De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 4 VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 4 VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 4 VWO

2 Profielen Voorbereidend Wetenschappelijk in:
C&M: Cultuur en Maatschappij E&M: Economie en Maatschappij N&G: Natuur en Gezondheid N&T: Natuur en Techniek

3 gemeenschappelijk deel
Profielen profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel + profielwerkstuk

4 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Frans of Duits of klassieke taal Culturele & Kunstzinnige Vorming (4-5V) of Klassieke Culturele Vorming Algemene Natuurwetenschap (4V) Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer (4V) Profielwerkstuk (5-6V)

5 Profieldeel C&M Geschiedenis Wiskunde A of C
Aardrijkskunde of Economie Keuze uit: Frans, Duits, Grieks, Latijn, Tekenen, Muziek, Drama

6 Profieldeel E&M Geschiedenis Economie Wiskunde A of Wiskunde B
Keuze uit: Frans, Duits, Aardrijkskunde, Management & Organisatie

7 Profieldeel N&G Scheikunde Biologie Wiskunde A of Wiskunde B
Keuze uit: Aardrijkskunde Natuurkunde (i.c.m. Wiskunde B)

8 Profieldeel N&T Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Keuze uit:
Wiskunde D, Informatica, Biologie

9 Vrije deel Minimaal 1, zo mogelijk 2 examenvak(ken) die geen deel uitmaken van het gemeenschappelijk deel of van het profieldeel

10 Toetsen en cijfers in 4V Voortgangstoetsen tellen mee voor het rapport en de overgang naar 5V, niet voor het schoolexamen: FA, DU, EN, LA, GR, WI, NA, SK. Iedere toets heeft een weegfactor in Magister Schoolexamentoetsen (SE) in PTA voor: NE, AK, EC, GS, BI, M&O, INF, ANW, TE, DR, MU Gewicht bepaald door percentage van SE

11 PTA en schoolexamen Eindexamen bestaat uit: Centraal Examen (CE),
Schoolexamen (SE) Rekentoets Toetsvormen Schoolexamen: SE, PO, HA

12 Toetsvormen Schoolexamen (SE): beoordeling met cijfer, herkansbaar
Praktische Opdracht (PO): werkstuk, presentatie o.i.d., beoordeling met cijfer Handelingsdeel (HA): activiteit en/of verslag daarvan dat ‘naar behoren’ gedaan moet zijn.

13 Planning SE’s Meeste SE’s in de SE-dagen - de eerste vanaf wo. 22 oktober SE’s INF, DR, MU, TE in reguliere lessen Bij ziekte moet contact worden opgenomen op de dag zelf, via apart telefoonnummer Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld. Formulier via website.

14 Overgangsnormen Leerling is bevorderd, bij alle cijfers 6 of hoger, of
1x5 is en alle overige vakken 6 of hoger, of er 1x4 of 2x5, of 1x5 en 1x4 en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste een 6.0 is.

15 Overgangsnormen Bevordering bovendien alleen mogelijk bij:
Maximaal één tekort (1x5) in de vakken NE, EN en WI Voldoende beoordelingen voor LO, CKV, LOB Zie ook website

16 Herkansing Alleen mogelijk aan het eind van het schooljaar bij één SE.
Herkansing kan worden ontzegd: bij te laat inleveren van PO’s bij ongeoorloofde absenties tijdens schooldagen in kader verzuimbeleid na waarschuwing afdelingsleider

17 Studiehuis&Mediatheek
Nuttige besteding van tussenuren Maken huiswerk Werken aan handelingsdelen Lezen van literatuur Studeren voor schoolexamens

18 Contact&Begeleiding Magister: cijfers en absenties
Leerlingadministratie: ziekmeldingen Mentor: eerste aanspreekpunt Decaan: voor LOB Afdelingsleider: verlof etcetera

19 Actuele speerpunten: Verbetering examenresultaten
Verbetering taal- rekenvaardigheid Meer dan cijfers alleen > deelname aan culturele activiteiten deelname aan LAPP-top Universiteit Leiden

20 Resterende vragen ? Bij mentor, decaan of afdelingsleider
- informatie over LOB door decaan - informatie over Ouderraad - bijeenkomst met mentoren: 4V-EC de heer L. van Liempt 4V-NA de heer M. Duijnstee 4Vc de heer R. Visser


Download ppt "Informatieavond 4 VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google