De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR Vlinderbos jaarverslag 2009 – 2010. Wij zijn de MR! Oudergeleding: Carel Albertscontactpersoon Ouderraad Hans Waldercontactpersoon Directie Jeroen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR Vlinderbos jaarverslag 2009 – 2010. Wij zijn de MR! Oudergeleding: Carel Albertscontactpersoon Ouderraad Hans Waldercontactpersoon Directie Jeroen."— Transcript van de presentatie:

1 MR Vlinderbos jaarverslag 2009 – 2010

2 Wij zijn de MR! Oudergeleding: Carel Albertscontactpersoon Ouderraad Hans Waldercontactpersoon Directie Jeroen Oudheusden voorzitter en contactpersoon Bestuur Personeelsgeleding: Anouk van Staalduinen Joyce Stoeltie tot 2009-2010 Jacqueline van der Vlistvanaf dit schooljaar

3 Wet medezeggenschap op scholen Aan de school is verplicht een MR verbonden De MR is bevoegd om alle schoolgerelateerde zaken te bespreken, hierover voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. De MR heeft als taak om openheid en onderling overleg op school te bevorderen. De MR Vlinderbos bestaat uit 2 leerkrachten en 3 ouders Instemmings- en adviesbevoegdheid verschilt per onderwerp en ‘geleding’

4 Instemming van de hele MR Wijziging van de onderwijskundige doelstellingen Vaststelling of wijziging van het schoolplan, leerplan en Zorgplan Wijziging van beleid m.b.t. werkzaamheden door ouders op school Fusie of wijziging in structuur

5 Instemming van de personeelsgeleding Vaststelling of wijziging van beleid en regelingen voor o.a.:  Samenstelling formatie  Taakverdeling en taakbelasting  Verlof  Nascholing  Beoordeling en beloning  Functiehuis

6 Instemming van de oudergeleding Vaststelling of wijziging van beleid en regelingen voor o.a.:  Ouderbijdrage en de bestemming daarvan  Schoolgids  Onderwijstijden  Voorzieningen voor leerlingen  Voorziening voor tussenschoolse opvang  De grondslagen van de school

7 Advies van de MR is nodig bij vaststelling of wijziging van beleid en regelingen voor o.a.:  De organisatie van de school  Lesrooster  Meerjarig financieel beleid  Krimp of uitbreiding van werkzaamheden  Onderwijskundige projecten / experimenten

8 Schoolplan Vanaf het schooljaar 2008 wordt door het bestuur en directie het schoolplan gebruikt. In dit vierjaren plan komen alle beleidsaspecten, te weten onderwijskundig, personeel, organisatie, financieel en kwaliteit aan bod. Middels dit schoolplan is de directie in staat de school planmatig te besturen en ook worden de activiteiten geëvalueerd om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. De MR is positief over deze werkwijze die veel inzicht geeft in de onderwerpen waaraan door de directie en het team gewerkt wordt. Het algehele beeld is positief en wordt jaarlijks tweemaal door de directie toegelicht.

9 Schooljaar 2009 - 2010 De M.R. heeft afgelopen jaar 5 vergaderingen gehouden. Vaste onderwerpen: Schoolgids, begroting ouderbijdrage en de bestemming Ouderbijdrage, Zorgplan, Formatieplan en Vakantieplanning. De directie wil het personeelsbeleid verder professionaliseren door aandacht te geven aan competentiegericht werken, scholingsbeleid en de mogelijkheid te bieden aan de teamleden om een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken. Onder de naam functiemix wordt dit vormgegeven. Deze nieuwe systematiek is dit jaar voor het eerst aan het team voorgelegd en wordt komend schooljaar met de MR personeelsgeleding verder besproken en ingevuld. Aan het eind van het schooljaar is afscheid genomen van Joyce. Jacqueline zal haar opvolgen vanuit het team

10


Download ppt "MR Vlinderbos jaarverslag 2009 – 2010. Wij zijn de MR! Oudergeleding: Carel Albertscontactpersoon Ouderraad Hans Waldercontactpersoon Directie Jeroen."

Verwante presentaties


Ads door Google