De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrummaten en Boxplot

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrummaten en Boxplot"— Transcript van de presentatie:

1 Centrummaten en Boxplot
Joey, Danny, Chantal en Kiki

2 Centrummaten Gemiddelde: alle getallen bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal getallen. Vb: =20 20:5=4 4 = het gemiddelde

3 6 komt het meeste voor (4x) dit is de Modus.
Centrummaten Modus: het getal wat het meeste voorkomt. Vb: behaalde cijfers: 3,4,6,6,8,1,2,6,3,5,6,3,2 Eerst in volgorde zetten: 1,2,2,3,3,3,4,5,6,6,6,6,8 6 komt het meeste voor (4x) dit is de Modus.

4 De 13e leerling zit dus in de groep met 3 fouten
Centrummaten Mediaan: het middelste getal. Vb: er zijn 25 leerlingen. De middelste leerling is dan de 13e. Die heeft 3 fouten gemaakt. De mediaan is dan 3 fouten. Aantal fouten 1 2 3 4 5 6 aantal leerlingen (frequentie) 1e-2e getal 3e-7e getal 7 8e-14e getal 8 15e-22e getal 23e getal 24e-25e getal = 14 De 13e leerling zit dus in de groep met 3 fouten

5 Centrummaten score turven 0 - < 10 || 10 - < 20 ||||
20 - < 30 30 - < 40 | 40 - < 50 ||| 50 - < 60 Turftabel: tabel waarin alle waarnemingen staan waarin je kan aflezen hoe vaak (frequentie) een bepaalde waarneming voorkomt Vb: Voor een toets kunnen 60 punten behaald worden. Er zitten 20 leerlingen in de klas. Deze resultaten zijn behaald: 25 12 53 42 46 24 7 16 34 37 19 18 26 54 47 59 9 29 51 De resultaten kun je in een tabel zetten. Om de tabel niet te lang te maken, maak je groepjes. Dit heet een Klasse.

6 Centrummaten Maak nu opgave 13 t/m 17 van hoofdstuk 8

7 Centrummaten 13. 2 leerlingen die 15 rondjes hebben gelopen.
15. Modus 24 , die komt 4x voor. 16. (1+9+9) + ( …+19) + (20+21+…+29) + ( ) + (40+41) = 660 660:31 = 21.3 rondjes 17. Van 31 leerlingen is 16 het middelste getal Nummer 16 heeft 21 rondjes gelopen, dus de mediaan is 21.

8 Boxplot Steel-bladdiagram
Een steel-bladdiagram is een voorbeeld van een grafiek. In een steel-bladdiagram zijn alle waarnemingsgetallen overzichtelijk verwerkt. Er is een steel met tientallen en een blad met eenheden. Hier zie je een steel-bladdiagram:

9 Boxplot Steel-bladdiagram
De cijfers hiernaast zijn van mensen die rondjes hebben gelopen voor een goed doel. Deze cijfers zijn in een steel-bladdiagram verwerkt. 25 32 23 52 46 26 47 56 30 37 59 48 54 39 51 2 3 4 5 steel blad

10 Boxplot spreidingsbreedte 1 5,8 6,8 7,0 7,2 7,7 6,9 2 4,4 6,0 8,0 9,1
mediaan gemiddelde 1 5,8 6,8 7,0 7,2 7,7 6,9 2 4,4 6,0 8,0 9,1 3 3,0 5,7 9,3 9,5 Hier zie je de cijfers van 3 leerlingen met allemaal hetzelfde gemiddelde en dezelfde mediaan. Bij leerling 2 is er weinig spreiding, omdat de cijfers allemaal dicht bij het gemiddelde liggen. Bij leerling 3 is er een grote spreiding. De spreidingsbreedte is het hoogste cijfer - het laagste cijfer.

11 Boxplot spreidingsbreedte
Je kunt de spreidingsbreedte tekenen boven de getallenlijn. Je ziet hieronder dat het laagste cijfer, de mediaan en het hoogste cijfer zijn getekend. Dat heet een spreidingsplot Hieronder zie je een spreidingsplot van leerling 3: Laagste cijfer Hoogste cijfer mediaan

12 Boxplot Nu kun je van het figuur een Boxplot maken.
laagste mediaan hoogste De mediaan verdeelt de derdeklassers in twee helften. De ene helft scoort tussen de 10 en de 20 punten. De andere helft tussen de 20 en de 50 punten. Je kunt van elke helft weer de mediaan bepalen. De mediaan van de onderste helft is 17,5. die van de bovenste helft is 30. je krijgt dan 4 stukken van elk 25% Mediaan tweede helft Mediaan eerste helft mediaan Nu kun je van het figuur een Boxplot maken.

13 Boxplot De test is gemaakt door 120 derdeklassers. De helft van de leerlingen heeft een score tussen 20 en de 50. Je bent geslaagd voor de test als je meer dan 30 punten hebt. Je ziet dat 25% van de leerlingen geslaagd is. Dat zijn 0,25x120=30 leerlingen. Je kunt niet zien hoeveel punten deze leerlingen gehaald hebben. Er is in ieder geval één leerling die 50 punten heeft gehaald.

14 Boxplot Maak nu de opdrachten 69 t/m 71 op blz 171

15 Boxplot Antwoorden: 69. 120:4x3 = 90 meisjes 70. 240 deelnemers
= 206 206:240x100 = 85,833 = 86% 71. Er zijn onvoldoende gegevens om tot een uitspraak te komen, omdat je niet ziet hoeveel er rechts of links zitten.

16 Einde


Download ppt "Centrummaten en Boxplot"

Verwante presentaties


Ads door Google