De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Hoe is het intussen met Gods volk…?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Hoe is het intussen met Gods volk…?"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Hoe is het intussen met Gods volk…?

2 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

3 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

4 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

5 LVK 399: 1, 2 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!

6 LVK 399: 1, 2 U looft de apostelschaar in heerlijkheid, o Heer, profeten, martelaars vermelden daar uw eer. Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden, in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden. Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen, onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!

7 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

8 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

9 Ps. 96: 1 Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE; Zing, aarde, zing dien God ter ere; Looft ’s HEEREN naam met hart en mond; Vermeldt Zijn heil op ’t wereldrond; Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.

10 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

11 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

12 Ps. 26: 1, 5 NB O Heer, op wie ik pleit, in mijn eenvoudigheid heb ik geleefd, U toegewend. Op U is al mijn hopen. Ik leg mij voor U open, die mij in hart en nieren kent.

13 Ps. 26: 1, 5 NB Verenigd in uw naam met allen die tezaam U dienen met oprecht gemoed, zal ik uw lof verheffen. Mijn weg is recht en effen: ik treed U zingend tegemoet.

14 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

15 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

16 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

17 Ps. 2: 3, 7 "Durft gij bestaan te twisten met Mijn kracht? Zal nietig stof Mij 't hoog gezag ontwringen, Of weerstand bien aan Mijn geduchte macht? Ontziet Mijn toorn, verdoolde stervelingen. Gij zult vergeefs Mijn rijksbestel weerstreven. Mijn Koning is gezalfd door Mijn beleid; Hij, door Mijn hand op Sions troon verheven, Heerst op den berg van Mijne heiligheid."

18 Ps. 2: 3, 7 Welzalig zij, die, naar Zijn reine leer, In Hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions Vorst erkennen voor hun HEER'; Welzalig zij, die vast op Hem betrouwen.

19 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

20 Verkondiging Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Tekst: Openbaring 14: 1 - 5 >>> LVK 303: 1, 3, 4, 5 Hoe is het intussen met Gods volk…?

21 Verkondiging Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Tekst: Openbaring 14: 1 - 5 >>> LVK 303: 1, 3, 4, 5 Hoe is het intussen met Gods volk…? 1)Veilig 2)Blij 3)Heilig

22 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

23 LVK 303: 1, 3, 4, 5 De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar Bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

24 LVK 303: 1, 3, 4, 5 Al heeft men haar geteisterd, al wordt zij onderdrukt, door dwalingen verbijsterd, door strijd uiteengerukt, de stem der martelaren roept uit: o Heer, hoe lang? De nacht is vol gevaren, de morgen vol gezang.

25 LVK 303: 1, 3, 4, 5 In 't woeden aller tijden is nooit het lied verstomd, Gods hoede zal ons leiden, de volle vrede komt! Geloven wordt aanschouwen, als uit de hemel daalt de bruid, de hoge vrouwe, de kerk die zegepraalt.

26 LVK 303: 1, 3, 4, 5 Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid.

27 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

28 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Kerkelijke kassen Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

29 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

30 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

31 Ps. 149: 1 NB Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den Heer verhogen. laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

32 Liturgie zondag 13 juli Mededelingen LVK 399: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 96: 1 Lezing van Gods wet Ps. 26: 1, 5 NB Gebed Schriftlezing: Openbaring 13: 11 - 14: 5 Ps. 2: 3, 7 Verkondiging LVK 303: 1, 3, 4, 5 Collecte Dankgebed Ps. 149: 1 NB Zegen

33 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A. G. M. Weststrate Hoe is het intussen met Gods volk…?"

Verwante presentaties


Ads door Google