De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interculturele communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interculturele communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Interculturele communicatie
Tussen leerkrachten ~ ouders

2 Interculturele communicatie

3 Interculturele communicatie het TOPOI-model
T staat voor TAAL Verbale als non-verbale taal Taal is cultureel bepaald O staat voor ORDENING Betrekking met de inhoud Hoe ieder zijn werkelijkheid ordent P staat voor PERSONEN Ouders versus leerkrachten Hoe men elkaar ziet, interpersoonlijke relaties O staat voor ORGANISATIE Context waar de communicatie zich plaats vindt. Leerkracht ~ ouder = macro-niveau I staat voor INZET Inzet is een belangrijke drijfveer, als deze niet overeenkomen kan dit tot misverstanden leiden

4 Interculturele communicatie het TOPOI-model
Besluit: De grondhouding in de communicatie dient ‘presentie’ te zijn namelijk aandachtig en intens betrokken zijn bij de ander. Gedurende een gesprek moet je aandacht aan de ander schenken en dus niet aan een methodiek of theorie. Het gaat immers om oprechte betrokkenheid bij, interesse in en aandacht voor de ander.

5 Interculturele communicatie tussen leerkracht ~ ouders
Het interculturele karakter van een ontmoeting tussen een ouder en een leerkracht heeft te maken het verschil in verschil in opvattingen die er bij hen bestaan over de talrijke culturele elementen (Shadid, 2007). Voorbeeld:

6 Interculturele competentie
Iemand die weinig vooroordelen heeft; Sterk empathisch vermogen heeft; Open-minded is; De wereld vanuit een ander bril kan zien; Ambiguïditeit tolereert; Cultuurrelativistische houding heeft; Zich gemakkelijk kan aanpassen aan nieuwe situaties; Kennis heeft van de omstandigheden en culturen van andere groepen; In omgang met elkaar naar overeenkomsten zoekt; Respect heeft voor anderen en daar rekening mee houdt.

7 Oudercontact met allochtone ouders
Tips voor leerkrachten (klik op tips)

8


Download ppt "Interculturele communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google