De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

oefentekst stijlkwesties

Verwante presentaties


Presentatie over: "oefentekst stijlkwesties"— Transcript van de presentatie:

1 oefentekst stijlkwesties
Bijeenkomst 6 oefentekst stijlkwesties

2 stijlkwesties Strakker formuleren: Ik zou dit boek kunnen aanprijzen
We kunnen ons baseren op onderzoeksgegevens De column wordt begonnen met …………… Verwijzingen naar de titel zijn verboden zonder dat deze benoemd is: ‘Snoep’ Dit is een onderwerp dat veel interesse oproept. ‘Snoep’ de titel van deze tekst is een onderwerp dat veel interesse oproept. De titel mag geen zin zijn: Hij is perfect……

3 Aannames De meeste mensen houden van een open einde in een boek.
Waarop is deze uitspraak gebaseerd? Welk onderzoek ligt hieraan ten grondslag? Hoe kom je aan deze uitspraak? Bewijs wat je beweert!!

4 Enkele aandachtspunten
niveaus, cadeaus, bureaus 14 november, veertien keer ben ik genoemd Eerste zin niet met ‘ik’ beginnen! Persoonsvormen in de bijzinnen: Er zijn meer vragen die dit artikel niet (beantwoorden). Niet op de groene knop drukken voordat het lampje (branden). havo, mavo vwo: kleine letters!!

5 Foutieve samentrekking
Er worden voorbeelden gegeven en beeldspraak gebruikt. 1a Onze chef was vorige week eigenlijk ziek, maar wel op het werk. Was in de eerste zin: koppelwerkwoord en in de tweede zin: zelfstandig werkwoord 1b Onze chef was vorige week eigenlijk ziek, maar hij was wel op het werk. 1a De plannen voor de afdeling zijn zeer ongunstig, maar zullen we desondanks accepteren. In het eerste deel van de zin is de plannen het onderwerp, in het tweede deel lijdend voorwerp. 1b De plannen voor de afdeling zijn zeer ongunstig, maar we zullen ze desondanks accepteren.

6 oefenen….. Gisteren zijn we hier aangekomen en voelen ons nu al thuis.
De staatsman werd veroordeeld en zijn goederen verbeurd verklaard. De auto heeft hij vandaag niet nodig en kan daarom in de garage blijven. Ze trok haar kousen aan en een somber gezicht toen ze zag dat het regende. In onze buurt zijn veel bomen omgewaaid en het dak van het winkelcentrum gerukt.

7 Discongruentie Wanneer dit verandert, zullen er minder conflicten zijn en de omgang met veel ouderen verbeteren.

8 Discongruentie Fout: De studenten worden verzocht niet te roken.
Een groot aantal mensen zijn naar de bijeenkomst gekomen. Volgens Van Gaal geeft de media een foute weergave van de gebeurtenissen. Regel: onderwerp en persoonsvorm moeten gelijk zijn in getal.

9 Discongruentie Een groot percentage vrouwen is/zijn slachtoffer van mishandeling. Een aantal mannen is/zijn in hechtenis genomen. Tamelijk veel mannen is/zijn in hechtenis genomen.

10 oefenen….. Een blik in de Woonkrant (dat dit een bijlage van de Telegraaf is, geldt in kringen van huizenzoekers als een overbodige toevoeging) en de Onroerend Goedpagina’s van de Volkskrant en NRC leren dat het gebruik van het woord ‘huis’ ongeveer gelijk staat met het gebruiken van het woord ‘lekker’ bij een wijnproeverij. Men bracht een reeks van aanbevelingen uit, die niet werden besproken. Mijn vader is drie dingen toegezegd. Een zwerm bijen achtervolgden de jongen. De commissie kwam voltallig op de receptie, waar ze de jubilaris hartelijk feliciteerden.

11 Tekst n.a.v. de tekstanalyse Niveau van de tekst, doelgroep, taalgebruik
Tekst als geheel: duidelijke eenvormige lay-out (duidelijke alineaverdeling, rustig/onrustig tekstbeeld, tussenkopjes, titel (correct en inhouddekkend) Illustraties: relatie met tekst duidelijk/onduidelijk Hoofdgedachte: snel duidelijk? volgehouden? hoofdgedachte benoemen Alinea’s: homogene inhoud, een deelonderwerp per alinea, een kernzin, kernzin op de juiste plek? subalinea’s? tussenkopjes? Alinea’s in elkaars verlengde? verbanden tussen alinea’s, volgorde Zinsniveau: consequente stijl?, verwijswoorden correct gebruikt?, zinslengte, grammaticaal correct? Woordniveau: juiste woordkeus? variatie in woordkeus, spelling, interpunctie Opbouw en inhoud/ingrediënten: inleiding, kern, slot

12 Tekstanalyse Schema bekijken naast eigen opmerkingen
Tekst schrijven over deze tekst volgens de schematische aanpak Tentamen: tekstanalyse 40 punten tekst schrijven n.a.v. de analyse volgens de schema- structuur 60 punten Peercoach: vind je schrijven heel moeilijk?

13 Tekst schrijven in schema
Onderwerp kiezen Hoofdgedachte formuleren Per alinea een deelonderwerp noteren Inleiding: vijf w-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom (=aanleiding) Kern: waarom, hoe Slot: samenvatting, conclusie

14 Onderwerp: vakanties van leraren Hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen
Inleiding: vijf w-vragen (wie: de leraren, wat: vakantie, waar: in het gehele onderwijs, wanneer: vanaf volgend cursusjaar 2013: waarom (aanleiding): veel overwerkte docenten in dit zware beroep en de hoofdgedachte: leraren moeten meer vakanties krijgen Kern:deelonderwerp 1: overdag en ‘s avonds beschikbaar voor leerlingen, ouders, collega’s deelonderwerp 2: veel lesvoorbereiding deelonderwerp 3: grote klassen onder controle houden deelonderwerp 4: invloed van ouders deelonderwerp 5: constante vernieuwingen in het onderwijs Slot: samenvatting en hoofdgedachte herhalen (= conclusie)

15 Tekstanalyse Titel verrassend? Inhouddekkend en correct?
Inleiding: ingrediënten (vijf w-vragen, onderwerp + hoofdgedachte) Kern: kernzin, per alinea een deelonderwerp + uitwerking Slot: hoofdgedachte (conclusie), samenvatting, geen nieuwe onderwerpen

16 Tekstanalyse vervolg Doel en doelgroep (lezersgericht)
Taalgebruik: woordkeuze, zinsbouw, variatie, spelling werkwoorden Opbouw: inleiding, kern ,slot Per alinea één deelonderwerp

17 Taalgebruik Toon Stijl Woordgebruik Zinsbouw Variatie Originaliteit
Levendig Overtuigend


Download ppt "oefentekst stijlkwesties"

Verwante presentaties


Ads door Google