijn lichaam – we zijn Christus’ lichaam Nieuw leven zichtbaar in ons: de Gekruisigde die leeft – liefdevolle overgave

18 Op weg naar Gods toekomst?
Gods rijk komt – verlang ik ernaar? Burgers van een rijk in de hemel, vreemdelingen op aarde – of voel ik me hier prima thuis? Liefde voor Jezus – blijft het levend?

19 Op weg naar Gods toekomst?
Avondmaal: het nieuwe leven vieren: Zo meteen in Gods rijk Jezus’ overgave, nieuw verbond, vergeving, gedenken, dienen: nieuw hemels leven Wat een liefde – Jezus geeft zich voor en in mij…!

20 Avondmaal: het nieuwe leven vieren verlangen naar nieuw leven een nieuw leven leiden


Download ppt "Avondmaal: het nieuwe leven vieren"

Verwante presentaties


Ads door Google