De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij onze PBS reis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij onze PBS reis"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij onze PBS reis
® Kenniscentrum Schoolwide PBS juli 2011versie 1.0 1

2 SWPBS: vormgeven aan vijf pijlers
1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden 2. 5. Samenwerken met Ouders en met de Zorg Preventie zoveel mogelijk problemen voorkomen 3. Besluitvorming over gedrag op basis van Data 4. Helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen 2

3 Een eerste belangrijke stap was..

4 Het gaat hier om positief benaderen
Het gaat hier om positief benaderen. Benadrukken wat de kinderen wel mogen. Rustig lopen in de gangen, zachtjes praten wanneer je aan het werk bent. 4

5 PBS: Stand van zaken Het PBS plantje groeit gestaag …
We zijn nu een jaar bezig met PBS. We zijn gestart met het formuleren van regels: gedragsregels die gelden voor alle kinderen in de hele school. Daarna hebben we die gedragsregels ook visueel gemaakt en de kinderen aangeleerd. We hebben ons erin getraind om de kinderen heel vaak te complimenteren als ze zich gedragen zoals wij het graag zien en we belonen de kinderen op onverwachte momenten met PBS-kaartjes. Zo verdienen ze met elkaar met de hele klas regelmatig een groepsbeloning. We zorgen er ook voor dat we voorspelbaar zijn in onze reactie als we een duidelijke consequentie moeten geven.

6 Doelen SWPBS 2013/2014 Implementatie en borging van schoolbrede aanpak
SWPBS in de klas -gedragsverwachtingen -klassenmanagement/routines -positieve groepsvorming -PBS zichtbaar in de klas Beleid veilige school/pestpreventie Interventies op geel Toelichting implementatie en borging door …. De jaarkalender,geven van de lessen, reminders door het jaar heen, blijven betrappen op goed gedrag, oefenen van interventies als reactieprocedure, belang van gedragsincidenten blijven registreren

7 SWPBS, de piramide

8 Groepsdynamica Basisbehoeften van leerlingen in een groep:
Een veilige groep is een groep waarin iedereen het idee heeft dat hij mee mag doen zonder risico’s. Basisbehoeften van leerlingen in een groep: Zich veilig voelen Erbij horen Invloed kunnen uitoefenen in de groep Een mate van persoonlijk contact hebben Leren kan pas optimaal plaatsvinden wanneer het veilig is! Erbij horen is de basiswens van schoolkind, vanuit deze wens ontstaat de wens er niet alleen bij te horen maar ook iets kunnen bieden aan de groep. Invloed hebben. Vanuit deze basiswens ontstaat de drang om vriendschappen te sluiten. Zo werken groepsleden naar zelfvalidatie toe; goedkeuring. Dan houden leerlingen meer energie voor leren over 8

9 5 Fasen in de groepsvorming
Start tot herfstvakantie -kennismaken: wie is wie? -orientatie: hoe werkt het hier? Storm op zee -positie in de groep/wie bepaalt hoe het hier gaat -conflicten en problemen oplossen -Winst en verlies -Pesten voorkomen: aandacht voor diversiteit, respect, empathie Storm luwt -Waarden, gedragsverwachtingen -Hoe gaan we met elkaar om -Veilige omgeving Onderlinge gedragsregels zijn ontstaan Fundament start schooljaar tot herfstvakantie

10 5 Fasen in groepsvorming
Rustig vaarwater nov/juni Normen liggen min of meer vast -Plezier, rust, orde -Samenwerken en samenleven -Talentontwikkeling Haven in zicht juni/juli -Afscheid nemen -Voorbereiden op

11 Wat staat nu centraal? Binnenkomen Inloop Leswisseling
Lopen van rondes/gebruik blokje Toiletgang Stilteteken/aandachtssignaal Uitdelen materialen © Picapedia/Yorneo/PI Research, versie 1.0 (juni 2011) 11

12 Wat doen we nu in de groep?
Gesprekjes met kinderen, veel van ze willen weten, echt leren kennen Taakspel: Kanjer van de week, zonnetje van de week, complimentendoos, lichtpuntje van de dag Een voorbeeld: De Mistery Hero IJsstokjes met namen van de kinderen in een beker. Je trekt er aan het begin van de dag één uit. Je let die dag op wat dit kind allemaal goed doet. Aan het eind van de dag vertel je wie de Mistery Hero was en complimenteer je op wat je gezien hebt aan goed gedrag

13 Zichtbaar maken van de gedragsverwachtingen in de klas?
-Een wand met daarop de afspraken -De klassenmatrix invullen en ophangen -Kapitein Tragellijn Veiligheid Respect Verantwoorde-lijkheid © Picapedia/Yorneo/PI Research, versie 1.0 (juni 2011) 13 13

14 Tevreden??? We moeten zorgen dat we ons tuintje blijven onderhouden. Water geven

15 Tip !!!!


Download ppt "Welkom bij onze PBS reis"

Verwante presentaties


Ads door Google