De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Andere Tijden Vijf-gelijke-schooldagen-model. Agenda voor vanavond: Uitleg van het doel van deze avond. Wat zijn de schooltijden? Hoe ziet een dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Andere Tijden Vijf-gelijke-schooldagen-model. Agenda voor vanavond: Uitleg van het doel van deze avond. Wat zijn de schooltijden? Hoe ziet een dag."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Andere Tijden Vijf-gelijke-schooldagen-model. Agenda voor vanavond: Uitleg van het doel van deze avond. Wat zijn de schooltijden? Hoe ziet een dag eruit? Waarom willen we u informeren? Onderzoek of de invoer van het vijf-gelijke-schooldagen-model mogelijk en wenselijk is per 01-08-’14. Het proces van invoer kan ook weer gestopt worden.

3 3 Schooltijden vijf gelijke dagen model OnderwijsVrije tijd / NSO 14.00 uur 18.30 uur Onderwijs Vrije tijd / NSO Onderwijs Vrije tijd / NSO Onderwijs Vrije tijd / NSO OnderwijsVrije tijd / NSO maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 08.30 uur

4 4 Waarom willen we er met u over praten? Effectieve leertijd door structuur en ritme: betrokkenheid van de leerling. Meer uren voor taalverwerving van jonge leerlingen. Tussenschoolse opvang: leerkrachten eten met de kinderen. Minder verkeersbewegingen: veiligheid. Organisatie: – eenduidige werktijden voor medewerkers – mogelijkheid voor overleg en scholing. Na de les meer tijd voor andere activiteiten.

5 5 Ouders aan het woord Filmpje!

6 6 De stappen Mei/juni 2012: MR en Ouderverenigingen worden geïnformeerd door de directeur. Medewerkers ontvangen informatie via nieuwsbrief en directeur. 22 t/m 26 oktober 2012: informatieavond voor ouders. November 2012: aandacht voor het vijf-gelijke-schooldagen-model en de enquête in de nieuwsbrief van de school. Week van 10 december 2012: enquête om te peilen hoe ouders tegen het vijf- gelijke-schooldagen-model aankijken. December 2012: thema-avond GMR voor de mr-leden van de scholen. Maart 2013: Verdere stappen volgen als 60% van de ouders van Accent, die de enquête hebben ingeleverd, zich vóór het model hebben uitgesproken.

7 7 Verdere stappen Als 60% van de ouders voorstander is van het “Vijf gelijke schooldagenmodel” gaan we verdere stappen ondernemen om het model, met instemming van MR-en en GMR, ingevoerd te krijgen. Medewerkers informeren en betrekken bij besluitvorming. Werktijdfactoren en mogelijke consequenties voor de werknemers in beeld brengen. Bij invoering van het “Vijf gelijke schooldagenmodel” dient wellicht een overgangstermijn in acht genomen worden. De mogelijke consequenties hiervan in beeld brengen. Afstemming met: – de kinderopvang en de sportverenigingen. – de andere schoolbesturen (scholen) in de vier gemeenten waar de Accentscholen gesitueerd zijn. – de leerplichtambtenaren in de vier gemeenten.

8 8 Verdere stappen Instemmingsverzoek aan oudergeleding MR betreffende de vaststelling onderwijstijd. Instemmingsverzoek aan personeelsgeleding GMR betreffende vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling.

9 9 U kunt uw vragen stellen aan de directeur van de school. Op de website van andere tijden is veel informatie te vinden: www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl Vragen?


Download ppt "1. 2 Andere Tijden Vijf-gelijke-schooldagen-model. Agenda voor vanavond: Uitleg van het doel van deze avond. Wat zijn de schooltijden? Hoe ziet een dag."

Verwante presentaties


Ads door Google