De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapraad H. Henricusschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapraad H. Henricusschool"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapraad H. Henricusschool

2 Agenda Medezeggenschapsraad in personen
Wat doet de Medezeggenschapsraad

3 Medezeggenschapraad? Wettelijk verplicht om een MR te installeren: Wet van 30 november 2006 (Stb 2006, 658) wijziging 1 aug 2014 (passend onderwijs) Statuten Sarkon en afgeleide specifiek per school Medezeggenschap betekent met de directie praten, beslissen, denken en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De medezeggenschapsraad is derhalve een beleidsvormend orgaan waarbij er recht is op instemming en advies op het SARKON / Henricus beleid en de uitvoering hierop.

4 Medezeggenschapsraad in personen samenstelling 2014-15
Adviseur Dennis Burger (directeur) Oudergeleding Frits van der Wilt (voorzitter) Menno Franke (vice vz) Monique Redeker (secretaris) Personeelsgeleding Betty Tops (sociale zaken) Kim van der Stoop (p&o) Kees Koorn (financiën) Gekozen voor een periode van 3 jaar

5 Rol van de MR Toetsen en Monitoren Initiëren
Toetsen van voorgesteld beleid aan het wettelijk kader (Wet MR Scholen) Toetsen van de uitvoering van bestaand beleid Monitoren van de operationele uitvoering Toetsen en Monitoren Initiëren van beleid, ideeën en mogelijkheden voor school Initiëren

6 MR Jaarplan en Jaarverslag
Per schooljaar is er een jaarplan van onderwerpen die besproken moeten worden Jaarplan Aan het eind van het schooljaar worden de resultaten van het plan in een jaarverslag vastgelegd. Jaarverslag

7 MR in het jaar verplichte onderwerpen
Kw3 Jaarverslag en Jaarplan Scholings- behoeften (Voortgang) Jaarplan school Kw4 Personeels& Mobiliteits- beleid Arbo- en verzuimbeleid Kw1 Evaluatie ontruimingsplan Veiligheid in en rond school Formatieplan Zorgplan Kw2 Meerjarig schoolplan Vakantierooster Schoolgids Evaluatie schooljaar En alle belangrijke zaken die in een jaar voorbijkomen; Inspectie , Nieuwbouw/BredeSchool

8 Vergaderschema schooljaar 2014 - 2015
week 37 maandag 8 september 19.30 45 3 november 03 12 januari 10 2 maart 17 20 april 26 22 juni Wist u dat het vrij is om een vergadering van de MR te bezoeken, zonder rechten dat dan weer wel Verslagen van de vergaderingen worden via DigiDuif rondgestuurd en staan in het jaarverslag

9 Rol van de MR bij de plannen Brede School
Plan brede school is een plan om op een locatie een school met additionele voorzieningen te realiseren van de Gemeente en de besturen van Surplus en Sarkon (De Kei, Henricus en Dentele). Door de MR van vooral De Kei en Henricus is bereikt dat wij een gesprekspartner zijn. En dat er daadwerkelijk inspraak is met de gemeente en de beide schoolbesturen. O.a. is bereikt dat er een matrix is waarin zaken worden afgewogen zoals Veiligheid, Locatie en Voorzieningen. De MR is sinds november 2013 betrokken. Het is uiteindelijk de gemeente die beslist waar de school komt en welk budget beschikbaar wordt gesteld. Tijdplanning bespreken brede school in gemeenteraad oktober 2014.

10 Heeft U vragen? Vandaag of op een ander moment, dat kan altijd.


Download ppt "Medezeggenschapraad H. Henricusschool"

Verwante presentaties


Ads door Google