De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom gndjfgnfnggdgsg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom gndjfgnfnggdgsg."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom gndjfgnfnggdgsg

2 Inhoud van de avond Agenda Huiswerk YAG, schoolkamp en musical
CITO eindtoets Persoonlijke leerdoelen Voortgezet onderwijs en schooladvies

3 Wanneer op school/ wanneer thuis?
Agenda Doel van het gebruik Wat komt in de agenda? Wanneer op school/ wanneer thuis? Doel: kinderen te laten wennen aan zelf plannen en notities maken. Ze leren hun werk zelf te organiseren. Ze leren zelf verantwoordelijkheid te dragen. Wat: alle taken die op school moeten worden afgemaakt. Boekbesprekingen en spreekbeurt Toetsen waarvoor thuis geleerd moet worden Materiaal wat van thuis moet worden meegebracht (fiets, hv materiaal) Kinderen hebben hiervoor een blauwe en een rode pen Elke dag op school en elke dag weer mee naar huis

4 Oefenboekje persoonlijke leerdoelen
Huiswerk Blokboek taal Staartdelingen Oefenboekje persoonlijke leerdoelen Blokboek taal staat elke dinsdag op het lesrooster. Gemaakte bladzijden worden nagekeken, nieuwe bladzijden worden uitgelegd. Als kinderen tussentijds toch nog vragen hebben, brengen zij het blokboek mee naar school. Iedereen heeft een hulpblad gekregen waar alle voorkomende begrippen op staan vermeld. Binnenkort maken we een start met staartdelingen. Kinderen maken 1 blad per week. Bespreken en instructie staat op vrijdag in het lesrooster. Het laatste huiswerk is gekoppeld aan de persoonlijke leerdoelen. Hier vertel ik later meer over.

5 YAG, schoolkamp en musical
Doelen YAG in groep 8 Schoolkamp 2015 Musical Doelen YAG: ervoor zorgen dat de groep zich werkelijk 1 groep voelt. Kinderen zitten gemixt door elkaar. Daarnaast groepsactiviteiten waarbij kinderen elkaar goed leren kennen. Dit ben ik is een voorbeeld. Veel werken in kleine groepjes. Samen buiten spelen stimuleren. Taakspel wordt ingezet om de taak-werkhouding te bevorderen. YAG staat ongeveer een half uur op het rooster. Hulpouder Corinne is hierin ondersteunend in de klas. Gekozen voor een ouder die zelf geen kinderen heeft in de groep, zodat de kinderen tijdens de activiteiten echt zichzelf kunnen zijn. Vorig jaar was ze kartrekker bij de musical, hier zal ze dit jaar ook weer wat in gaan betekenen, natuurlijk samen met de ouders die zich daarvoor op hebben gegeven. Schoolkamp is dit jaar van woensdag 10 t/m vrijdag 12 juni. Eerder dan andere jaren, zodat we nog voldoende tijd hebben om de puntjes op de i te zetten bij de musical. Kamp is bij Zonnewende in St Michelsgestel. Collega Yvonne sluit aan als begeleiding.

6 CITO Eindtoets Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling
Deelname Alle leerlingen van groep 8 (verplicht). Eventueel mogelijkheid tot een niveautoets, auditieve toets of vergroting. Tijd 21, 22 en 23 april (oefencito is in december). Afname Schriftelijk op school door de leerkracht. Toetsonderdelen Rekenen Getalbegrip Hoofdrekenen Rekenen allerlei: procenten, breuken en geld Taal Spelling Woordenschat Begrijpend lezen Schrijven van teksten Studie- vaardigheden - Gebruik van informatiebronnen, studieteksten, grafieken, schema’s, kaartlezen, tabellen, woordenboek etc. Wereld- Oriëntatie Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurkennis Geestelijke stromingen

7 Centraal door de computer CITO in Arnhem. Rapportage
Verwerking Centraal door de computer CITO in Arnhem. Rapportage Schriftelijk aan school en via school aan ouders (na de meivakantie). Om de kinderen te laten wennen aan cito vraagstellingen wordt er naar de oefencito 10 minuten per dag klassikaal geoefend met enkele cito vraagstukken.

8 Persoonlijke leerdoelen
Persoonlijke leerdoelen a.d.h.v. de Entreetoets en het voorlopig adviesgesprek Thuis oefenen Op school uitwisselen Links naar websites om te oefenen Oefenboekjes voor: Begrijpend lezen Rekenen Woordenschat Alle kinderen hebben bij het adviesgesprek persoonlijke leerdoelen opgesteld. Hier gaan we binnenkort mee aan de slag. Alle kinderen krijgen hiervoor een oefenboekje mee naar huis waar ze wekelijks ongeveer 10 tot 20 minuten aan werken. Elke vrijdag komt het oefenboekje mee naar school en dit wordt in kleine groepjes nabesproken en gecontroleerd. Op de klassenwebsite worden links naar websites geplaatst waar de kinderen thuis kunnen oefenen. Oefenboekjes voor begrijpend lezen, rekenen en woordenschat. Op gebied van spelling wordt er een groepsplan gemaakt voor de hele klas waar we extra tijd voor maken binnen het lesrooster.

9 Onderwijs in Nederland

10 Onderwijs in Nederland

11 Profiel van een VMBO-leerling Beroepsgericht (PRO/kader/basis)
Vaak moeite met theorie, is gericht op praktijk. Heeft gestructureerd werken nodig Leerstof in kleine stapjes Kan zelfstandig werken onder strakke en duidelijke begeleiding

12 Profiel VMBO-leerling Theoretisch gericht/MAVO
Theoriegerichte aanpak, maar wel gericht op middelbaar beroepsonderwijs Wel enige vrijheid in leren, met een duidelijke structuur Nieuwsgierig naar praktische oplossingen Doorstromen naar Havo mogelijk

13 Profiel Havo-leerling
Wil een tastbare en concrete prestatie. Maakwerk ligt beter als grote hoeveelheden leerwerk. Het ene leergebied kan beter zijn dan het andere. Wordt opgeleid voor Hoger Beroeps Onderwijs

14 Profiel Atheneum-leerling
Plezier heeft in het verwerven van kennis en het oplossen van lastige problemen. Hoog scoort op alle aspecten van het leergedrag en in alle gebieden. Heeft een hoog abstractieniveau Wordt opgeleid voor universitaire studie

15 Profiel Gymnasium-leerling
Is een atheneumleerling plus: Een extra sterke aanleg voor taal Een nog hoger leertempo, (meer vakken in dezelfde tijd).

16 LWOO LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Kleinere groepen
Minder verschillende leerkrachten voor de klas Mentor geeft meer uren les Wekelijks teamoverleg/lln bespreking Handelingsplan Dus meer aandacht en begeleiding. Hetzelfde programma en diploma als Basis, Kader, TG Elke V.O. school vult dit op een eigen manier in. Leerlingen die eventueel in aanmerking komen voor LWOO, krijgen een aanvullend onderzoek op de nieuwe middelbare school. Dit alles wordt pas na de aanmelding van het kind in werking gezet.

17 Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking?
Criteria: IQ tussen 80-90 2 leerachterstanden van 25% of meer (begr.lezen en/of rekenen) IQ tussen Tevens soc. emotionele problematiek vereist IQ tussen 75-80 Overgangsgebied (Vangnetconstructie) Plaatsing in basisberoepsgerichteleerweg met LWOO, maar indicatie voor PRO. Contract met ouders wordt ondertekend.

18 Schooladvies 24 t/m 26 februari
Schoolloopbaan Leerlingvolgsysteem Entreetoets Oefencito Sociaal-emotioneel Taak-werkhouding Welbevinden Betrokkenheid Na de afname van de citotoetsen in januari ga ik samen met Maria, intern begeleider en Leon, directeur aan de slag met het schooladvies. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 24, woensdag 25 en donderdag 26 februari. Dit advies wordt opgebouwd op basis van een aantal zaken: Het leerlingvolgsysteem, de cito-scores. Er wordt met name gekeken naar de Cito e7 en m8 De entreetoets Oefencito

19 Toelating Toelatingseisen: 1. Het advies van de basisschool.
2 Wat betekent de uitslag van de Cito Eindtoets? Aanmelding: Na het adviesgesprek op school met ouders en kind op 24, 25 en 26 februari 2015 Door ouders (en leerling) met: aanmeldingsformulier (persoonlijke gegevens). onderwijskundig rapport (advies- en toetsgegevens). uittreksel van het bevolkingsregister

20 Schoolkeuze Schoolkeuze: ouders en kinderen
open dagen (affiches op school, informatie van scholen, websites scholen) open lesmiddagen, lesmiddagen vanuit school ouderavonden informatieboekjes scholen Data voor de open dagen staan op de website van de klas. Zodra er meer data bekend zijn, worden deze hier aangevuld. Rondleiding Commanderij College, beide locaties Doe-ochtend op het Fioretti College Open lesmiddag op het Zwijsen college.

21 Bedankt voor uw aandacht!
Vragen? Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom gndjfgnfnggdgsg."

Verwante presentaties


Ads door Google