De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Doelstelling Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Doelstelling Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Doelstelling Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

2 Inhoud Inleiding Doelstelling Organisatie Planning Projectonderdelen
Fasering / bereikbaarheid woningen Communicatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

3 Inleiding Inleiding Doelstelling De gemeente Coevorden heeft besloten om de riolering, de wegverharding en de verkeersveiligheid in uw dorp te verbeteren. Dit houdt in grote lijnen in dat de bestaande wegen worden gereconstrueerd en dat het bestaande vuilwater riool wordt vervangen door een nieuw aan te leggen riool en dat er eveneens een regenwaterriool wordt aangelegd. Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

4 Doelstelling Inleiding Doelstelling De gemeente Coevorden heeft het project “Afkoppelen ‘t Haantje” gestart met als hoofddoelstelling: Vervangen van het bestaande vuilwater riool Aanleg van een nieuw regenwaterriool Reconstrueren van de bestaande wegen Overige doelstellingen: Verbeteren verkeersveiligheid Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

5 Organisatie Inleiding Doelstelling De organisatie van het project “Afkoppelen ‘t Haantje” is als volgt onderverdeeld: Planvorming: Gemeente Coevorden Voorbereiding / ontwerpfase: Gemeente Coevorden Projectleiding: Gemeente Coevorden Realisatie: Hoornstra Aann.mij BV Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

6 Planning Tijdsduur per fase Voorbereidende werkzaamheden week 33
Inleiding Doelstelling Organisatie Tijdsduur per fase Voorbereidende werkzaamheden week 33 Hoofdriool en puinfundering rijbaan week 33 t/m 42 Straatwerk rijbaan week 42 t/m 52 Nieuwe deklaag brug week 46 Parkeerplaatsen de Snikke week 47 t/m 48 Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

7 Projectonderdelen Project grens b. Opbreken bestaande verharding
Inleiding Doelstelling Organisatie Project grens b. Opbreken bestaande verharding c. Aanleg nieuw dwa / rwa riool Aanbrengen nieuwe verharding Verkeersmaatregelen Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

8 Projectonderdelen Projectgrens Inleiding Doelstelling Organisatie
Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

9 Projectonderdelen b. Opbreken bestaande verharding
Inleiding Doelstelling b. Opbreken bestaande verharding De asfaltweg in het Haantje wordt verwijderd en na aanleg van het nieuw riool worden de wegen in gebakken klinkers uitgevoerd. Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

10 Projectonderdelen c. Aanleg nieuw DWA / RWA riool
Inleiding Doelstelling c. Aanleg nieuw DWA / RWA riool Organisatie Planning In de nieuwe situatie zullen er in de rijbaan 2 rioolstelsels worden aangebracht; Regenwater riool (t.b.v. kolken en dakafvoeren) Vuilwater riool (t.b.v. wasmachine, douche, keuken etc.) Projectonderdelen Fasering Communicatie

11 Projectonderdelen d. Aanbrengen nieuwe verharding
Inleiding Doelstelling d. Aanbrengen nieuwe verharding De wegen worden opnieuw aangelegd met de volgende materialen: Nieuwe gebakken klinkers ‘t Haantje rijbaan Asfaltverharding de Brug Oranjekanaal Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

12 Projectonderdelen e. Verkeersmaatregelen
Inleiding Doelstelling e. Verkeersmaatregelen In de hoofdrijbaan worden een aantal verkeersremmende maatregelen aangebracht; Verhoogde drempels in afwijkende kleurstelling Komgrens Kruising met de Snikke Dorpshuis Kruisingsvlakken in afwijkende kleurstelling Kruising met de Veenweg Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

13 Fasering / bereikbaarheid woningen
Inleiding Doelstelling Het doorgaand rijverkeer ‘t Haantje zal gedurende de werkzaamheden gestremd zijn. Het verkeer zal middels bebording worden omgeleid. Om u als bewoner zo optimaal mogelijk bij uw woning te kunnen laten komen tijdens de werkzaamheden zal de volgende werkwijze worden gehanteerd; Opbreken asfaltverharding (woning bereikbaar over de oude puinfundering) Aanbrengen riool en nieuwe puinfundering (woning bereikbaar over oude en nieuwe puinfundering) Aanbrengen straatwerk (woning bereikbaar over nieuwe puinfundering en nieuw aangebracht straatwerk) De werkzaamheden zullen starten ter plaatse van de brug en vervolgens richting Noord Sleen worden uitgevoerd. Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

14 Communicatie Inleiding Doelstelling Om het project zo optimaal mogelijk uit te voeren zal de nodige zorg worden besteed aan communicatie met u als bewoners alsmede andere verkeersdeelnemers. Dit zal als volgt worden bereikt; Goede afzettingen Duidelijke omleidingen Vooraf geïnformeerd worden voordat wegen worden afgesloten Vooraf geïnformeerd worden als wegen worden opgebroken Daarnaast wordt er voor gezorgd dat de huisvuilcontainers gedurende de uitvoeringsperiode volgens het gebruikelijke schema worden geleegt De directie/toezicht namens de gemeente Coevorden wordt uitgevoerd door de heer M. Kort De uitvoerder van Hoornstra is de heer M. Paulusma In de bewonersbrief die u voorafgaand ontvangt zijn de diverse telefoonnummers van de gemeente en Hoornstra opgenomen Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

15 Gelegenheid tot stellen van vragen
Communicatie Inleiding Doelstelling Gelegenheid tot stellen van vragen Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie

16 Samen maken we er werk van!!
Inleiding Samen maken we er werk van!! U als bewoners!! Doelstelling Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering Communicatie Presentatie opgesteld door Hoornstra Aann.mij BV


Download ppt "Inleiding Doelstelling Organisatie Planning Projectonderdelen Fasering"

Verwante presentaties


Ads door Google