De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 4 Havo Welkom in de Tweede Fase. Programma Binnenkomst Algemene informatie 4H door mw. A.M. de Wit, afdelingsleider Informatie LOB door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 4 Havo Welkom in de Tweede Fase. Programma Binnenkomst Algemene informatie 4H door mw. A.M. de Wit, afdelingsleider Informatie LOB door."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 4 Havo Welkom in de Tweede Fase

2 Programma Binnenkomst Algemene informatie 4H door mw. A.M. de Wit, afdelingsleider Informatie LOB door mw. A.E.M. Engel, decaan Havo Informatie werkweek door mw. A.P. Ferrari Kennismaking met de mentor in een lokaal

3 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

4 profiel deel gemeenschappelijk deel vrij deel Opbouw Profiel

5 Gemeenschappelijk Nederlands Engels CKV Lichamelijke Opvoeding Maatschappijleer Profielwerkstuk (5 Havo)

6 Profiel C&M Geschiedenis Duits of Frans Aardrijkskunde of Economie Keuze uit: Muziek,Tekenen, Drama of Duits/Frans

7 Profiel E&M Economie Geschiedenis Wiskunde A of Wiskunde B Keuze uit: M&O, Aardrijkskunde, Frans of Duits

8 Profiel N&G Scheikunde Biologie Wiskunde A of Wiskunde B Keuze uit: Aardrijkskunde of Natuurkunde

9 Profiel N&T Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Keuze uit: Wiskunde D, Informatica of Biologie

10 Vrije ruimte Minimaal 1 vak dat niet eerder is gekozen

11 Toetsvormen in 4H Voortgangstoetsen – –Proefwerken en so’s – –EN, FA, DU, WI, NA, SK Schoolexamentoetsen (SE of PO) – –Toetsen tellen mee voor het schoolexamen – –NE, GS, AK, BI, EC, M&O, MA, INF, DR, MU, TE Handelingsdeel – –Activiteit en/of verslag dat naar behoren moet zijn – –CKV en LO

12 PTA Programma van toetsing en afsluiting Vanaf 1 oktober op de site Overzicht van schoolexamentoetsen per vak Voortgangstoetsen staan er n iet in

13 Schoolexamens Vinden grotendeels plaats in de SE-perioden (eerste SE-periode start op 22 oktober) 4 keer een SE-periode Bij ziekte moet telefonisch contact worden opgenomen op de dag zelf. 06-46227668 Eventuele afwezigheid bij een toets moet schriftelijk door de ouders/verzorgers worden gemeld/verklaard. Formulier via site.

14 Herkansingen 4H: 2 herkansingsmomenten – –1 herkansing na periode 2 – –1 herkansing na periode 4 alleen grote SE’s en PO’s zijn herkansbaar bij te laat inleveren PO kost dit automatisch een herkansing ongeoorloofde absenties kan een herkansing kosten

15 Overgangsnormen Voor de examenvakken (alle vakken met een cijfer), inclusief MA moet gelden: Alle cijfers 6 of hoger of 1 x 5, overige vakken 6 of hoger of 1 x 4 of 2 x 5, of 1 x 5 en 1 x 4, overige vakken 6 of hoger en het gemiddelde is tenminste 6,0 Verder moet ook gelden: Niet meer dan 1 X 5 voor EN, NE en WI Schoolrekentoets in 4H minimaal een 5 CKV, LO en LOB zijn afgerond met een voldoende

16 Verplicht aantal uren hangt af van de studielasturen Registratie St= in Magister Studiehuis/Mediatheek

17 Nuttige besteding van tussenuren Maken huiswerk Werken aan handelingsdelen Lezen van literatuur Studeren voor voortgangstoetsen of SE´s

18 Begeleiding De mentor houdt U op de hoogte over de prestaties. U kunt zelf ook met de mentor in contact treden. De vakdocenten kunt u spreken op de spreekavonden Via de decaan, mw. Engel, kan informatie worden verkregen over vervolgopleidingen en beroepsprofielen. Via zorgcoördinator worden leerlingen begeleid die daar sociaal-emotioneel behoefte aan hebben. En U kunt in contact treden met mij als afdelingsleider.

19 mededelingen Vrijstelling schoolexamenvakken voor doubleurs Rekentoets  rekensteun in 4 havo Juiste balans: schoolwerk – hobby’s – werk – even niets Betrokkenheid is belangrijk

20 Mentoren 4 havo 4Hamw. Göttgens lok. 007 4Hbmw. Tournélok. 104 4Hcmw. Markwatlok. 101 4Hddhr. Postemalok. 114 4Hedhr. Ahlerslok. 105 4Hfmw. van der Knaaplok. 103 4Hgdhr. Jansenlok. 107


Download ppt "Informatieavond 4 Havo Welkom in de Tweede Fase. Programma Binnenkomst Algemene informatie 4H door mw. A.M. de Wit, afdelingsleider Informatie LOB door."

Verwante presentaties


Ads door Google