De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met groep 8 op weg naar de brugklas

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met groep 8 op weg naar de brugklas"— Transcript van de presentatie:

1 Met groep 8 op weg naar de brugklas
Basisschool “De Schakel” Broekhuizenvorst 22 november 2011

2 Stap 1: het B.E.O. gesprek na de herfstvakantie
BEWUSTMAKING VAN DE EIGEN ONTWIKKELING Hoe sta ik er op dit moment voor? Wat verwacht ik? Waar kan en/of wil ik nog aan werken?

3 Stap 2 : 1e rapport november
Wat is de stand van zaken? Wat kunnen we verwachten t.a.v. het advies?

4 Stap 3: Informatie over het VO november
Schriftelijke informatie Lessen Voortgezet Onderwijs in groep 8 en vragen van kinderen Bezoek aan de diverse scholen: Initiatief van kinderen en ouders Deze informatieavond

5 Schriftelijke informatie van oktober t.m. januari
Boekjes, folders, informatiebrochures van scholen uit de regio Venray-Horst-Venlo Algemene informatie o.a. van het Ministerie van Onderwijs en onderwijsinspectie, CITO enz.

6 Lessen over Voortgezet onderwijs groep 8 november, december, januari.
Studiemogelijkheden op de diverse scholen Wat gaat er allemaal veranderen? Hoe ziet het Voortgezet Onderwijs eruit ? Beroepen Waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in ? Kijken naar jezelf, wat wil ik en wat kan ik

7 Bezoek aan de diverse scholen voor V. O
Bezoek aan de diverse scholen voor V. O. van november tot en met februari Informatieavonden op scholen Open dagen Proeflessen voor de kinderen Van alle belangrijke data in dit verband wordt u tijdig op de hoogte gesteld

8 Stap 4: Inschatting advies begin januari.
Leerkrachten van groep 7 en 8 Interne begeleider Directeur Dit is het advies van onze basisschool

9 Stap 5: Adviesformulier – onderwijskundig rapport begin januari
De resultaten van de diverse leergebieden Taakwerkhouding Advies voor een bepaalde studierichting Met een uitnodiging voor een mondelinge toelichting

10 Stap 6: Mondelinge toelichting op het advies aan ouders door leerkracht groep 8 in januari
Indien wenselijk nog een vervolggesprek eind januari / begin februari, Iin ieder geval voor aanvang Cito Toets

11 Stap 7: CITO-Eindtoets 7, 8 en 9 februari
Bewuste keuze van de Schakel: Eerst het advies De CITOtoets is een aanvullend gegeven bij aanmelding en zegt iets over taal, rekenen, studievaardigheden. De CITOtoets zegt niets over de taakwerkhouding. De CITOtoets is een momentopname. Advies van de basisschool staat voorop

12 Stap 8: Uitslag CITO-Eindtoets in de week van 5 maart
Eventueel aanvullend onderzoek en aanmelding voor LWOO Indien wenselijk wordt de uitslag mondeling toegelicht

13 Stap 9: Aanmelding leerlingen voor het Voortgezet Onderwijs 19 en 20 maart
Adviesformulier / onderwijskundig rapport van de basisschool Uitslag van de Cito-toets Burgerservicenummer. Bij aanmelding buiten Horst: uittreksel uit bevolkingsregister

14 Stap 10: Schriftelijke bevestiging van de school voor Voortgezet Onderwijs dat uw kind is ingeschreven eind april /begin mei

15 Stap 11: Kennismakingsmiddag met nieuwe klasgenoten en mentor juni
Dendroncollege: woensdagmiddag 6 juni Overige data volgen nog


Download ppt "Met groep 8 op weg naar de brugklas"

Verwante presentaties


Ads door Google