De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. G.H.W. Verrips Waarom, wat en hoe Kwaliteit van Leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. G.H.W. Verrips Waarom, wat en hoe Kwaliteit van Leven."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. G.H.W. Verrips Waarom, wat en hoe Kwaliteit van Leven

2 Dr. G.H.W. Verrips Waarom Vergrijzing Toename chronische ziekten Bijwerkingen van interventies KVL als primaire focus Mondige patiënt KVL zwak gerelateerd aan klinische parameters Therapietrouw

3 Dr. G.H.W. Verrips Wat: WHO definitie van gezondheid: “Health is state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”

4 Dr. G.H.W. Verrips Hoe Unidimensioneel of multidimensioneel De patiënt zelf of iemand anders Objectief of subjectief Gezondheidstoestand of Kwaliteit van Leven Psychometrisch of preference-based

5 Dr. G.H.W. Verrips Unidimensioneel of multidimensioneel Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u: Lichamelijk Sociaal Cognitief Emotioneel

6 Dr. G.H.W. Verrips De patiënt zelf of iemand anders De perceptie van de patiënt De perceptie van: Arts Ouders Verpleegkundigen Onderwijzers Vrienden Overeenstemming Lichamelijk: goed Sociaal, cognitief, emotioneel: slecht

7 Dr. G.H.W. Verrips Subjectief of objectief Subjectief: het fenomeen Objectief: de meetmethode: Betrouwbaar Valide Beschreven procedures

8 Dr. G.H.W. Verrips Gezondheidstoestand of Kwaliteit van Leven Gezondheidstoestand: De perceptie van de patiënt van zijn functioneren (1 maal subjectief) Kwaliteit van Leven: De waardering van het gepercipieerde functioneren (2 maal subjectief)

9 Dr. G.H.W. Verrips Psychometrisch of preference-based Psychometrisch: Multidimensionele profielen Multi-item TNO-AZL-Child-Quality-Of-Life (TACQOL) Child Health Questionnaire (CHQ) Preference-based: Multidimensioneel classificatiesysteem van gezondheidstoestanden Utiliteit Health Utilities Index mark 3 (HUI3) Euroqol (EQ-5D

10 Dr. G.H.W. Verrips Psychometrische Instrumenten 1 Generiek Beschikbaar in het Nederlands Psychometrische eigenschappen gepubliceerd

11 Dr. G.H.W. Verrips

12 Psychometrische Instrumenten 2 Verschillende dimensies naar aantal en soort Verschillende items per dimensie naar aantal en soort Verschillende leeftijdsklassen Verschillende recall periode Verschillende wijzen van afname Verschillende informatiebronnen

13 Dr. G.H.W. Verrips Preference-based instrumenten (1)

14 Dr. G.H.W. Verrips Preference-based instrumenten (2) Verschillende dimensies naar aantal en soort Verschillende items per dimensie naar aantal en soort Verschillende leeftijdsklassen Verschillende recall periode Verschillende wijzen van afname Verschillende informatiebronnen Verschillende techniek om preferenties te bepalen

15 Dr. G.H.W. Verrips Hoe erg is doofheid Standard gamble Time trade off Visual analogue scale Person trade off

16 Dr. G.H.W. Verrips Conclusies Kwaliteit van Leven is een subjectief fenomeen dat objectief meetbaar is Studies zijn onvergelijkbaar als Kwaliteit van Leven met verschillende instrumenten gemeten is Er is derhalve grote behoefte aan standaardisatie

17 Dr. G.H.W. Verrips Aanbevelingen 1 Binnen welke leeftijdsklasse vallen mijn patiënten Hoelang duurt mijn interventie of retrospectie Zijn de dimensies van het instrument relevant voor mijn onderzoeksvraag Zijn de items van het instrument relevant voor mijn onderzoeksvraag Wil ik een economische evaluatie Wil ik vergelijken op groepsniveau of individuele diagnostiek Wiens perceptie is relevant voor de onderzoeksvraag: patiënt of proxy

18 Dr. G.H.W. Verrips Aanbevelingen 2 Welke afnamewijze is het meest geschikt Wat zijn de behoeften en beperkingen van mijn patiënten Hoe betrouwbaar is het instrument Hoe valide is het instrument Hoe sensitief is het instrument Zijn er normen beschikbaar Streef naar een combinatie van generiek en ziekte-specifiek Construeer alleen een nieuw instrument als het echt niet anders kan


Download ppt "Dr. G.H.W. Verrips Waarom, wat en hoe Kwaliteit van Leven."

Verwante presentaties


Ads door Google