De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8c 2014 - 2014 15 leerlingen 2 leerkrachten stagiaire?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8c 2014 - 2014 15 leerlingen 2 leerkrachten stagiaire?"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8c 2014 - 2014 15 leerlingen 2 leerkrachten stagiaire?

2 Agenda van deze avond : 1.Inleiding 2.Groepsregels 3.Samenwerken en zelfstandig werken. 4.Opbouw van de les 5.Weektaak 6.Huiswerk 7.Agendagebruik 8.Presentaties 9.Belangrijke activiteiten 10.Voortgezet Onderwijs 11.Ouderhulp 12.Divers 13.Afsluiting Mogelijkheid om te kijken in de methodeboeken en weektaakmapjes

3 GroepsregelsZelf bedacht

4 Samenwerken en zelfstandig werken

5 Opbouw van de les: 1.Terugblik op de vorige les 2.Doel van de huidige les 3.Korte uitleg 4.De kinderen gaan zelfstandig aan het werk. (Overleggen mag) 5.Observatieronde 6.Verlengde instructie met een paar kinderen 7.Hulpronde aan allen 8.Klaar? : zelf met groen nakijken, inleveren op een vaste plek. Weektaak aftekenen? en extra werk maken. 9.Nabespreking van de les en vooruitblik op de volgende les.

6 Zelf nakijken Kind corrigeert zichzelf met groen. Leerkracht controleert met rood.

7

8 Huiswerk groep 8: o Maandag taal, spelling of begrijpend lezen, dinsdag inleveren en woensdag nabespreken. o Woensdag rekenen, donderdag inleveren en vrijdag nabespreken. o Huiswerk staat ook op de groepspagina. o Werkstuk o Kerstvakantie: stamboom Doel: Wennen aan het maken van huiswerk én extra oefenen van (ww.-) spelling, begrijpend lezen, rekenen, etc. Leerwerk: o Toetsen wereldoriëntatie. Werkboekjes gaan niet mee naar huis. In plaats daarvan kopieën van de samenvatting, woordenschat en herhalingswerkbladen. o Engels. Werkbladen mee naar huis. o Spelling / rekenen: indien nodig.

9 Agendagebruik: o Niet verplicht, wel handig. Gebruik: o Notatie van activiteiten o Planning werk: (Wat ga/kun je doen per dag? Heb je andere dingen te doen?) o Uitslagen van toetsen. o Ook privé activiteiten noteren?

10 Presentaties Boekbespreking vrijdagmiddag Spreekbeurt dinsdag Werkstuk Uiterlijk april 2014, nu al een thema kiezen. Eigen taalgebruik. Voor informatie: boeken lezen, museum bezoeken, instanties aanschrijven, interview afnemen. Het uiteindelijke resultaat mag niet gekopieerd zijn van Internet. Extra Werk?

11 Belangrijke activiteiten: 9 septemberProgramma ‘Altijd Wat’. Opnames van gisteren! 24 septemberKinderpostzegels (bezorging 5 november) 12 oktober:4 Mijl van Groningen dinsdag ? november Contactavond adviesgesprekken V.O. In november: Voorlichtingsavonden in Martiniplaza. In januari:Informatieavond veel scholen voor V.O. in het Terra College In januari: Open huis scholen V.O. (zie ook V.O. gids) Ergens in februari? klassenavond met alle groepen 8 ? februari: bespreking M8 en Plaatsingswijzer februari/maart: definitieve inschrijving V.O. 21, 22 en 23 april:Cito Eindtoets Medio mei: uitslagen Cito Eindtoets. 20, 21 en 21 mei:schoolkamp Ameland Eind juniMusical groep 8 Donderdag 2 juliAfscheid groep 8 Andere activiteiten zijn o.a.: sporttoernooien, kunst en cultuur, projecten, voorleeswedstrijd.

12 Voortgezet onderwijs 1.Eerste oriënterende adviesgesprek (zonder kinderen) eind november: meningen ouder (-s)/verzorger (-s), leerkrachten, indicatoren als LOVS, toetsresultaten, cito- entreetoets(-en), voorlopig leerlingenrapport en de Plaatsingswijzer. 2.Informatiebijeenkomsten scholen, informatie volgt. 3.Open dagen scholen V.O. vanaf medio januari. 4.Eindgesprek medio februari: niveau en keuze school. 5.Eind februari: (Definitieve) Aanmelding : ouder (-s)/verzorger (-s), tegelijk met het Onderwijskundig Rapport en de Plaatsingswijzer naar de scholen voor V.O. 6.Cito Eindtoets: 21,22,23 april 2015 7.Uitslag Cito Eindtoets: medio mei

13 Ouderhulp Klas: Luizenouder (-s) wie wil? Klassenouder (-s) wie wil? Coach bij sporttoernooien Schoolkampbegeleiding: één ouder uit elke groep 8. Feesten Musical Afscheid groep 8 School: Bibliotheekhulp

14 Help……

15 Divers: Groep 8: Portfolio: verzamelen van alles wat er toe doet... Sociaal emotionele thema’s. Zonnetje van de week Samenwerking ouders en school Mail > handig, maar niet altijd… Noodnummers controleren Vragen Methodes en weektaak bekijken

16 Extra uitdaging! Diverse materialen, cursussen buitenlandse talen, pluspunters, werkboekjes, webopdrachten,

17


Download ppt "Informatieavond groep 8c 2014 - 2014 15 leerlingen 2 leerkrachten stagiaire?"

Verwante presentaties


Ads door Google