De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis verbreden en verdiepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis verbreden en verdiepen"— Transcript van de presentatie:

1 Kennis verbreden en verdiepen

2 Doen Denken Betekenis opbouwen Stappenplan achterhalen Schematiseren
Onthouden Stappenplan achterhalen Uitproberen Automatiseren, inslijpen

3 Denken Denkvaardigheid gebruiken met het doel de kennis van de leerstof te verdiepen en te verbreden

4 Doen Met een denkvaardigheid kun je: Het methodisch en analytisch denken ontwikkelen

5 Activerende Leervragen
Kennis omtrent denkvaardigheden Opfrissen Activeren Inslijpen

6 Activerende leertaken
Aangeleerde denkvaardigheden: Toepassen Verbeteren Inslijpen.

7 Kennis verbreden en verdiepen
Dimensie 3 Accommodatie (Bestaande kennisstructuren veranderen) Stof eigen maken Zelf aan de gang Denken en doen Vergelijken Classificeren Assimilatie (oud aan nieuw koppelen) Abstraheren Kennis verbreden en verdiepen Denk- vaardig- heden Inductief redeneren Deductief redeneren Samenwerken Stelling onderbouwen Activerende leertaken Zelf verbanden leggen Fouten analyseren (eerst)Docent gestuurd Activerende vragen (daarna) Leerling gestuurd Denken over normen en waarden

8 Deductief redeneren

9 Definitie: Deductief redeneren is het toepassen van algemene principes of regels op specifieke situaties en daarover vervolgens een uitspraak doen of een conclusie trekken.

10 Deduceren Afleiden Concluderen Ontlenen Verklaren
Gevonden op

11 Redeneren Betogen Een gedachtegang ontwikkelen Breedvoerig praten
Gevonden op

12 Deduceren = Déduire Uitleg : “Daaruit leid ik af dat hij niet zal komen”.

13 Zal hij komen? 17 december’10 Amsterdam Parijs

14 Zal hij komen? 17 december’10 Amsterdam Parijs

15 Zal hij komen? Amsterdam Parijs

16 Zal hij komen? Amsterdam Parijs

17 Hij komt niet ! Vertraging Grrrrr Amsterdam Parijs

18 Definitie: Deductief redeneren is het toepassen van algemene principes of regels op specifieke situaties en daarover vervolgens een uitspraak doen of een conclusie trekken.

19 Hij komt niet ! Vertraging Grrrrr Amsterdam Parijs

20 Deducerend redeneren Deduceren: Logisch afleiden Verklaren
Uit algemene wetten afleiden hoe verschijnselen zich in bep. gevallen voordoen Gevonden op

21 Is dit Duidelijk ?

22 Opdracht: Schrijf bij de volgende plaatjes een verhaal en geef door middel van deductief redeneren aan wie de dader is.

23 Detective

24 Een Lijk

25 Sherlock Holmes

26 Sherlock Holmes

27 Een stelling onderbouwen

28 Een Stelling = Een formulering van een standpunt
Definitie: Een Stelling = Een formulering van een standpunt

29 Een stelling maken Een stelling bestaat uit één zin
Moet debattabel zijn Nooit in vraag vorm Gelijke kansen voor- en tegenstanders Geen ontkenning gebruiken

30 Onderbouwen Feiten Mening Overtuigen Charisma Argumenten
Door stijl en schoonheid


Download ppt "Kennis verbreden en verdiepen"

Verwante presentaties


Ads door Google