De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fotosynthese en overige processen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fotosynthese en overige processen."— Transcript van de presentatie:

1 fotosynthese en overige processen

2 deze organismen noemen we: foto-autotroof
in woorden Fotosynthese is een proces waarin lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide en water om te zetten in koolhydraten, zoals glucose 6H2O + 6CO2 + licht → C6H12O6 + 6O2 in groene planten en sommige bacteriën deze organismen noemen we: foto-autotroof

3 organen voor fotosynthese

4 chloroplast (bladgroenkorrel)

5 2 reacties Lichtreactie Donkerreactie
lichtreactie met 2 fotosystemen die lichtenergie gebruiken Op membranen van thylakoïd Donkerreactie donkerreactie vindt plaats in licht maar heeft dat niet nodig In stroma van het chloroplast

6 begin fotosynthese: fotosysteem II

7 begin fotosynthese: fotosysteem II
stap 1: fotosysteem II in een chlorofylpigment absorbeert een foton (lichtdeeltje) chlorofylpigmenten zitten in de thylakoidmembraan

8 begin fotosynthese: fotosysteem II

9 fotosysteem II energie van foton wordt door pigment opgenomen: elektron raakt 'in aangeslagen' toestand chlorofylmolecuul (P680) geeft dit elektron af aan elektronen-acceptor (Feofytine) deze elektronen met hoge energie komen in keten van redoxreacties: elektronentransportketen

10 lichtreactie lichtenergie wordt omgezet in chemische energie
water wordt gesplitst in protonen, elektronen en zuurstof: dit heet fotolyse protonen en elektronen worden gebruikt om ATP en NADPH te maken O2 wordt niet meer gebruikt

11 fotosysteem I elektronentransportketen (ETC) komt via cytochroom-bf uit in fotosysteem I in fotosysteem I worden deze elektronen gebruikt om NADPH te vormen

12 begin fotosynthese: fotosysteem II

13 BINAS

14 Eindresultaat 12x lichtreactie
12 H2O + 12 NADP + 18 ADP + 18 Pi + licht NADPH ATP + 6 O2 Nodig voor donkerreactie

15 NADPH NADPH is belangrijkste reductor in cellen
chlorofyl houdt hieraan een tekort aan elektronen over, deze worden teruggewonnen uit andere reductoren: de fotolyse van water: 2 H2O → O2 + 4 H+ + 4 e-

16 http://bioplek lichtreactie
Fotosynthese lichtreactie

17 samenvatting

18 Fotosynthese Donkerreactie
Voor 1x de donkerreactie is 12x de lichtreactie nodig!! 6CO NADPH ATP  C6H12O6 + NADP + 6H2O + 18 ADP + 18 Pi

19 Calvin-cyclus = donkerreactie
De cyclus moet 6x doorlopen worden om uiteindelijk 1 molecuul glucose te maken Calvin-cyclus = donkerreactie

20 Fotosynthese Samengevat:
12 H2O + 12 NADP + ADP + Pi + licht NADPH2 + ATP + 6 O2 6 CO NADPH2 + ATP  C6H12O NADP + 6 H2O + ADP + Pi Netto: 12 H2O + 6CO2 + licht  C6H12O6 + 6H2O + 6 O2

21 Fotosynthese Dat we 6H2O rechts en links niet moeten verrekenen laten de purperenzwavelbacteriën zien: 12 H2S + 6CO2 + licht  C6H12O6 + 6H2O + 12 S


Download ppt "Fotosynthese en overige processen."

Verwante presentaties


Ads door Google