De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe krijgt dit gestalte bij ons op school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe krijgt dit gestalte bij ons op school."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe krijgt dit gestalte bij ons op school.
Het leesonderwijs Hoe krijgt dit gestalte bij ons op school.

2 Lezen als proces Door het omzetten van letters in klanken ontstaat:
Herkenning van woorden Begrip van woorden Dit moet geleerd worden. Verloopt na enige oefening automatisch.

3 Wat is de visie van onze school?
Lezen is de basis voor ons onderwijs. Het leesplezier bevorderen en stimuleren.

4 Hoe doen wij dat? In de onderbouw:
Bezig met beginnende geletterdheid door dagelijks bezig te zijn met : Interactief taalonderwijs Een letter centraal stellen Woordkaarten bij de kijktafel Stempel/schrijfhoek Kijk en Luisterhoek Computerspelletjes Veel voorlezen Voorlezen door leerlingen uit de hogere groepen Voorbereiden van lezen, wat heeft betekenis voor kinderen. Rekening houdend met de taalvaardigheidsniveau . Organiseren van taal/ leessituaties in de groep en buiten de groep VVE

5 Hoe doen we dat in groep 3 Na 2 weken lezen in 3 verschillende niveaus
‘s morgens korte instructie ‘s middags extra oefenstof bij zelfstandig werken - kies Na de kerstvakantie: In circuitmodel :Leesboekjes, informatieboekjes, kwartetten, prentenboeken, strips. Tutorlezen: Samen lezen met een kind uit groep 6, 7 of 8 Begrijpend lezen: Humpie/Dumpie 33 % van kleuters in groep 2 kan leren lezen, 33 % is hier nog helemaal niet aan toe (ervaringen met Leeslijn) 10 tot 15% valt uit in groep 3 met lezen 74 % van de leerlingen met leesproblemen in groep 3 heeft problemen in groep 5 N a de herfstvakantie worden de BOV toetsen afgenomen. Nav deze toetsen worden de kinderen opnieuw ingedeeld. De kleuters die bij de BOV zomersignalering groep 2 uitvielen, krijgen extra ondersteuning van de RT-er. Voor de zomervakantie zijn de ouders al op de hoogte gesteld van de kinderen die erg uitvielen. Zij krijgen 2 of 3 keer per week extra hulp buiten de klas. Daarnaast krijgen deze leerlingen meer effectieve leestijd in de groep. (naast de reguliere ingeplande lestijd) en werken in een kleinere instructiegroep in de groep.

6 Wat doen we in de middenbouw?
Allerlei leesactiviteiten waar de kinderen dagelijks 30 minuten mee aan de gang gaan. Bijv. stripboeken Leesspelletjes/ kwartetten leesboekjes Informatie boekjes. Technisch lezen. Begrijpend lezen

7 Wat doen we in de bovenbouw?
Iedere dag 30 minuten BAVI lezen. Lezen op eigen niveau. Begrijpend lezen/ Studerend lezen Geïntegreerd in alle vakken.

8 Hoe nu verder? Leescoördinator
Coördineert meerdere activiteiten voor de verschillende groepen om de leesmotivatie bij de kinderen structureel te verbeteren. Brengt leespromotie activiteiten onder de aandacht van leerkrachten.

9 Wat kunnen wij als ouders doen?
Dagelijks aan uw kind een verhaal voorlezen uit een: Prentenboek Voorleesboek Leesboek van het kind Stripboek enz.

10 Wat nog meer? Een verhaal uitdiepen en uitbreiden door:
Voorkennis activeren Vragen stellen/ Vragen uitlokken Nadenken stimuleren Het verhaal herlezen Begrijpend luisteren is van groot belang voor het begrijpend lezen later. Wanneer kinderen nu al leren een tekst te doorzien zullen ze later ook teksten beter begrijpen (een goede vorm is net doen of je het niet begrijpt: hoe kan dit nou, hij was toch heel klein getoverd?)

11 Herhaald voorlezen Kinderen gaan meer van het verhaal begrijpen
Kinderen gaan op andere aspecten letten Kinderen gaan hierdoor andere vragen stellen Kinderen ervaren opnieuw de verrassing van een verhaal Herhaald voorlezen breidt de woordenschat uit Voordelen van voorlezen: Het nodigt uit tot zelf lezen en leidt later tot een grotere leesvaardigheid Het prikkelt de fantasie en helpt de wereld om je heen begrijpen Het daagt uit tot het nadenken over gebeurtenissen, los van het “hier en nu” Het leert kinderen hun emoties en eigen situaties onder woorden te brengen Het schept een band tussen voorlezer en kind Het heeft een aantoonbaar gunstig effect op dyslextische kinderen Het is gewoon leuk. Een dierbare herinnering voor later.


Download ppt "Hoe krijgt dit gestalte bij ons op school."

Verwante presentaties


Ads door Google