De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Republiek versus Frankrijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Republiek versus Frankrijk"— Transcript van de presentatie:

1 Republiek versus Frankrijk
Deelprestatie 2 – NL/GS Themagroep

2 Inhoudsopgave Sociale lagen in beide landen
Bestuursvorm van beide landen Bestuurs schema beide landen Verschillen en overeenkomsten Begrippen : Regenten Staten-Generaal van Nederland Raadspensionarissen Stadhouder Vroedschap Absoluut vorst Droit-Divin Intendanten Standenvergadering van Frankrijk

3 Sociale lagen in Nederland

4 Sociale lagen in Frankrijk

5 Bestuursvorm Frankrijk
Regeringsvorm van Frankrijk  Frankrijk had de besturingsvorm; Het absolutisme. Bij het absolutisme is er één koning die alles beslist. Die koning heeft dan alle macht. De vorst is niet gebonden aan wetten. En heeft ook geen verantwoordelijkheid voor de burgers. De enige verantwoordelijk die hij had was voor god. Iedereen gehoorzaamd de koning dan ook, dit komt door het Droit Divin. Droit Divin betekent: goddelijk recht. En daarmee lieten absolute vorsten zien hoe ze over zichzelf dachten. Ze geloofde dat god hen had uitgekozen om over iedereen te regeren. Niemand stond boven een absolute vorst. Hij had alle macht.  

6 Bestuursvorm Nederland
Regeringsvorm van Nederland Republiek is een regeringsvorm waarbij het land bestuurd word door gekozen leiders. De republiek der Nederlanden bestond uit gewesten. De regenten hadden bijna alle macht in Nederland en zij waren de bestuurders over de gewesten, Zeeland, Holland, Gelderland, Utrecht, Drenthe, Overijssel, Friesland en Groningen. Alle gewesten hadden eigen wetten. Als het ging om de politiek of verdediging van het land stuurden de gewesten de regenten naar de Algemene staten in Drenthe. Ieder gewest mocht bij het stemmen over de voorstellen één stem uitbrengen. De meeste landen om Nederland heen vonden de regeringsvorm van Nederland maar niks. Zij vonden dat een land een “allesheerser” nodig had.

7 Bestuurs schema Nederland

8 Bestuurs schema Nederland

9 Bestuurs schema Frankrijk

10 Verschillen Republiek der Nederlanden Frankrijk
Macht bij regenten (meerderen) Macht bij koning (1 persoon) Bestuur per gewest (eigen wetten en regels) Centraal aangestuurd (wetten voor heel Frankrijk) Demoncratie (stemmen over voorstellen via de Staten-General) Geen demoncratie (de wil van de koning is de wet) Protestants (behalve Generaliteitslanden waren Katholiek) Katholiek

11 Overeenkomsten Republiek der Nederlanden Frankrijk
Staten-Generaal (vergadering van de verschillende gewesten) Staten-Generaal (vergadering van verschillende staten) Kleine groep van de bevolking is rijk en heeft de macht (regenten) Kleine groep is rijk en heeft de macht (de koning en aantal adelen) Het gewone volk had geen inspraak Het volk had geen inspraak Gelaagdheid (regenten, de gegoede burgerij, de kleine burgerij en het gemeen) Gelaagheid (de adel, geestelijke en het volk) Centrale wetten (wetten via Staten-Generaal gelden voor de hele republiek) Wetten gelden voor het hele land

12 Begrippen

13 Regenten Regenten zijn bestuurders van Nederlanden in de 17e en 18e eeuw

14 Staten-Generaal van Nederland
De Staten-Generaal is een volksvertegenwoordiging voor Nederland. Een volksvertegenwoordiging is eigenlijk een soort politieke partij. De burgers kiezen de mensen die in de Staten-Generaal zitten.

15 Raadpensionarissen Raadspensionarissen waren adviseurs in de steden en gewesten van de Nederlanden in de 16e, 17e en 18e eeuw. Tussen de raadpensionarissen en stadhouders (vooral die van Holland) bestonden soms meningsverschillen. Daarbij ging het bijna altijd om de macht in de Republiek. Stadhouders wilden een grotere macht binnen de Republiek krijgen. De raadpensionarissen stonden aan de kant van de regenten.

16 Stadhouder Een stadhouder is een plaatsvervanger van de vorst in een gewest.

17 Vroedschap Een vroedschap is een raad die het bestuur advies geeft. Het stadsbestuur bestond uit de vroedschap en andere bestuurders als burgemeesters, de schout en schepenen. Het is te vergelijken met de gemeente van nu.

18 Absoluut vorst Een absoluut vorst is een erfelijk bestuurder.

19 Droit-Divin Droit Divin is een goddelijk recht waarmee absolute vorsten lieten zien hoe ze over zichzelf dachten. Ze geloofden dat god hen had uitgekozen om over het land te regeren. Een absolute vorst vond dat hij geen verantwoordelijkheid had voor de bevolking. Hij had alleen verantwoordelijkheid voor God. Als je tegen de absolute vorst in ging, ging je ook tegen god in en dat wilde niemand.

20 Intendanten In het algemeen gebruiken we intendanten voor hooggeplaatste functionarissen die de leiding hebben over een stad of provincie. Lodewijk had ook intendanten. Zij hielpen hem.

21 Standenvergadering van Frankrijk
In 1789 was er een standenvergadering van de Staten-Generaal van Frankrijk. Tijdens die standenvergadering was er een groep ontstaan, en die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat er mensenrechten kwamen. Een stadhouder is een ambtenaar die een stad beheerd. Een stadhouder was de belangrijkste ambtenaar in de Nederlanden.

22 Einde


Download ppt "Republiek versus Frankrijk"

Verwante presentaties


Ads door Google