De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profielkeuze informatieavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profielkeuze informatieavond"— Transcript van de presentatie:

1 Profielkeuze informatieavond
6 November 2014 Profielkeuze informatieavond

2 Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? Bronnen: dialoog met ouders/vrienden/ mentor/docenten/decaan, LC data, adviezen docenten, cijfers, aanbod vervolgopleidingen, instroomeisen, Internet, enz.

3 Keuzemomenten HAVO Keuze vervolgopleiding Keuze profiel
5 4 Keuze profiel 3 Keuze atheneum - havo 2 1

4 Keuzemomenten VWO Keuze vervolgopleiding Keuze profiel
6 5 4 Keuze profiel 3 Keuze atheneum - havo 2 1

5 Cultuur & Maatschappij
Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Dit profiel is bedoeld voor leerlingen die belangstelling hebben voor kunst, cultuur, maatschappelijke vakken, taal en rechten. Gedacht kan worden aan beroepen als leraar basis- of voortgezet onderwijs, maatschappelijk werker, reclamefotograaf, uitgever, illustrator, bibliothecaris of recreatiebegeleider. Economie & Maatschappij Dit profiel kan worden gekenschetst als ‘dé weg naar het zakenleven’. Leerlingen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in opleidingen en daarna in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. Gedacht kan worden aan beroepen als administrateur, functies bij een bank, commercieel medewerker, marketingmanager, hoteldirecteur, Europees secretaresse, belastingadviseur. Natuur & Gezondheid Dit profiel bereidt voor op opleidingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben. Gedacht kan worden aan de verpleging, laboratoriumwerk, milieukunde, landbouw en paramedische opleidingen, bij voorbeeld tot fysiotherapeut. Natuur & Techniek Het profiel Natuur & Techniek is een exact profiel, dat voorbereidt op technische beroepsopleidingen. Beroepen waaraan gedacht kan worden zijn aannemer, chemisch analist, verkeersvlieger, IT-specialist. Terminologie lijkt duidelijk maar soms toch vertekenend. Met NG is bijvoorbeeld zoveel meer mogelijk dan alleen iets in de gezondheidszorg. Vaak ook een gevoel wat je bij een profiel hebt. CM pretpakket, NT moeilijkste. U zult straks zien dat het ook vooral om de vakken gaat. Voel je je daar goed bij, kun je die aan en vind je ze leuk. Daar gaat het om. En met het oog op vervolgopleidingen . Ik zal op de website een overzicht plaatsen van alle HBO-opleidingen met de bijbehorende instroomeisen. Bijv. NT met economie kun je op een paar studies na alles doen. Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek

6 Introfilmpjes HU

7 Keuze voor welk profiel hangt af van:
Toekomstbeeld Capaciteiten Interesses Eisen van vervolgopleidingen

8 Begeleiding De mentor (in samenwerking met) De decaan De vakdocenten
Ouders/verzorgers

9 Tips voor ouders Bespreek de profielkeuze de komende weken
Praat over uw eigen loopbaan en werk Netwerk: meelopen / interview met een beroepsbeoefenaar Sterke/minder sterke kanten Lijstje met eisen t.a.v. later werk

10 Valkuilen Ik kies pas op het allerlaatste moment.
Ik kies iets wat mijn vrienden ook kiezen. Ik kies iets wat in ieder geval status heeft. Ik kies gewoon niet dan ….dan nemen anderen wel een beslissing voor me.

11 Bovenbouw Verschillen met onderbouw:
Schoolexamen begint in klas 4H / 4V Minder toetsen maar meer stof per toets Introductie van het PTA Kiest voor een profiel

12 Nieuwe regel in zak-slaagregeling en bevorderingsregeling
Je moet voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE) gemiddeld een voldoende (5,5) halen. Voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde en Rekenen mag je als eindcijfer (SE en CSE) maximaal één 5 hebben. Ten hoogste één vijf voor het eindcijfer van de basisvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één vijf voor Nederlands en Engels behaald mag worden. Een leerling is dus gezakt als a) er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; b) er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord. Dus: ook al heeft een leerling allemaal achten voor de andere vakken en een vier voor Ne/Eng/Wi, dan zakt hij toch!

13 Doorstroming WO HBO Master - Bachelor Bachelor VWO 6 HAVO 5 5 4 4 3 3
2 2 1 1

14 Begeleiding naar juiste keuze met decaan.net
Uitleg/demonstratie Decaan.net Leerlingen hebben zich geregistreerd OUDERS KUNNEN NU OOK REGISTREREN

15 Profielen op Het lyceum rotterdam

16 Alle leerlingen hebben bij ons op school een extra vak
Profiel bestaat uit Gemeenschappelijke vakken - Nederlands - Engels - Maatschappijleer - Lichamelijke opvoeding - CKV - Profielwerkstuk - Voor vwo: een extra vreemde taal Duits of Frans (1 van de 2) Profielvakken verplicht profielvak (PV) Profielkeuzevak (PK) Vrije ruimte vakken (VD) Alle leerlingen hebben bij ons op school een extra vak

17 Profielen havo 4 Het Lyceum Rotterdam 2015/2016
NT-profiel voor KUNST / WETENSCHAP Wiskunde B PV Natuurkunde PV Scheikunde PV Informatica PK/VD Biologie VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD EM-profiel voor KUNST / ONDERNEMEN Wiskunde A PV Geschiedenis PV Economie PV M&O PK Informatica VD Kunst/Frans/Duits (1 van 3) VD NG-profiel voor KUNST /WETENSCHAP Wiskunde A PV Scheikunde PV Biologie PV Natuurkunde PK Informatica VD Economie/Kunst (1 van 2) VD CM-profiel voor KUNST Geschiedenis PV Frans/Duits (1 van 2) PV Economie PK Kunst PK Informatica VD Wiskunde A VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

18 Profielen vwo 4 Het Lyceum Rotterdam 2015/2016
NT-profiel voor KUNST / WETENSCHAP Wiskunde B PV Natuurkunde PV Scheikunde PV Informatica PK/VD Biologie VD/PK Economie/Kunst (1 van 2) VD EM-profiel voor KUNST / ONDERNEMEN Wiskunde A PV Geschiedenis PV Economie PV M&O PK Informatica VD Kunst VD NG-profiel voor KUNST /WETENSCHAP Wiskunde A PV Scheikunde PV Biologie PV Natuurkunde PK Informatica VD Economie/Kunst (1 van 2) VD CM-profiel voor KUNST Wiskunde C PV Geschiedenis PV Economie PV Kunst PK M&O VD Informatica VD PV = profielvak verplicht, PK = profielkeuzevak, VD = vrije deelvak

19 Extra vakken binnen de drie richtingen
Kunst Tekenen & schilderen Digitale media / Informatica Filosofie Wanneer gekozen: Kunst Beeldend en Kunst Algemeen Wetenschap Digitale media / Informatica Filosofie Ondernemen Digitale media / Informatica Filosofie

20 Het Lyceum Rotterdam is uniek
Kunst - meer uren kunst naast de eindexamen vakken - binnen alle profielen het examenvak kunst te kiezen - schoolcertificaten voor de extra vakken - goede voorbereiding op eventuele kunstacademie Wetenschap - veel uren wetenschap naast de eindexamen vakken - goede voorbereiding op technische opleidingen - de loting verdwijnt, er wordt geselecteerd op extra activiteiten in de studierichting - goede contacten met HRO IPO Ondernemen - uren ondernemen naast de eindexamen vakken - officieel EBCL certificaat (European Business Competence* Licence) - contacten met business georiënteerde opleiding zoals IBM

21 Planning 6 mei Internationale Anti Dieet Dag
In de slc-lessen (en thuis) starten met decaan.net begeleidt door de mentor. In slc-lessen in gesprek met leerlingen uit de bovenbouw over hun keuze vorig jaar. Bekijken en bespreken resultaten decaan.net. Advies vakdocenten en mentor bij rapport. Voorlopige profielkeuze in januari. Definitieve profielkeuze eind maart. 6 mei Internationale Anti Dieet Dag


Download ppt "Profielkeuze informatieavond"

Verwante presentaties


Ads door Google